Opony do samochodów flotowych – regulacje prawne i unijne normy.

Pracownik jest kluczowym zasobem firmowym, który zapewnia biznesowy rozwój i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyposażenie pracownika w narzędzia pracy to podstawa, jednak nie każdy pamięta o bezwzględnym zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu jego pracy. W przypadku flot samochodowych obowiązkiem menadżera firmowego car parku jest troska o wysoką jakość ochrony kierowcy poprzez odpowiednie opony do samochodu flotowego.

Kluczowym elementem zapewnienia naszemu kierowcy bezpieczeństwa jest dbałość o jakość ogumienia jaka jest założona na użytkowany pojazd firmowy. Nawet wyposażony w najnowocześniejsze systemy elektroniczne samochodów, który jedzie na źle dobranych oponach, które absolutnie nie są dostosowane do pory roku i charakterystyki pojazdu, skazany jest na narażenie kierowcy na ogromne ryzyko.

Jak wybrać opony do samochodów flotowych

Opony do samochodów flotowych w każdej formie finansowania pojazdów są elementem zawartym w umowie. Na fleet managerach spoczywa odpowiedzialność o zadbanie o ten element w taki sposób aby był adekwatny do:

 • wagi pojazdu (z uwzględnieniem przewożonego ładunku!),
 • maksymalnej dopuszczalnej prędkości (indeks prędkości),
 • przeważającej klasy dróg po jakiej poruszać się będzie pojazd,
 • unijnych przepisów oraz norm obowiązujących we wszystkich krajach (wyjazdy poza Polskę zdarzają się bardzo często, również w ramach kilometrów prywatnych!)

Przy wyborze opon do samochodów flotowych konieczne jest też zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy w umowach, które dotyczą:

 • dopuszczalnej grubości bieżnika w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej,
 • daty ważności opon,
 • stosowania różnych rodzajów opon (letnie, zimowe, wielosezonowe)
 • dopuszczania stosowania różnych klas opon (biorąc pod uwagę opór toczenia oraz generowany przez nie hałas),
 • dopuszczanie stosowania opon o różnych parametrach dodatkowych (wzmocnione, terenowe),
 • uwzględniają NOWE ETYKIETY jakie na oponach pojawią się już w maju 2021 roku.

Każdy producent opon wytwarza swoje produkty z różnych mieszanek i stosuje inne procesy technologiczne. Każda opona do samochodu flotowego jest inna i należy realizować ich montaż, użytkowanie, przechowywanie i naprawdę w ustrukturyzowany i przemyślany sposób. Warto w tym zakresie powołać się na rady i wskazówki PZPO oraz międzynarodowej organizacji ETRMA.

Wybór opon do samochodów flotowych to decyzja wpływająca na zdrowie, życie i komfort pacy kierowców. Zakup opon do floty jest powiązany także z emisją CO2 oraz średnim spalaniem paliwa. Warto kwestie inwestycji w ogumienie realizować zgodnie z zapisami polityki flotowej.
Wybór opon do samochodów flotowych to decyzja wpływająca na zdrowie, życie i komfort pacy kierowców. Zakup opon do floty jest powiązany także z emisją CO2 oraz średnim spalaniem paliwa. Warto kwestie inwestycji w ogumienie realizować zgodnie z zapisami polityki flotowej.

Co oznaczają etykiety na oponach – dyrektywy i przepisy unijne.

Rozporządzenie w sprawie etykietowania opon obowiązuje od 2012 r. i zapewnia konsumentom w całej Europie podstawowe informacje na temat efektywności paliwowej, bezpieczeństwa i hałasu poprzez szczegółowe informacje na temat oporów toczenia opon, przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrznego hałasu toczenia. Ten system etykietowania zapewnia przejrzyste i obiektywne informacje o jakości kupowanych opon. W rezultacie klienci mogą dokonywać bardziej świadomych wyborów, biorąc pod uwagę ich rodzaj jazdy, klimat i warunki drogowe, z którymi mogą się spotkać. Zakup opon do samochodów flotowych musi uwzględniać nie tylko sezonowe przeznaczenie opony, ale i deklarowane przez producenta wyżej opisane parametry.

Etykieta na oponach stosowana do 1 maja 2021. Objaśnienie etykiety na oponach samochodów.
Etykieta na oponach stosowana do 1 maja 2021. Objaśnienie etykiety na oponach samochodów.

