Category

Samochód

Category

Koronawirus zwrócił uwagę na aspekty związane z higieną, przepisami sanitarnymi i ogólnopojętym bezpieczeństwem. Chcąc dbać o prawidłowe realizowanie zadań przez użytkowników aut firmowych należy zapewnić im nie tylko niezawodne narzędzie pracy (samochód, laptop, telefon) ale i budować takie środowisko pracy, które sprzyjać będzie rozwoju psychofizycznemu pracownika, będzie budować jego wieź z organizacją, i pozytywnie oddziaływać na realizację celów organizacji.

Dynamiczne, zmienne, płynne i nieprzewidywalne – tak najczęściej teraz określa się płaszczyzny działań biznesowych w dominującej liczbie branż. Pełzający lockdown polskiej gospodarki, twarde zamknięcie kilku europejskich rynków, pierwsze doniesienia o szczepionce oraz cały czas bardzo trudna sytuacja epidemiologiczna sprawiają, że planowanie i strukturyzowanie działań w perspektywie długoterminowej jest bardzo trudne.

Normy emisji CO2, oraz deklarowane średnie spalanie samochodów podawane w katalogach, nie biorą się z tajnych wyliczeń, lub indywidualnych laboratoryjnych testów producentów samochodów. Ogólnoświatowe, standaryzowane pomiary zostały stworzone po to aby realnie podawać wspomniane wartości oraz zestawiać ze sobą wyniki. Oto same konkretny na temat procedur WLTP.