Category

Biznes

Category

Czy emisja CO2 jest tak ważna aby pisać o niej w obliczu ogromu namacalnych i zagrożeń? W 2023 r. kadra kierownicza firm w Europie stanie w obliczu ogromnego zestawu wyzwań. Podczas gdy COVID-19 nie jest już problemem numer, kryzys gospodarczy jest realnym widmem generującym zmiany.

Zrównoważony rozwój, redukcja kosztów, optymalizacja procesów i digitalizacja operacji, utrzymanie łańcuchów dostaw oraz przyciąganie do organizacji największych talentów z rynku – oto, naszym zdaniem, najbardziej strategiczne kierunki transformacji firm w 2023 roku.

Postęp w technologii cyfrowej zmusił każdą firmę do wykorzystania tego zjawiska. Dawno minęły czasy, kiedy każdą operację wykonywano ręcznie. Ponieważ wszystko staje się cyfrowe, firmy nie muszą już martwić się niedogodnościami związanymi z papierkową robotą. Organizacje i floty mają wszystko dostępne na ekranie za jednym kliknięciem. Podobnie jak inne firmy, firmy transportowe również przeszły na pełną cyfryzację, polegając w dużym stopniu na systemach zarządzania flotą. Rola i znaczenie danych w zarządzaniu flotą jest ogromna.

Branża transportu i zarządzania flotą stanęła w ostatnich latach przed wieloma wyzwaniami z powodu globalnych blokad generujących wstrząsy popytowe i podażowe. Patrząc na rok 2023, niepewność gospodarcza będzie się utrzymywać, ponieważ rynki dostosowują się do trwających globalnych reperkusji pandemii i ogólnej niepewności związanej z perspektywami wzrostu oraz wojną w Europie.

Zarządzanie zadaniami administracyjnymi floty, takimi jak rejestracja pojazdów, karty paliwowe, fakturowanie i wiele innych, nie pozostawia menedżerom flot niewiele czasu na skupienie się na innych sprawach biznesowych, takich jak – wydajność pracy kierowców i innych użytkowników pojazdów w firmie. Oto jak menedżerowie floty mogą poprawić wskaźniki produktywności pracowników.

Ostatnie lata w branży zarządzanie flotą samochodową w firmie nie były łatwe. Ilość ekonomicznych i geopolitycznych stresorów, w połączaniu z coraz większą liczbą występujących ryzyk, powodują, że system zarządzania flotą transportową musi być dobrze zaprojektowany.