Monitoring pojazdów staje się trendem w biznesie; według Global Fleet Survey obecnie z telemetrii korzysta ok. 30% dużych światowych flot, a w przeciągu kolejnych 36 miesięcy – kolejne 49% dużych przedsiębiorstw planuje zrealizować takie wdrożenie. To jasno pokazuje, że technologia zaawansowanego monitorowania flot jest nieodłącznym elementem zapewnienia mobilności pracownikom.

Jakie są jednak główne powody i przesłanki wobec tego, aby zdecydować się na 3 lub 4 letni kontrakt z dostawcą usług telemetrycznych, i zawierzyć dużą cześć flotowej analityki zewnętrznemu podmiotowi? Dlaczego warto poprawnie skonstruować zapytanie przetargowe i zebrać z rynku najlepsze propozycje? Oto nasze żelazne rady w tym temacie:

  1. Decydujesz się na usługi telemetryczne z uwagi na potrzebę obniżenia kosztów bieżących. Zadanie optymalizacji wydatków, szczelniejszej kontroli kosztów i lepszego planowania budżetów, w kontekście firmowych pojazdów, jest niezwykle ważnym elementem pracy fleet managera. Jednym z kluczowych KPI w tym zawodzie jest umiejętne panowanie nad portfelem rozchodów, który obok kosztów osobowych, jest największym w firmowym budżecie. Aby ograniczać wydatki, bez szkody na jakości i efektywności użytkowników aut służbowych, należy wykonać skrupulatną ich rewizję i segmentację. Największą grupą wydatków w obrębie car parku jest zużywane paliwo. Jakkolwiek nie mamy wpływu na ceny tego surowca na stacjach benzynowych, tak już na średni poziom spalania w naszej flocie zdecydowanie tak. Wprowadzenie prostej grywalizacji, która wspierać będzie praktyki jazdy defensywnej i bezpiecznej pozwoli podbić pozytywne wyniki wprowadzenia telemetrii, której wprowadzenie powoduje od razu spadek najbardziej agresywnych zachowań i likwidację wręcz bandyckich reakcji u marginalnej części pracowników. Ograniczenie średniego spalania zaledwie o 0,2l/100km, przy cenie paliwa 4,30/l oraz zakontraktowanym przebiegu 120 000 km, daje obniżenie kosztów tankowania na poziomie 100 000 PLN, i to tylko dla jednego pojazdu. Mniejsze zużycie paliwa i „lżejsze” traktowanie samochodu to również mniejsze zużycie opon i mniejsze koszty serwisowe. Telemetria pozwala ustalać i kontrolować limity oraz modelować zachowania kierowców w taki sposób, aby możliwe było generowanie zauważalnych oszczędności. Idealnym praktycznym narzędziem pozwalającym wdrożyć procesy oszczędnościowe jest Dzienny Asystent Jazdy Cartrack Polska. To produkt który monitoruje aż 8 parametrów samochodu i pozwala na bieżąco korygować, monitorować i motywować pracowników do poprawy ich zachowań na drodze co wprost koresponduje ze zmniejszeniem kosztów za paliwo i serwis. Cartrack Polska, jako wielokrotnie nagradzany dostawca usług telemetrycznych w Polsce, jest liderem nowoczesnych rozwiązań, które są tak ważne z punktu widzenia polityki finansowej floty samochodowej.
  • Implementujesz zaawansowany monitoring pojazdów firmowych z uwagi na chęć poprawy bezpieczeństwa swoich pracowników. Powyższy punkt skutkuje również spadkiem poziomu szkodowości, czyli obniżeniem współczynnika kolizji, wypadków i stłuczek, w których udział biorą pojazdy firmowe. Bardziej prewencyjna i ostrożna jazda powoduje obniżenie liczby niebezpiecznych sytuacji, w których nasi pracownicy są uczestnikami. To z kolei dalej jest powiązane ściśle ze spadkiem zachwiania ich poziomu mobilności (wypadek wywołuje unieruchomienie pojazdu, konieczność realizowania procedur z ubezpieczycielem, organizowaniem pojazdu zastępczego i nieustannym monitorowaniem cyklu naprawy). Co więcej, spadek mediany szkodowości pozytywnie wpływa na wysokość stawek ubezpieczeniowych proponowanych przez TU/brokerów, a sam fakt posiadania narzędzi telemetrycznych jest dobrze oceniają praktyką przez podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe. Dodatkowym zyskiem, w kontekście bezpieczeństwa, jest oczywiście jego poprawa względem naszych pracowników. Wypadek w pracy z udziałem pojazdu firmowego skutkuje wystąpieniem wielu ryzyk i spadkiem morali pracowników.