Opony najwyższych klas pozwalają zmniejszyć opór toczenia, co wpływa na oszczędność paliwa. Opony premium lepiej trzymają się nawierzchni w określonych warunkach (śnieg, błoto, deszcz, materiał sypki, sucha jezdnia), co wpływa na komfort i bezpieczeństwo jazdy.

W przypadku opon do samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych informacje są dostępne w punkcie sprzedaży na naklejce na oponie lub na etykiecie dołączonej do opony. To bezwzględnie obowiązkowa lektura dla fleet managera realizującego zakup opon do samochodów flotowych, lub weryfikującego zapisy umowy z firmą CFM w zakresie ogumienia.

W przypadku wszystkich opon, w tym opon do samochodów ciężarowych, informacje zawarte na etykiecie muszą być również zawarte na stronach internetowych dostawcy, w broszurach, technicznej dokumentacji promocyjnej producenta, cennikach oraz na fakturze oponowej lub wraz z nią przekazanej kupującemu.

W nawiązaniu do propozycji Komisji Europejskiej z maja 2018 r., w listopadzie 2019 r. Instytucje europejskie osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przeglądu europejskiego rozporządzenia w sprawie etykietowania opon, a ostateczne rozporządzenie (UE 2020/740) zostało opublikowane 5 czerwca 2020 r.

Uzgodniony tekst jeszcze bardziej zwiększy świadomość konsumentów w zakresie etykiet opon i będzie promować zdrową konkurencję między producentami. Kluczowe elementy tego przeglądu obejmują wzmocnienie nadzoru rynku i egzekwowania prawa w państwach członkowskich, przy wsparciu wprowadzenia bazy danych informacji o produktach, która wzmocni łańcuch informacyjny między producentami, a organami unijnymi i państwowymi. W związku z tym przeglądem zmieni się sam wygląd etykiety, wprowadzając kod QR i logo wskazujące, czy opona jest przeznaczona do użytku w warunkach śniegu / lodu.  Zakup opon do samochodów flotowych będzie jeszcze bardziej świadomą decyzją, która przyczyni się również do zmniejszenia zużycia paliwa i bardziej proekologicznych postaw zakupowych wśród firm CFM i fleet managerów.

Więcej informacji na temat uzgodnionego tekstu dotyczącego przeglądu europejskiego znaku opony można znaleźć pod tym linkiem

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 25 czerwca 2020 r. I zacznie obowiązywać od 1 maja 2021 r. Do tego czasu obowiązuje obecna etykieta opony.

Nowa i stara etykieta na oponach. Zmiany prawa europejskiego wprowadzają nowy wzór etykiet na oponach, które mają zwiększyć świadomość konsumencką przy zakupie opon do pojazdów flotowych i zachęcić do bardziej kompleksowego wybierania dostawców ogumienia.
Nowa i stara etykieta na oponach. Zmiany prawa europejskiego wprowadzają nowy wzór etykiet na oponach, które mają zwiększyć świadomość konsumencką przy zakupie opon do pojazdów flotowych i zachęcić do bardziej kompleksowego wybierania dostawców ogumienia.

Opony do samochodów flotowych – europejskie procedury zatwierdzające wprowadzenie opony na rynek.

Porozumienie EKG ONZ z 1958 r. Odgrywa kluczową rolę w tym zakresie, ponieważ pozwala producentom działać zgodnie ze wspólnym zestawem norm dotyczących homologacji typu, wiedząc, że produkt zostanie uznany przez umawiające się strony za zgodny z ich ustawodawstwem krajowym.

Aby opony mogły trafić na rynek w Europie, muszą spełniać następujące przepisy:

 • Regulamin homologacji typu samochodu osobowego: Regulamin EKG ONZ nr 30;
 • Regulamin homologacji typu opon do samochodów ciężarowych: Regulamin 54 EKG ONZ;
 • Regulamin homologacji opon motocyklowych: Regulamin EKG ONZ nr 75
 • Regulamin homologacji opon rolniczych: Regulamin nr 106 EKG ONZ

Powszechnie zwane rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa (WE-661/2009), przyjęte w 2009 r., ujednoliciło na poziomie wspólnotowym wymagania techniczne w odniesieniu do wielu elementów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, aby uniknąć różnych wymagań w poszczególnych państwach członkowskich.

Ogólne rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa miało również tę zaletę, że po raz pierwszy uznano znaczenie opon w przyczynianiu się do redukcji emisji CO2 z transportu, a także w poprawie bezpieczeństwa na drogach. Ogumienie do samochodów flotowych są czynnikiem bezpośrednio powiązanym z poziomem emisji CO2 oraz średnią wielkością spalanego paliwa. Jako faktor, który można modyfikować, produkcja, sprzedaż i recycling opon podlega ścisłej unijnej kontroli.

Niniejsze rozporządzenie zostało poddane przeglądowi w 2018 r., a nowy tekst ((UE) 2019/2144) został opublikowany w dniu 27 listopada 2019 r. i ma być wdrożony od 2022 r.

W nowym tekście rozporządzenia ustanowiono wymagania dotyczące homologacji typu pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych zaprojektowanych i zbudowanych do pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych właściwości i bezpieczeństwa, a także do ochrony pasażerów pojazdów i niechronionych użytkowników dróg. Opony do samochodów flotowych podlegać będą ujednoliconym przepisom, co poprawi poziom konsumenckiej świadomości na temat istotności tego elementu wyposażenia auta.

#EnergyLabel i #TyreLabel to hasztagi Komisji Europejskiej w zakresie zmian etykiet na oponach
#EnergyLabel i #TyreLabel to hasztagi Komisji Europejskiej w zakresie zmian etykiet na oponach

W jakich krajach opony zimowe są obowiązkowe?

Obowiązek wyposażania pojazdów w opony zimowe znacznie się różni w całej Europie, ponieważ zależy od przepisów ustalonych na szczeblu krajowym, a czasem nawet regionalnym.

Prawodawstwo UE wymaga, aby opony zimowe do użytku w trudnych warunkach śniegowych wykazywały minimalny poziom osiągów na śniegu zarówno pod względem hamowania, jak i przyczepności. Jeśli opona przejdzie odpowiedni test, może być oznaczona symbolem płatka śniegu z trzema szczytami.

Obowiązek posiadania opon zimowych w Europie jest niezwykle zróżnicowany. Warto znać regulacje prawne w popularnych urlopowych destynacjach naszych kierowców – wyjazd autem służbowym w czasie prywatnym nie zwalnia ze znajomości przepisów i potencjalnie otrzymanej karty liczonej nie raz w tysiącach euro.
Obowiązek posiadania opon zimowych w Europie jest niezwykle zróżnicowany. Warto znać regulacje prawne w popularnych urlopowych destynacjach naszych kierowców – wyjazd autem służbowym w czasie prywatnym nie zwalnia ze znajomości przepisów i potencjalnie otrzymanej karty liczonej nie raz w tysiącach euro.

Pamiętajmy, że kupując opony do samochodów flotowych musimy w polityce flotowej zdefiniować interwały ich wymian oraz warunki graniczne, w jakich użytkownik może bezpiecznie z nich korzystać. Weźmy koniecznie pod uwagę, że nawet jeżeli w ramach wykonywania czynności służbowych pracownik nie opuszcza kraju, to taka sytuacja może nastąpić w czasie prywatnego użytkowania. Takie zdarzenia mają miejsce przede wszystkim w okresie urlopowym. Weźmy pod uwagę, że różne kraje inaczej definiują oponę zdatną do użytkowania, a obowiązek zimowego ogumienia w pojeździe flotowym dotyczy również jazdy „prywatnej”. Głębokość bieżnika oraz obowiązek zimowego ogumienia w wielu krajach krany jest nie tylko wysokimi mandatami, ale i odebraniem dowodu rejestracyjnego, holowaniem na najbliższy parking oraz nakazem nabycia odpowiedniego zestawu opon przez kierowcę. Koszty takiej operacji często idą w tysiące euro.

Warto zabezpieczyć się na wypadek wyjazdu samochodu flotowego poza granice kraju również w zakresie prawidłowego ogumienia. Ten, wydawać by się mogło niegroźny detal, należy skonsultować i ustalić już na poziomie konstruowania umowy z podmiotem finansującym zakup pojazdu, i bezwzględnie dodać do obowiązującej polityki flotowej.

Opony do samochodów flotowych podlegają licznym regulacjom i powinny stanowić istotną część opisaną w ramach każdej polityki flotowej. Od jakości ogumienia zależy bezpieczeństwo i życie naszych pracowników. Rodzaj ogumienia w samochodach flotowych ma również wpływ na emisje szkodliwych gazów do atmosfery i ma związek z poziomem spalania. Polecamy przeanalizować swoją politykę zakupową, utrzymaniową i serwisową w odniesieniu do opon, aby zabezpieczyć ten element funkcjonowania floty samochodowej. Więcej na temat opon w naszym podcaście opowiedział Piotr Sarnecki z PZPO – polecamy!

2 thoughts on “Opony do samochodów flotowych – regulacje prawne i unijne normy.

Comments are closed.