Bycie EKO to nie tylko moda, a biznesowa i społeczna odpowiedzialność.

Negatywne zmiany klimatyczne postępują od wielu lat. ONZ, Unia Europejska czy choćby WWF od dekad zabiegają o wprowadzenie nowych norm i respektowanie ich postanowień aby przyszłe pokolenia nie musiały mieszkać na globalnej pustyni. Teraz walka o lepsze środowisko, o ograniczenie śladu węglowego i mniejsza emisję szkodliwych substancji wkroczyła do biznesu i naszych domów. Technologia telemetryczna i ecodriving pomagają dbać o środowisko.

Od roku 1900 do 2019 temperatura na świecie wzrosła średnio prawie o 1C, co w przypadku naszego globalnego klimatu stawia nas na granicy katastrofy ekologicznej. Postępująca technologizacja, industrializacja oraz ogromna urbanizacja nie pozostają bez wpływu na jakość powietrza którym oddychamy oraz zmiany, jakie zachodzą w naszym klimacie i przyrodzie. Należy przyjąć do wiadomości, że bez działań na poziomie mikro niewiele dadzą podpisywane konwencje, traktaty i dyrektywy. Jak mocno eksploatujemy nasz ekosystem? W 1900 roku globalna emisja CO2 wynosiła 2 miliardy ton rocznie. W 2015 roku było to już ponad 36 miliardów ton. Telemetria i ecodriving może być jednym z czynników, które zaimplementowane do firmowej floty pozwolą zredukować produkcję CO2 o wiele ton w skali roku.

Ecodriving już jest w DNA wielu firm i marek

Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę już nie tylko na cenę i opakowanie produktu, ale lubi kupować towary i usługi od firm, przez które przemawiają konkretne wartości manifestowane poprzez rzeczywiste działania. Angażowanie się w kampanie społeczne, akcje zmierzające do poprawy jakości życia we wspólnotach społecznych, pomoc najbardziej potrzebującym, czy w końcu – aktywność proekologiczna i polityka ecodriving stały się komponentami DNA bardzo wielu firm, które chcą być identyfikowane i kojarzone z tak pozytywnymi działaniami. Klienci chcą kupować od tych, którzy pomagają, którzy aktywizują i oddają w stronę rynku pozytywną energię. To już nie marketingowe frazesy, ale potwierdzone badaniami kierunki zachowań rynku.

Klimat w statystykach

Niezależnie od trudności czasów w jakich przyszło nam obecnie żyć, biznes nie znosi próżni. W projekty, które prawdziwie wpływają na relacje z rynkiem i postrzeganie marki, należy inwestować niezależnie od cyklu koniunkturalnego. Kolejnym argumentem za tym, aby poprawić swoje relacje z ekologią, jest fakt, że w sferze telemetrii i pojazdów służbowych mówimy również o policzalnych i wymiernych korzyściach finansowych. Jako Cartrack Polska pomagamy nie tylko zrewidować wydatki ponoszone z eksploatacja aut w firmie, ale dostarczamy technologie i know-how, które pozwala lepiej zadbać o nasze wspólne środowisko.

O czym mówimy rozmawiając o złym stanie środowiska?

Wykres 1: Anomalie temperaturowe na świecie w okresie 1900-2019.
Wykres 1: Anomalie temperaturowe na świecie w okresie 1900-2019.

Powyższa plansza pokazuje jak zmienia się średnia temperatura w ostatnich 120 latach. Ujawnia się wyraźny zły trend wzrostowy, który pokazuje rosnącą temperaturę na ziemi. Niestety ma to dewastujący wpływ na szereg uformowanych przez dziesiątki tysięcy lat ekosystemów i sprawnie do tej pory działających procesów przyrody.

Wykres 2: Koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze na świecie w latach 1629 – 2018.
Wykres 2: Koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze na świecie w latach 1629 – 2018.

Kolejny wykres pokazuje koncentracje dwutlenku węgla w ziemskiej atmosferze. Na przestrzeni ostatnich ponad 800 000 lat poziom ten wahał się w okolicach 250-300 części miliona (ppm). Od okresu 1930/1940 ilość CO2 w naszej atmosferze alarmująco rośnie. Ma to negatywny wpływ na jakość powietrza, temperaturę oraz zjawiska atmosferyczne, których gwałtowność i niszczycielskość coraz częściej doświadczamy.

