Kontrola trzeźwości pracownika – nowe przepisy prawa pracy

Kontrola trzeźwości pracownika to temat mocno stygmatyzowany i kontrowersyjny. Do naszego studia zaprosiliśmy Małgorzatę Miller (Korotski Adwokaci i Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego). Naszego gościa poprosiliśmy aby od strony prawa pracy i praktycznych procesów wskazała jak przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika w zgodzie z prawem.

Kontrola trzeźwości w pracy – nowe przepisy.

Kontrola trzeźwości pracownika ma bezpośredni wpływ na poziom jego bezpieczeństwa. Po wtóre ma też wpływ na powierzone mu mienie (np. maszyny lub samochody flotowe) oraz innych pracowników. W lutym 2023 roku znowelizowano Kodeks Pracy, a jedną ze zmian jest właśnie wprowadzenie zapisów dotyczących kontrola trzeźwości pracownika. Kodeks pracy normalizuje sposób oraz zakres przeprowadzanej kontrola trzeźwości w pracy.

Aktualnie, do Kodeksu Pracy dodano art. 22(1c)–22(1g). Zgodnie z nową regulacją, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Może tego dokonać jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. W przypadku pracodawców, w stosunku do których nałożony został ustawowo obowiązek posiadania regulaminu pracy, z zasady do jego przyjęcia wymagane jest jeszcze przeprowadzenie procesu uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi, które mogą być przeciwne w całości przeprowadzeniu badań kontrolnych lub mogą wnosić o ich ograniczenie podmiotowe, a także zakresu przedmiotowego. Natomiast pracodawca nie musi ani informować, ani konsultować z radą przedmiotowych badań kontrolnych.

Od decyzji pracodawcy zależy, jaką grupę lub grupy pracowników należy objąć kontrolą trzeźwości. Tyczy to się również kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu.  

Kontrola trzeźwości pracownika – co mówią przepisy?

Pracodawca wprowadza kontrola trzeźwości w pracy w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie. Jeżeli nie ma takich aktów wewnątrzzakładowych, może to uczynić w postaci obwieszczenia. Powinien pamiętać, aby określić rodzaj urządzenia, grupę podlegającą kontroli, częstotliwość kontroli, czas jej przeprowadzenia.

Pracodawca powinien wręczyć pracownikowi obowiązek informacyjny RODO związany z kontrola trzeźwości w pracy. Co więcej, pracodawca musi wskazać, że jest administratorem, jak długo będą dane przechowywane, oraz komu udostępniane. Finalnie, kontrola trzeźwości pracownika to bardzo ważny aspekt w przypadku zarządzania flotą samochodową oraz obowiązujących zapisów polityki flotowej. Te elementy administracyjne i regulacyjne każde przedsiębiorstwo tworzy indywidualnie.

Dzięki nowelizacji kodeksu pracy, kontrola trzeźwości pracownika 2023 jest również możliwa w przypadku dowolnej formy współpracy. Mowa tutaj o umowie zlecenie, umowie o pracę, kontrakcie B2B). Menadżerowie flot oraz właściciele firm mogą, zgodnie z litera prawa, wprowadzić odpowiednie zapisy oraz uruchomić adekwatne procedury w ramach zarządzania flotą samochodowąi działań kontrolnych. Kontrola trzeźwości pracowników, również dzięki czynnikowi prewencyjnemu, wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa oraz wizerunek pracodawcy

Kontrola trzeźwości pracowników – podcast Cartrack Polska.

Do naszego studia ponownie zaprosiliśmy Małgorzatę Miller – radca prawny, ekspert w branży motoryzacyjnej. Członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Tworzy zespół ds. obsługi branży automotive w Kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni w Poznaniu. Od 11 lat zajmuje się obsługą prawną firm dealerskich. Opracowuje dla nich liczne rozwiązania prawne, przygotowuje wzorce umowne, oraz niezbędne regulaminy. Negocjuje warunki współpracy dealerów z importerami. Stale doradza dealerom marek tj. Audi, VW, Seat, Mercedes, KIA, Peugeot. Prowadzi szereg procesów reklamacyjnych oraz postępowań sądowych i windykacyjnych. Często szkoli pracowników branży dealerskiej oraz wspiera działy kadr i HR, tworząc niezbędne regulacje prawne dostosowane do potrzeb branży. Wdraża oraz nadzoruje procesy RODO i AML (w 2021 r. i 2022 r. – ponad 40 wdrożeń u klientów). W wolnym czasie zwiedza muzea motoryzacyjne w Europie.

Podcast biznesowy Cartrack – Małgorzata Miller, radca prawny, o kontroli trzeźwości pracowników.

Podczas naszej rozmowy Pani Małgorzata odpowiedziała m.in. na takie pytania:

  • Kontrola stanu trzeźwości pracownika budziła i nadal budzi wiele kontrowersji i jest mocno stygmatyzowana. Jako menadżer floty i choćby prezes Sp. Z.o.o. bardzo mocno odpowiadamy za zdrowie i życie naszych pracowników. W związku z tym proszę powiedzieć do jakich zmian w kodeksie pracy doszło w ostatnich miesiącach w tym temacie. Po wtóre, proszę powiedzieć jakie te zmiany dają możliwości w kwestii kontroli stanu trzeźwości pracownika?
  • Kontrola stanu trzeźwości pracownika budziła i nadal budzi wiele kontrowersji i jest mocno stygmatyzowana. Weźmy pod uwagę kwestie branży flotowej. W tym przypadku, jako menadżer floty i choćby prezes Sp. Z.o.o., bardzo mocno odpowiadamy za zdrowie i życie naszych pracowników. Zatem proszę powiedzieć do jakich zmian w kodeksie pracy doszło w ostatnich miesiącach w tym temacie. Jak te zmiany dają możliwości w kwestii kontroli stanu trzeźwości pracownika?

Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziecie w poniższym odcinku Biznesowych Rozmów Flotowych – podcast biznesowy realizowany jest przez Catrack Polska.

Podsumowując, celem naszych produkcji jest umożliwienie dostępu do merytorycznej i aktualnej wiedzy. Po drugie, nasze produkcje poruszają tematy o bardzo szeroko pojętej branży motoryzacyjnej w ujęciu biznesowym, ekonomicznym oraz formalno-prawnym.