Dzienny raport ecodrivingu, które generuje system telemetryczny Cartrack Polska, jest bardzo rozbudowanym narzędziem prewencyjnym, które pozwala dyscyplinować, edukować i ewaluować proces zachowań naszych pracowników. To niezwykłe narzędzie pozwalające uchronić firmową flotę, pracownika, fleet managera i firmę przed wystąpieniem negatywnych skutków prawno-administracyjnych wszelakich zdarzeń drogowych.

Im firma bardziej troszczy się o bezpieczne środowisko pracy, tym pracownicy bardziej doceniają takie działania i wartości. Warto aby poziom bezpieczeństwa kłaść na biznesowej skali na równi z innymi mierzalnymi współczynnikami i dawać dobry przykład w branży.

  • Wdrażasz rozwiązania telemetryczne ponieważ chcesz ograniczyć szkodliwe oddziaływanie firmowej floty na środowisko naturalne i chcesz zmniejszyć ślad węglowy podległego Ci car parku. Szczegółową analizę tego zagadnienia realizowaliśmy już TUTAJ, jednak warto zaznaczyć, że działania proekologiczne są obecnie wpisane w DNA bardzo wielu organizacji, i z punktu widzenia społecznego i konsumenckiego, są czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe. Pojazdy firmowe emitują od 90 do 160 gramów CO2 na każdy pokonany kilometr (to zakres dla segmentu A-D – najpopularniejszych we flotach). Przy założeniu 120 000 km w cyklu życia pojazdu w firmie pojedynczy pojazd jest odpowiedzialny za wprowadzenie do atmosfery kilkunastu ton szkodliwych substancji. Zarządzanie stylem jazdy kierowców, ewaluacja i nieustanne doskonalenie tego elementu wpływa również na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Im auto prowadzone jest z większą lekkością, płynnością i delikatnością, tym emituje mniej CO2. Redukcja zaledwie o 10% w tym zakresie skutkuje zmniejszeniem śladu węglowego pojedynczego samochodu średnio o 1 tonę w okresie jego użytkowania w firmie. Efekt skali spowoduje, że flota którą zarządzasz, będzie w stanie zredukować swoje negatywne oddziaływanie na środowisko w zakresie dziesiątek, a może i setek ton CO2 w skali 3-4 lat. To wynik o który warto walczyć i wspaniały argument dla pracowników, którzy na co dzień walczyć będą nie tylko o realizację firmowych targetów, ale i wspomogą Matkę Naturę aby szybciej się regenerowała. To także znakomite paliwo PRowe i komunikacyjne, pozwalające pokazać klientom i rynkowi, że ekologia i środowisko są ważne dla biznesu, w którym odpowiadasz za firmowe pojazdy.
  • Chcesz outsourcować specjalistyczną część zarządzania firmowymi pojazdami, tak aby zyskać przestrzeń do lepszego i efektywniejszego strategicznego planowania. Fleet manager jest osobą która powinna mieć wizję, analityczne umysł i realizować strategiczne planowanie w obszarze swojej zawodowej odpowiedzialności. Bardzo wielu decydentów flotowych niestety nadal siedzi zatopionych „po uszy” w mrówczej robocie generowania ręcznego raportów, zestawiania tabelarycznego kosztów czy administrowania dokumentacją. Bardzo wiele powtarzalnych, i z punktu widzenia fleet managementu – możliwych do delegacji czynności powinno być outsourcowanych. Do silny trend w ramach globalnych korporacji i dużych firm. Specjalizacja i segmentacja pracowników pozwala na oddanie określonej części biznesu w ręce firm zewnętrznych aby usprawnić procesy, polepszyć komunikację i rozwinąć kompetencje zarządcze i planistyczne swoich własnych pracowników. Nie inaczej jest w zakresie firmowej floty, gdzie firmy telemetryczne, takie jak Cartrack Polska, mogą realnie odciążyć fleet managera dzięki inteligentnym algorytmom i grupie własnych analityków. System telemetryczny może samoczynnie generować raporty, wysyłać alerty w przypadku przekroczeń określonych współczynników i pozwala zyskać czas na podejmowanie decyzji i planowanie z bardziej całościowej perspektywy. Cartrack Polska wprowadził na rynek produkt MiFleet, który jeszcze bardziej ułatwia administrowanie i rejestrowanie kosztów zarządzanych pojazdów. MiFleet to swego rodzaju kondensator danych pozwalający automatycznie generować raporty zarządcze z bardzo wielu obszarów dotyczących car parku. Nowoczesna telemetria to nie sam GPS, ale potężny system naczyń powiązanych pozwalający na skuteczniejsze operowanie liczbami i faktami.
  • Podpisujesz kontrakt rozpoczynający obecność monitoringu w firmowych pojazdach ponieważ Tobie i dyrektorowi handlowemu zależy na większej efektywności pracowników. W zakresie inwestycji w najlepsze narzędzia do monitorowania pojazdów nigdy nie jesteś sam. Wobec różnorodności i wielości niewątpliwych plusów biznesowych, jakie niesie za sobą „zatrudnienie” firmy takiej jak Cartrack Polska w proces zarządzania firmową flotą, mogą je bezpośrednio odczuć, i czerpać z nich korzyści, inne działy w firmie. Głównym sojusznikiem w przypadku szukania środków inwestycyjnych na wdrożenie telemetrii powinien być dział handlowy. W większości flot kluczową grupą pracowników użytkujących pojazdy służbowe są siły handlowe i wsparcie sprzedażowe. Określona liczba codziennych spotkań, targety ilościowe i jakościowe oraz wewnętrzne normy dotyczące pracy specjalistów terenowych są dzisiaj normą. Dzięki telemetrii można skuteczniej wykorzystać czas naszych pracowników planując trasy ich przejazdu, zarządzać ich kalendarzem zadań i lepiej planować ich aktywność w ciągu dnia pracy. Monitoring pojazdów jest również nieocenionym narzędziem kontroli – wiemy czy pracownik zrealizował raportowane zadania. Większa dyscyplina i minimalizacja obszarów podatnych na manipulacje sprawia, że telemetria bardzo rzeczowo wpływa na lepsze wyniki pracy osób, które korzystają z samochodów służbowych.