Wykres 3: Udział w światowej emisji CO2 z podziałem na kraje w 2018 roku.Źródło 3 powyższych wykresów: OWiD przy współpracy z Oxford Martin School (ourworldindata.org).
Wykres 3: Udział w światowej emisji CO2 z podziałem na kraje w 2018 roku.
Źródło 3 powyższych wykresów: OWiD przy współpracy z Oxford Martin School (ourworldindata.org).

Kto emituje najwięcej CO2?

Największymi emitentami CO2 obecnie są Chiny, USA, Rosja i Indie. Co ciekawe, w XVIII wieku krajem produkującym najwięcej dwutlenku węgla była Wielka Brytania – ponad 95% CO2 na ziemi pochodziło z Wysp Brytyjskich. Na początku XIX wieku do tego zestawienia dołączyły szybko Niemcy, Polska, Francja oraz USA. Pod koniec XIX wieku największym trucicielem świata były Stany Zjednoczone (33% produkcji CO2) przed Wielką Brytanią (22%) i Niemcami (16%).

Emisja gazów cieplarnianych jest źródłem rozwoju globalnego ocieplenia i drastycznych anomalii pogodowych jakie już teraz możemy obserwować. Dewastacja klimatu postępuję, a odpowiedzialne i zaangażowane biznesy starają się aktywizować personel, środki i technologię aby minimalizować swoje oddziaływanie na środowisko. Ten niezwykle popularny trend obserwujemy dość jaskrawo w ostatnich latach. Jako firma, która dostarcza zaawansowanych technologii, która służy rozwijaniu innych biznesów i pomaga w zarządzaniu firmowymi pojazdami, chcemy bardzo mocno zaakcentować jak wielki wkład w ograniczenie śladu węglowego może mieć mądre wdrożenie systemu monitoringu pojazdów i ecodriving. Cartrack służy poprawie kondycji finansowej firmy i redukuje negatywne skutki ekologiczne związane z użytkowaniem i eksploatacją pojazdów firmowych.

Jak zmniejszyć emisję CO2 w firmowej flocie?

Poniżej prezentujemy realny biznes case, pokazujący na rzetelnych przykładach, i w oparciu o prawdziwe dane, jak wprowadzenie telemetrii, a co za tym idzie – zoptymalizowanie tras przejazdu i aktywności pracowników w terenie, bez szkody na jakości ich pracy, oraz modyfikacja niepożądanych zachowań za kierownicą, wpływają na zmniejszenie emisji CO2, redukcję zużywanego paliwa w litrach, spadek średniego spalania oraz zmniejszenie eksploatacji pojazdów.

Case study: redukcja emisji CO2

W ramach naszego przykładowego car parku posłużymy się symulacją na bazie 3 najpopularniejszych modeli samochodów kupowanych przez firmy w Polsce w okresie styczeń-lipiec 2020 według IBRM SAMAR. Przez pierwsze 7 miesięcy tego trudnego i epidemicznego okresu liderem sprzedaży B2B wśród modeli jest Skoda Octavia (7,3k dostarczonych sztuk), przed Toyotą Corollą (6,4k zakontraktowanych sztuk) i Skodą Fabią (5,2k sprzedanych aut dla biznesu). Instytut monitorujący sprzedaż i rejestracja za CEPiK niestety nie rozróżnia tych modeli pod katem popularności wersji nadwozia, jednak my przejmiemy najbardziej flotowo popularną kombinacje – kombi. Poniżej w tabeli prezentujemy przyjęte parametry oraz otrzymane wyniki, do których komentarz znajdziecie dalej.

