Wsparcie finansowe i legislacyjne dla dekarbonizacji w Polsce. Kompleksowy przewodnik.

Dekarbonizacja w Polsce i redukcja emisji CO2 stały się kluczowymi elementami polityki energetycznej i klimatycznej Polski. Rząd wprowadza liczne inicjatywy, aby wspierać te działania, zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i finansowym. W tym artykule omówimy najważniejsze założenia, programy i strategie wspierające polskie firmy i floty w realizacji tych celów.

Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program o budżecie 2 miliardów złotych, który ma na celu wsparcie inwestycji w ciepłownictwo oparte na odnawialnych źródłach energii (OZE). Program obejmuje finansowanie dla przedsiębiorstw i samorządów na projekty związane z pompami ciepła, kolektorami słonecznymi, geotermią oraz magazynami ciepła. Celem programu jest ograniczenie emisji CO2 poprzez odejście od paliw kopalnych.

Dekarbonizacja w Polsce a Fundusz Modernizacyjny.

Środki z Funduszu Modernizacyjnego, wynoszące 2 miliardy złotych, są przeznaczone na dotacje i pożyczki wspierające transformację energetyczną. Przedsiębiorstwa i spółki komunalne mogą aplikować o finansowanie na budowę i modernizację źródeł energii cieplnej o mocy co najmniej 2 megawatów, wykorzystujących OZE. Program ten wspiera cele związane z redukcją emisji i poprawą efektywności energetycznej. Dekarbonizacja w Polsce ma realny kształt zmian źródeł zasilania.

auta elektryczne, dopłaty do aut elektrycznych, mój prąd, mój elektryk

Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) 2021-2030.

  • KPEiK jest kluczowym dokumentem strategicznym Polski w zakresie energetyki i polityki klimatycznej na lata 2021-2030. Plan ten uwzględnia unijne cele klimatyczno-energetyczne, w tym osiągnięcie 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. KPEiK zawiera dwa scenariusze:
  • Scenariusz bazowy (WEM), który odwzorowuje aktualną ocenę możliwego wkładu Polski w realizację unijnych celów.
  • Scenariusz transformacji (WAM), który jest bardziej ambitny i zakłada głębszą redukcję emisji oraz zwiększenie udziału OZE.
  • Aktualizacja KPEiK w 2024 roku została przekazana Komisji Europejskiej, uwzględniając zmieniające się warunki makroekonomiczne i geopolityczne, takie jak wojna w Ukrainie, oraz plan REPowerEU, który ma na celu zwiększenie suwerenności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw energii.

Strategia dla Ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

Strategia ta, będąca częścią KPEiK, obejmuje kierunki transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce. Zakłada odejście od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i ekonomicznego dostaw ciepła przy akceptowalnych kosztach dla użytkowników końcowych.

Dekarbonizacja w Polsce czyli wsparcie dla Polskich firm i flot.

  • Promocja Efektywności Energetycznej. Polski rząd promuje efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach. Projekty mogą obejmować instalację OZE, rozwój sieci ciepłowniczych i chłodniczych oraz magazynów energii. Finansowanie jest dostępne w formie dotacji i pożyczek, a beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa, administracja publiczna oraz NFOŚiGW.
  • Działania na Rzecz Niskoemisyjnej gospodarki. Rząd wspiera działania edukacyjne i doradcze w zakresie niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem jest podnoszenie świadomości i wiedzy wśród mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i dekarbonizacji ciepłownictwa systemowego.

Dodatkowe inicjatywy i programy wspierające dekarbonizację w Polsce.

dekarbonizacja w polsce, emisja co2, dofinansowanie do elektryka

Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd” jest jednym z najważniejszych działań mających na celu wspieranie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Oferuje dotacje na instalacje PV dla gospodarstw domowych, co przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 poprzez zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym. W ramach trzeciej edycji programu, która ruszyła w 2023 roku, przewidziano dofinansowanie na poziomie 3 tysięcy złotych na każdą instalację fotowoltaiczną.

Rządowy Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” ma na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Finalnie, ten Program oferuje dotacje i pożyczki na termomodernizację domów jednorodzinnych, co nie tylko pomaga w redukcji emisji CO2, ale także poprawia jakość powietrza i obniża koszty ogrzewania.

Zrównoważony transport – dekarbonizacja w Polsce w kontekście pojazdów.

dekarbonizacja w polsce, auto elektryczne do firmy, flota, cartrack

Program „Zielony Transport Publiczny”.

Program Zielony Transport Publiczny wspiera rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego poprzez dofinansowanie zakupu pojazdów elektrycznych, wodorowych oraz infrastruktury do ich ładowania. Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza przez sektor transportu publicznego. Na koniec, dotacje są dostępne dla samorządów oraz przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe.

Wsparcie dla flot samochodowych.

Rząd wprowadza również ulgi podatkowe oraz dotacje dla przedsiębiorstw, które decydują się na modernizację swoich flot samochodowych w kierunku niskoemisyjnym. Programy te obejmują finansowanie zakupu samochodów elektrycznych i hybrydowych, a także budowę infrastruktury do ich ładowania. Celem jest redukcja emisji CO2 oraz promowanie zrównoważonego transportu w sektorze prywatnym. Podsumowując, dekarbonizacja w Polsce bardzo szeroko realizowana jest w wielu sektorach gospodarki i przemysłu.

Dekarbonizacja w Polsce – wnioski.

Finalnie Polska dąży do zredukowania emisji CO2 i przyspieszenia transformacji energetycznej, co jest zgodne z celami unijnymi i krajowymi dotyczącymi ochrony klimatu. Dzięki licznym programom finansowym i wsparciu legislacyjnemu, polskie firmy i floty mają dostęp do niezbędnych zasobów, aby sprostać tym wyzwaniom. Transformacja ta nie tylko wspiera cele ekologiczne, ale również przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Jeżeli proces dekarbonizacji oraz zarządzania poziomem emisji CO2 jest dla Ciebie ważny – jesteś w dobrym miejscu! Wypełnij poniższy formularz aby dowiedzieć się więcej na temat systemów do zarządzania dekarbonizacją w firmie i firmowej flocie pojazdów: