We wrześniu 2023 roku Komisja Europejska opublikowała projekt, który definiował nową kategorię pojazdów działających wyłącznie na syntetyczne paliwa (tzw. e-paliwa). Centralnym punktem dyskusji jest poziom redukcji gazów cieplarnianych (GHG), który te e-paliwa powinny osiągnąć. Obecnie epaliwa muszą jedynie spełnić próg redukcji emisji GHG o 70% w porównaniu do paliw kopalnych. Dzieje się tak zgodnie z metodologią Dyrektywy w sprawie Energii Odnawialnej UE (RED).

e-paliwa, e-paliwa, co2, cartrack

Epaliwa w analize T&E – nie jest zielono.

Analiza T&E pokazuje, że samochody z e-benzyną emitowałyby 61 gCO2e/km w 2035 roku, korzystając z istniejącego systemu e-paliw RED. Oznacza to, że samochody elektryczne emitowałyby tylko 13 gCO2/km, gdyby były ładowane prądem z europejskiej średniej sieci w 2035 roku. W takim systemie samochody spalające epaliwo mogłyby być uznane za neutralne pod względem CO2. Nie mniej nadal emitowałyby około pięciokrotnie więcej emisji CO2 niż równoważne modele EV. Dodatkowo samochody zasilane epaliwo emitują zanieczyszczenia powietrza, w tym toksyczne tlenki azotu (NOx) i rakotwórcze cząstki.

Podsumowując, dla UE, aby szanować oficjalne porozumienie i decyzję współustawodawców, nie jest możliwe zezwolenie na e-paliwa. Te surowce nie osiągnęłyby 100% redukcji GHG podczas użytkowania w samochodach. W szczególności redukcja o 70% byłaby sprzeczna z istniejącym porozumieniem. Dotyczy to kwestii aby zezwolić jedynie na „pojazdy działające wyłącznie na paliwa neutralne dla CO2”.

E-paliwa – co dalej?

  • E-paliwa dopuszczone do samochodów powinny spełniać rygorystyczny system certyfikacji i zapewniać 100% redukcję CO2. Takie zasady powinny zagwarantować, że cała energia używana w procesie (produkcja e-paliwa i DAC) pochodzi w 100% z dodatkowych źródeł energii odnawialnej. Wykorzystany węgiel musi również pochodzić w 100% z bezpośredniego chwytania dwutlenku węgla (DAC), aby zapobiec dodatkowemu uwolnieniu CO2 do atmosfery.
  • Samochody na epaliwo nie powinny być uznawane za zeroemisyjne w celach zgodności z przepisami regulacyjnymi. Powinno tak się stać ponieważ wciąż emitują one toksyczne zanieczyszczenia powietrza. W przeciwnym razie osłabiłoby to wysiłki mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia i ustanowienie stref niskiej i zeroemisyjności w europejskich miastach.

Oprócz CO2, e-paliwa emitują również zanieczyszczenia powietrza, w tym toksyczny NO₂ i rakotwórcze cząstki. Testy T&E wykazały, że samochody zasilane e-paliwem emitują tyle samo tlenków azotu (NOx) co silniki spalinowe z paliwem kopalnym (około 22 mg/km). Co więcej, emitują znacznie więcej tlenku węgla i amoniaku, nie przynosząc żadnych korzyści dla jakości powietrza w naszych miastach.

Zdefiniowanie pojazdów z e-paliwem jako zeroemisyjnych osłabi działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia spowodowanego samochodami w całej Europie. W tym poprzez osłabienie istniejących i planowanych stref niskiej i zeroemisyjności w miastach UE. Stanie się tak przez potencjalne umożliwienie pojazdom z e-paliwem kontynuowania wjazdu i zanieczyszczania takich stref.

Nawet jeśli e-paliwa produkowane są zgodnie z neutralną dla CO2 ścieżką (100% dodatkowej energii odnawialnej i chwytanie bezpośrednie z powietrza), spalając się w silniku spalinowym, e-paliwa wciąż emitują toksyczne zanieczyszczenia powietrza. Dlatego pojazdy zatwierdzone typem dla e-paliw nie powinny mieć prawa do otrzymania oznaczenia pojazdu o zerowej emisji w zaświadczeniach o zgodności w ramach standardów pojazdów UE.

