transport drogowy dekarbonizacja europy

Droga do neutralności klimatycznej jest długa i bardzo wyboista. Emisja CO2 w samochodach i jej redukcja spędza sen z powiek producentom, flotom i firmom, które chcą podążać za dekarbonizacyjnym i ekologicznym trendem w biznesie i motoryzacji. Unia Europejska bardzo mocno dociska wszystkich interesariuszy, aby redukcja emisji CO2 w samochodach z roku na rok coraz mocniej pozytywnie wpływała na klimat.

menadżer floty strategia flotowa fleet manager

Koszty prowadzenia firmy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Wpływ na nie ma polityka Rządu, decyzje Rady Polityki Pieniężnej i polityka monetarna NBP oraz czynniki makroekonomiczne; epidemia, wojna w Ukrainie, sankcje gospodarcze i nastroje konsumenckie. Koszty firmy są zatem coraz trudniejsze do oszacowania z uwagi na ogromną dynamikę zmian.

zarządzanie flotą strategia flotowa cartrack polska

Zarządzanie ryzykiem we flocie jest jednym z kluczowych procesów każdego profesjonalisty zajmującego się utrzymaniem mobilności pracowników na wysokim poziomie. W skutek wielu zewnętrznych stresorów mamy do czynienia z nieustannie reaktywnym stylem zarządzania.

akademiacartrack - Magazyn Cartrack. Wiedza zawsze pod kontrolą!