Systemy telematyczne to rozwiązania do zarządzania flotą, które potocznie kojarzone są lokalizacją pojazdów GPS. W rzeczywistości funkcja lokalizacji jest jedynie jedną z wielu części składowych telematyki. Omawiane systemy zbierają, analizują i przetwarzają o wiele większą ilość danych niezbędnych do skutecznego zarządzania nowoczesną flotą. Można powiedzieć, że  telematyce bliżej jest do terminu „Big Data”, niż do prostego urządzenia lokalizacyjnego.

Oto korzyści z wdrożenia nowoczesnego i rozbudowanego narzędzia telematycznego, jakie oferuje Cartrack Polska:

Zwiększenie bezpieczeństwa kierowców.

W pierwszej kolejności można wymienić czynnik prewencyjny, który idzie za wdrożeniem systemu monitoringu pojazdów. Sam fakt świadomości bycia na obserwowanym powoduje, że pracownicy zmieniają sposób korzystania z samochodu służbowego. Zmniejsza się ilość przekroczeń prędkości i wykroczeń drogowych, a co za trym idzie maleje ryzyko wypadków i szkód.

Z pomocą idzie również szczegółowa analiza stylu jazdy kierowców, która jest możliwa dzięki systemom telematycznym. Wgląd w sposób prowadzenia pojazdów przez poszczególnych pracowników pozwala na efektywną pracę nad zmianą i utrwaleniem pozytywnych wzorców zachowań drogowych zgodnych z zasadami Eco-Drivingu.

Obniżenie kosztów.

Wdrożenie telematyki w pozwala uzyskać realne oszczędności w zakresie najważniejszych  parametrów wpływających na poziom zużycia paliwa. Istotną rolę odgrywa również wspomniany powyżej styl jazdy pracowników – im bardziej dynamiczna i mniej płynna jest jazda, tym większe koszty generuje pracownik. Mniejsze spalanie = oszczędność na każdym przejechanym przez pracownika kilometrze. Styl jazdy wpływa również na zużycie podzespołów samochodu i ilość szkód we flocie.  Systemy telematyczne pozwalają na szczegółową analizę poszczególnych parametrów, a co za tym idzie umożliwiają ich eliminowanie.

Kontrola poprawności wykorzystania pojazdu służbowego.

W zależności od profilu prowadzonej działalności oraz realizowanej polityki flotowej pracownicy mają możliwość wykorzystywania pojazdów służbowych do celów prywatnych. Takie działanie powoduje wystąpienie dodatkowych obowiązków księgowych i generuje powstanie dodatkowych procedur. Ważną rzeczą jest również kontrolowanie średniego spalania paliwa w trakcie realizowania prywatnych podróży autem służbowym.

Cały ten aspekt jest możliwy do realizowania i uproszczenia za pomocą nowoczesnych rozwiązań telemetrycznych. Choćby dzięki systemowi Cartrack Polska można trzymać w ryzach wydatki, działania pracowników oraz dyscyplinę związaną z ustanowionymi regułami.

Łatwiejsze zarządzanie flotą.

Systemy telematyczne ułatwiają zarządzanie flotą na wielu poziomach i przy swojej złożoności są  jednocześnie intuicyjne i komfortowe w użytkowaniu. Niezależnie od wielkości floty oraz branży zebrane dane pozwalają to natychmiast reagować na wszelkiego typu nieprawidłowości, generować oraz przeglądać raporty, weryfikować czas pracy kierowców czy planować przeglądy poszczególnych pojazdów. Producenci systemów dbają o odpowiedną ergonomię użytkowania systemu. Odpowiednie narzędzia dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej oraz intuicyjnych aplikacji mobilnych, więc nawet osoba, która nie miała styczności z takim oprogramowaniem jest w stanie szybko opanować jego obsługę i efektywnie nadzorować podległa flotę. 

Systemy telematyczne pozwalają również na integrację z innymi programami działającycmi w przedsiębiorstwach (np. programy obsługi Klientów CRM, programy księgowym itp.). , co tym bardziej zwiększa ich elastyczność.  

Jak widać na powyższych przykładach wprowadzenie systemu telematycznego w przedsiębiorstwie niesie za sobą wymierne korzyści – przede wszystkim daje kompleksowy dostęp do wiedzy o pracy pracowników i wykorzystywaniu przez nich pojazdach służbowych. Dzięki telematyce możliwa jest optymalizacja procesów biznesowych wpływających nie tylko na sama flote, ale przede wszystkim na kondycję całego przedsiębiorstwa. Dzięki stałemu rozwojowi technicznemu systemów telematycznych z pewnością ich rola w kolejnych latach będzie się zwiększać.

Author

Dzięki zaawansowanej telemetrii, monitoringowi GPS i inteligentemu przetwarzaniu dużych zbiorów danych, jesteśmy źródłem wiedzy stojącej u podstaw ważnych decyzji biznesowych. Pomagamy redukować wydatki na auta służbowe, szkodliwą emisję. Promujemy kulturę odpowiedzialnej jazdy.