ecodriving - dane wyjściowe

Jakie przyjęliśmy założenia w powyżej prezentowanych danych i generowanych ciekawych oszczędnościach i wynikach? Producenci podają zakres emisji CO2, który jest dość szeroki. To ile pojazd emituje dwutlenku węgla zależy od stylu jazdy oraz momentu pomiaru w trakcie cyklu podróży. Przyjmujemy więc, że w trakcie całego okresu życia auta we flocie emisja CO2 kształtuje się na średnim poziomie z zakresu podawanego przez producenta. Emisję CO2 można redukować poprzez bardziej defensywną jazdę, mniejszą liczbę gwałtownych przyspieszeń i nie użytkowanie silnika w wyższych partiach obrotów. Im jazda jest spokojniejsza, bardziej płynna – tym jest ona bardziej bezpieczna i oczywiście ekologiczna. Zrealizować te założenia z pewnością pomoże Dzienny Asystent Jazdy Cartrack Polska, który monitorują ciągle aż 8 parametrów funkcjonalnych w pojeździe. Asystent motywuje do osiągania lepszych wyników, wprowadza zdrową grywalizacje i pcha pracowników do sięgania po benefity, które pracodawca już indywidualnie definiuje. Dzienny Asystent Jazdy pozwala modelować nawyki naszych pracowników, które wpływają na poziom bezpieczeństwa, szkodowości oraz parametry budżetowe firmowej floty.

W przypadku zużycia paliwa przyjęliśmy również średnią wartość podawanego przez producentów zakresu, jako taką przez którą mnożymy łączny zakontraktowany przebieg. Założyliśmy użytkowanie auta przez okres 4 lat i limit przebiegu na poziomie 30 000 km rocznie. To najbardziej popularne na polskim rynku flotowym parametry przetargowe.

Monitoring i ecodriving wspiera ekofloty

Biorąc pod uwagę zaawansowane algorytmy systemów telemetrycznych Cartrack Polska przyjęliśmy założenie, że wprowadzenie systemu planowania tras naszych pracowników i ich optymalizacja realnie wpłynie na redukcję pokonywanych kilometrów w globalnym ujęciu o 10% bez wpływu na efektywność wykonywanych przez naszych pracowników zadań. To założenie opieramy również o badania Aston University, z których płynie wniosek, że „… optymalizacja tras pojazdów oparta na algorytmach pozwala ograniczyć emisję CO2 i ślad węglowy floty nawet o połowę”.

Przyjęliśmy również bezpieczne założenie, że wprowadzenie systemu telemetrycznego Cartrack Polska pozwoli zredukować średnie zużycie paliwa na poziomie 0,4l/100km, co z naszego doświadczenia jest realizowane przez klientów już posiadających szczelne i rozbudowane polityki flotowe. W przypadku gdy system Cartrack implementowany jest w firmach, które nie miały do tej pory żadnych norm odnośnie sposobu użytkowania firmowe mienia, oszczędności te mogą średnio wynieść i 1l/100km dla całej floty w okresie całego użytkowania każdego pojazdu. Spadek zużycia paliwa idzie również w parze ze zmianą stylu jazdy (ecodriving, jazda defensywna, przewidywanie), a zatem mamy do czynienia ze spadkiem emisji CO2. W kolumnie gdzie podajemy oszczędności wynikające z ograniczenia kilometrażu uwzględniliśmy również ograniczenie produkcji dwutlenku węgla z połowy podanego zakresu do 1/4 tego przedziału (np. wstępne dane dla ŠKODY Octavii Kombi wyliczaliśmy dla 137 g/km, po redukcji kilometrażu i zmianie zachowań za kierownicą była to wartość 133 g/km).

Faktyczna redukcja emisji CO2

Łączne oszczędności to przede wszystkim średnio o prawie 2 TONY MNIEJ CO2 wypuszczonego do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych przez naszą flotę na paliwie na poziomie setek tysięcy złotych od pojedynczego pojazdu w okresie 4 lat użytkowania. Spokojniejsza jazda i ecodriving to większe bezpieczeństwo naszych pracowników oraz mniejsze zużycie podzespołów, co przekłada się również na mniejsze zużycie ogumienia, oleju silnikowego oraz wszelakich komponentów mechanicznych. Takie działania również są proekologicznymi krokami w obrębie car parku, który jest niezwykle mocno eksploatacyjną jednostka organizacyjną w firmie.

