Rok 2021 to kierunek na elektryfikację i dekarbonizacje motoryzacji. Z jednej strony miliardy euro pompowane w stymulowanie gospodarek wydatkowane właśnie na rozwój technologii wodorowych, ogniw paliwowych i rozwój zeroemisyjnych napędów, a z drugiej – rosnący popyt i świadomość konsumencka w tym sektorze, idąca w parze z coraz bogatszą ofertą importerów w dominującej liczbie europejskich krajów.