Od wysyłki po dostawę, od kosztów operacyjnych po zyski biznesowe — zarządzanie flotą samochodową wymaga wiele pracy. Za każdym produktywnym i odnoszącym sukcesy biznesem stoi skuteczny menedżer floty (fleet manager) z najlepszym system do zarządzania flotą.

‍Po pierwsze, czym jest zarządzanie flotą?

Termin zarządzanie flotą samochodową odnosi się do zarządzania i nadzorowania pojazdów, takich jak samochody osobowe, ciężarówki lub auta dostawcze, które są używane do celów biznesowych. Zarządzanie flotą to nie tylko pojedyncze zadanie, ale proces związany z nadzorowaniem całej eksploatacji floty, od wydajności pracowników po wydajność floty.

Doświadczeni i wydajni fleet manager korzystają z system GPS dla flot, który pozwala monitorować i zwiększać efektywność oraz wydajność pracowników i aut w firmie. Zarządzanie flotą sprowadza się do zapewnienia mobilności w ramach określonego budżetu.

Cartrack TCO 1200x1200 min - System do zarządzania flotą a fleet manager – jak poprawić efektywność i wydajność pracowników i aut w firmie?

Proces zarządzania flotą obejmuje:

 • Zarządzanie flotą pojazdów
 • Śledzenie wskaźników ukończenia zadań
 • Poprawa bezpieczeństwa i produktywności kierowców
 • Zapewnienie mobilności
 • Analiza kosztów paliwa i zarządzanie zużyciem paliwa
 • Optymalizacja tras pod wydajności
 • Wykorzystanie przydatnych spostrzeżeń do podejmowania strategicznych decyzji

Wszystkie te zadania mają na celu zwiększenie produktywności pracowników, zapewnienie sprawnego funkcjonowania floty, poprawę obsługi klienta i zwiększenie zysków przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych i straty czasu. System do zarządzania flotą pozwala agregować, porządkować i prezentować w odpowiedni sposób dane – jednym z najpopularniejszych rozwiązań na tym polu jest telematyka BIG DATA.

Kim jest menedżer floty / fleet manager i czym się zajmuje?

Fleet manager jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty działalności flotowej, w tym za kierowanie i zarządzanie flotą pojazdów, zasobami i kosztami. Ta rola wymaga efektywnego wykorzystania czasu oraz doskonałych umiejętności przywódczych i podejmowania decyzji, aby skutecznie nadzorować zasoby floty i zwiększać jej wydajność. Jakie są zadania fleet managera? Oto przykładowa lista:

 • Zarządzanie, nadzorowanie i optymalizowanie operacji floty.
 • Monitorowanie zachowania i wydajności kierowców.
 • Tworzenie zadań i harmonogramów kierowców oraz zarządzanie nimi w celu maksymalizacji wydajności.
 • Zapewnienie zgodności floty z przepisami i uniknięcie niepotrzebnych ryzyk w zgodzie z polityką flotową.
 • Wdrażanie strategii zarządzania flotą w celu obniżenia kosztów floty i zwiększenia wydajności.
 • Tworzenie i wykorzystywanie szczegółowych raportów.
 • Organizacja pracy papierkowej i administracyjnej.
 • Zapewnienie regularnej konserwacji pojazdu w celu zapewnienia wydajności operacyjnej i minimalizacji przestojów.
 • Spełnianie oczekiwań klientów i zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji klientów na podstawie wydajności i efektywności wykorzystania aut w firmie.

Skuteczne zarządzanie codziennymi zadaniami floty, przy jednoczesnym zwiększeniu zysków stanowi wyzwanie, dla menedżerów flot. Dlatego fleet manager używa systemu do zarządzania flotą, aby pomóc im efektywnie zarządzać małymi, średnimi lub dużymi flotami. Ten typ system umożliwia im otrzymywanie raportów, danych, informacji i przydatnych spostrzeżeń zaprojektowanych w celu poprawy operacji floty i produktywności. System GPS dla flot jest filarem nowoczesnego zarządzania flotą.

tracker gps, gps do auta, flota gps, cartrack

System do zarządzania flotą – kto i dlaczego z niego korzysta?