W przypadku oszczędności na paliwie, biorąc pod uwagę ostrożne założenia, są to setki tysięcy złotych na każdym pojeździe. Wprowadzenie modyfikacji we flocie bez telemetrii i wieloma autami skutkuje generowaniem mniejszych kosztów o miliony złotych w skali każdego miesiąca.

Weźmy pod uwagę, że wszystkie te wyliczenia dokonaliśmy jedynie na podstawie jednego pojazdu. Efekt skali sprawi, że w przypadku 30 pojazdów we flocie redukcja wytwarzanych szkodliwych substancji do atmosfery liczona będzie w dziesiątkach ton na przestrzeni 4 lat, a korzyści finansowe w milionach, a nawet dziesiątkach milionów złotych. To niebagatelne korzyści dla środowiska i bilansu finansowego firmy. Wyliczenia te nie zostały dokonane na podstawie wygórowanych parametrów – to wyniki, które absolutnie jesteśmy w stanie osiągnąć w każdym car parku, jeżeli implementację narzędzi telemetrycznych wspomożemy odpowiednio procedurami, szczelną polityką flotową i będziemy aktywnie oraz całościowo korzystać z dostępnych rozwiązań systemowych. Jako Cartrack Polska służymy pomocą analityków i specjalistów – razem możemy określić cele i ramy czasowe ich realizacji. Nasze know-how i holistyczne podejście do procesu użytkowania telemetrii pozwala nam być najczęściej wybierana firmą telemetryczna w Polsce.

Ekologiczna charakterystyka biznesu

Jeżeli chcesz aby profil Twojej firmy i floty był bardziej zielony oraz bardziej świadomy ekologicznie, warto zainwestować w technologie i wdrożyć procesy, które pozwolą ograniczyć emisję CO2, zmniejszyć ilość szkodliwych substancji (pyłów nisko zawieszonych) emitowanych do atmosfery i zużycie materiałów (degradacja). Zmiana pojazdów na bardziej przyjazne środowisku (typu BEV, mHEV czy PHEV) i zasilanie ich zieloną energią to dopiero początek. Inwestycja w fotowoltaikę, prąd z wiatru czy zmiana przyzwyczajeń pracowników w odniesieniu do recyclingu to kolejne, ważne kroki. Jednak oprócz tych mocno reklamowanych działań zawsze można zrobić coś jeszcze. W tym omawianym przypadku telemetria, jak choćby ta oferowana przez Cartrack Polska, może realnie wpłynąć na redukcję oddziaływania firmowej floty na nasze środowisko.

Narzędzia telemetryczne, w zgodnie z naszymi empirycznymi obserwacjami i doświadczeniami, oraz przywoływane badania naukowe, jasno pokazują, że rozbudowany i mądrze wykorzystywany system monitoringu pojazdów może wpłynąć na redukcję śladu ekologicznego jaki Twoja firma odciska na środowisku. Efekty to nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale i wspaniałe paliwo komunikacyjne dla pracowników czy Zarządu. Na efekty nie trzeba czekać długo – trzeba zacząć działać tu i teraz!

Ecodriving – co to znaczy dla Twojej firmy?

Doskonałym przykładem jest system Cartrack Polska, który dzięki profilowaniu kierowców oraz bardzo elastycznej parametryzacji pozwala osiągać znakomite wyniki w zakresie generowanych oszczędności i mniej szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. Dzienny Asystent Jazdy, który stale monitoruje 8 parametrów pojazdu, angażuje kierowców, wspiera ecodriving, pozwala wprowadzić element bardzo zdrowej grywalizacji w firmie i jest wstępem do ciekawych programów benefitowych i premiowych.

Z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) tego typu wdrożenie jest absolutnie potrzebne i uzasadnione. Warto tym tematem zainteresować osoby z innych departamentów oraz rozpocząć, lub przyspieszyć, proces ekologizacji firmowej floty również na poziomie zwiększenia efektywności wykonywanych podróży służbowych. Zróbmy to nie tylko dla dobrej komunikacji naszej firmy i jej finansów, ale realnie dla środowiska.

Author

PR and Lead Projects Manager w Cartrack Polska. W branży flotowej od ponad 8 lat, tworzy projekty edukacyjne, merytoryczne i wartościowe dla fleet managerów .