E-paliwa w kontekście dekarbonizacji flot samochodowych w firmach.

W dobie narastającej świadomości ekologicznej i coraz większego nacisku na redukcję emisji gazów cieplarnianych, branża petrochemiczna musi dostosować się do nowych wymogów rynkowych. W tym kontekście, e-paliwa stają się coraz bardziej interesującym rozwiązaniem dla firm posiadających floty samochodowe. Dotyczy to zwłaszcza tych firm, które dążą do dekarbonizacji swojej działalności.

Czym właściwie są e-paliwa? E-paliwa, czyli paliwa elektryczne, to syntetyczne paliwa, które są wytwarzane z wykorzystaniem energii elektrycznej, zwykle pochodzącej z odnawialnych źródeł, oraz dwutlenku węgla. Proces produkcji e-paliw, zwłaszcza z użyciem metodologii bezpośredniego chwytania dwutlenku węgla (DAC), pozwala na uzyskanie paliw, które mają potencjał do osiągnięcia zerowej emisji CO2 podczas użytkowania w pojazdach.

e-paliwa, epaliwa, emisja co2, cartrack polska

Dlaczego e-paliwa są ważne dla firm posiadających floty samochodowe? Przede wszystkim, wybór e-paliw jako alternatywy dla tradycyjnych paliw kopalnych pozwala firmom na znaczną redukcję swojego śladu węglowego. Korzystanie z e-paliw może być kluczowym elementem strategii dekarbonizacji flot samochodowych, co przekłada się na pozytywny wizerunek firmy oraz spełnienie coraz bardziej rygorystycznych norm dotyczących emisji CO2.

Jednakże, aby efektywnie wykorzystać potencjał e-paliw, firmy muszą posiadać ekspercką wiedzę na temat procesu ich produkcji oraz związanych z nimi kwestii regulacyjnych. Właściwe zrozumienie procesu powstawania epaliwa jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości i ekologiczności tych paliw, a także dla uniknięcia pułapek związanych z zastosowaniem niskiej jakości surowców czy nieodpowiednich metod produkcji.

Dane napędzające ekologiczną transformację w Twojej flocie.

Rola danych w efektywnym zarządzaniu flotami samochodowymi opartymi na e-paliwach staje się coraz bardziej istotna. Dzięki zaawansowanym systemom telematycznym, firmy mogą monitorować zużycie paliwa, emisje CO2 oraz inne parametry eksploatacyjne swoich pojazdów w czasie rzeczywistym. Telematyka pozwala również na zbieranie danych dotyczących efektywności energetycznej, tras przejazdów czy nawyków kierowców. To z kolei umożliwia optymalizację wykorzystania e-paliw i redukcję kosztów operacyjnych.

Nie bez znaczenia jest także rola danych w obliczaniu śladu węglowego floty samochodowej oraz offsetu węglowego. Dzięki zbieranym danym telematycznym, firmy mogą precyzyjnie określić emisje CO2 związane z użytkowaniem swoich pojazdów. Mogą także skutecznie kompensować te emisje poprzez inwestycje w projekty redukcji emisji lub zastosowanie technologii chwytania i składowania dwutlenku węgla.

Podsumowując, e-paliwa stają się coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm posiadających floty samochodowe, które dążą do dekarbonizacji swojej działalności. Jednakże, aby efektywnie wykorzystać potencjał e-paliwa, niezbędna jest ekspercka wiedza. Finalnie potrzebne są informacje na temat procesu produkcji epaliwa oraz skuteczne wykorzystanie danych telematycznych do zarządzania flotą i obliczania śladu węglowego. Działając w oparciu o te zasady, firmy mogą skutecznie przyczynić się do ochrony środowiska i budowy zrównoważonej przyszłości.

fcev, bev, hev, ev, plug-in

Niezależnie od typu pojazdu i rodzaju napędu – w Cartrack Polska dostarczamy najlepszych systemów GPS dla flot i firm. Nasze autorskie rozwiązania wspierają proces dekarbonizacji, elektryfikacji i policzalnego raportowania CSRD. Wypełnij poniższy formularz aby dowiedzieć się więcej:

Author

PR and Lead Projects Manager w Cartrack Polska. W branży flotowej od ponad 8 lat, tworzy projekty edukacyjne, merytoryczne i wartościowe dla fleet managerów .