Oprogramowanie do zarządzania flotą to oprogramowanie komputerowe, które upraszcza pracę menedżera floty za pomocą śledzenia GPS, dzięki czemu menedżerowie mogą:

 • Monitorować flotę pojazdów i zasoby
 • Monitorować zachowanie i wydajność kierowców
 • Mierzyć wskaźniki ukończenia zadań
 • Zarządzać i ograniczać kosztami operacyjnymi
 • Planować i realizować regularną konserwację pojazdu
 • Zapewniać zgodność floty z przepisami i standardami firmowymi

Ręczne zarządzanie wszystkimi powyższymi elementami może być trudne, niezależnie od tego, czy jest to jeden pojazd, czy cała flota. Firmy używają systemu do zarządzania flotą, aby uprościć proces zarządzania flotą, uzyskując widok z lotu ptaka na całą działalność floty za pomocą platformy typu „wszystko w jednym”. W ten sposób fleet manager może poprawić bezpieczeństwo, obniżyć koszty floty, wydłużyć żywotność pojazdu, otrzymywać powiadomienia floty w czasie rzeczywistym, optymalizować trasy i zwiększać zadowolenie klientów – wszystko zdalnie, na wyciągnięcie ręki.

System do zarządzania flotą jest przydatny dla każdej firmie, która potrzebuje pojazdów użytkowych i kierowców do prowadzenia codziennej działalności. Korzystając z systemu do zarządzania flotą, menedżerowie flot w powyższych branżach mogą z powodzeniem zarządzać działalnością flotową, wydajnie nadzorując zachowanie kierowców, wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na ceny paliw, oczekiwania klientów i konserwację pojazdów – to tylko kilka z nich.

System do zarządzania flotą – 4 zalety dla każdego fleet manager.

Istnieje wiele sposobów, w jakie system do zarządzania flotą przynosi korzyści operacji floty.

 • Zarządzanie flotą zapewnia widoczność floty: system do zarządzania flotą integruje telematykę pojazdu, aby zapewnić menedżerom floty pełny wgląd we wszystkie działania floty. Menedżerowie flot mogą korzystać z monitoringu GPS floty w czasie rzeczywistym lub danych historycznych, aby podejmować oparte na danych i świadome decyzje dotyczące dostaw, tras, zadań, kosztów i bezpieczeństwa, a także zwalniać kierowców lub przyspieszać roszczenia ubezpieczeniowe.
 • Zarządzanie flotą zmniejsza koszty i zużycie paliwa: same koszty paliwa mogą stanowić około 40% wydatków na flotę. Poprzez system do zarządzania flotą można obniżyć koszty i zużycie paliwa, wykorzystując śledzenie pojazdów GPS w celu wykrywania marnotrawstwa paliwa i znajdowania rozwiązań, na przykład:

 1. Czas bezczynności: autobus marnuje 3,5 litra paliwa na godzinę pracy na biegu jałowym, średnio ciężka ciężarówka marnuje 3 litry, a duży sedan marnuje 1,5 litra. Dzięki oprogramowaniu do zarządzania flotą menedżerowie flot mogą wykrywać przestoje i edukować kierowców o potrzebie skrócenia czasu przestoju.
 2. Czas dostawy: Szybkie terminy realizacji przekładają się na mniejsze przebiegi i mniejsze zużycie paliwa. Menedżerowie floty mogą korzystać z oprogramowania do zarządzania flotą, aby optymalizować najbardziej efektywne trasy, uzyskiwać dostęp do informacji o kierowcach i pojazdach oraz monitorować ruch drogowy i pogodę. Aby zapewnić kierowcom szybsze czasy realizacji.
 • Zachowanie kierowcy: nadmierna prędkość, gwałtowne hamowanie i pokonywanie zakrętów to tylko niektóre zachowania kierowcy, które marnują paliwo. Oprogramowanie do zarządzania flotą umożliwia menedżerom flot monitorowanie zachowania kierowców i otrzymywanie alertów w czasie rzeczywistym w przypadku słabej wydajności kierowcy.