Wdrożenie monitoringu pojazdów, choćby takiego jak oferuje Cartrack Polska, który jest najchętniej wybieranym dostawcą usług telemetrycznych w Polsce, może być powodowane przez wiele czynników. Ich wielość jaskrawo pokazuje, że telemetria jest rozwiązaniem, które może wpłynąć na poprawę wyników nie tylko w sferze budżetowej firmowego car parku, ale i pozwala realizować zadania związane z ekologią, bezpieczeństwem, zarządzaniem strategicznym i usprawnieniem procesów. To ważne aby przy wyborze podwykonawców i współpracowników opierać swoje typy nie na krzykliwych reklamach kuszących niską ceną, ale na biznesach, które ukierunkowane są na dialog i ustawiczne doskonalenie procesów z Klientem.

Fakt, że telemetria pozytywnie wpływa na wiele sfer prowadzonego biznesu jest również ważną obserwacją z punktu widzenia finansowania takiego wdrożenia. Warto zainteresować już teraz inne działy w Waszych firmach pomysłem redukcji CO2 we flocie, wzrostem bezpieczeństwa pracowników, wachlarzem możliwych projektów HRowych i CSRowych, które komunikacyjnie można perfekcyjnie wypromować. Oczywiście nie sposób pominąć finansowych benefitów z wprowadzenia telemetrii – oszczędności na paliwie oraz serwisie są odznaczającym się elementem układanki. Dlaczego zatem firmy decydują się na montaż telemetrii w swoich flotach? Ponieważ wobec niskich kosztów początkowych inwestycji oraz niewielkich obciążeniach abonamentowych otrzymujemy całe spektrum pozytywnych możliwości modelowania profilu naszego car parku.

Author

PR and Lead Projects Manager w Cartrack Polska. W branży flotowej od ponad 8 lat, tworzy projekty edukacyjne, merytoryczne i wartościowe dla fleet managerów .