Dzięki usłudze Cartrack MiFleet menedżerowie flot mogą łatwo zarządzać transakcjami paliwowymi i kontrolować je, lokalizować marnotrawstwo paliwa i wykrywać nadużycia paliwowe. Oszczędza to paliwo, pieniądze i administrację.

jak sprawdzić czy kierowca kradnie paliwo?

 • Zarządzanie flotą zwiększa produktywność i bezpieczeństwo pracowników: menedżerowie flot mogą zapewnić, że operacje floty są zarówno bezpieczne, jak i produktywne, korzystając z systemów GPS dla flot, które zarządzają konserwacją pojazdów, ograniczają przestoje, poprawiają zachowanie kierowców, optymalizują trasy, monitoruje bezpieczeństwo pojazdów i kierowców oraz zwiększa wydajność pracowników.
 • Zarządzanie flotą zwiększa zadowolenie klientów: w dobie szybkiego Internetu, zakupów online i dostaw tego samego dnia klienci stali się mniej cierpliwi i mają wysokie oczekiwania. 61% kupujących chciałoby, aby ich produkty zostały dostarczone w ciągu trzech godzin od dokonania zakupu online. Dzięki system monitoringu GPS pojazdów menedżerowie flot mogą wypełnić oczekiwania klientów, optymalizując trasy i upewniając się, że kierowcy trzymają się terminów dostaw. Śledzenie GPS umożliwia ponadto klientom śledzenie dostaw w czasie rzeczywistym, podczas gdy menedżerowie floty mogą na bieżąco informować kierowców o wszelkich sytuacjach awaryjnych lub zmianach w dostawach.

Fleet manager a wyzwania wydajności – skuteczne zarządzanie flotą w firmie.

Produktywność jest kluczem do udanej historii biznesowej. Wydajność operacji flotowych zależy od zdolności menedżera floty do efektywnego zarządzania flotą. Jednak menedżerowie flot mogą mieć trudności ze skutecznym wypełnianiem swoich obowiązków i efektywnym zarządzaniem flotą, ponieważ ich rola zależy od produktywności pracowników, stanu aktywów i zasobów firmy, a także czynników zewnętrznych, takich jak stopa inflacji.

Oto cztery najważniejsze wyzwania związane z wydajnością, przed którymi stoi fleet manager:

 • Czas i energia poświęcane na administrację i papierkową robotę: Przeciążenie administracyjne związane z zadaniami związanymi z zarządzaniem flotą, takimi jak fakturowanie, tworzenie raportów, tworzenie harmonogramów pracy kierowców, planowanie konserwacji pojazdów oraz kontakt z kierowcami i klientami, może być trudne i czasochłonne. System do zarządzania flotą zapewnia wydajny, ekonomiczny i zdalny sposób obsługi administracyjnej poprzez digitalizację i automatyzację codziennych operacji na jednej platformie opartej na chmurze.
 • Nieplanowane przestoje pojazdów: czas, jaki pojazdy spędzają poza trasami z powodu incydentów, takich jak awarie, kolizje lub opóźnienia w harmonogramach przeglądów i serwisów, obniża produktywność i zyski floty. Zamiast czekać na nieplanowane przestoje pojazdów, menedżerowie flot mogą korzystać z systemów do zarządzania flotą, aby przeprowadzać diagnostykę pojazdów oraz automatyzować harmonogramy konserwacji i raporty, aby utrzymać pojazdy w ruchu, maksymalizując produktywność i ostatecznie zyski.
 • Niebezpieczna jazda: Niebezpieczne zachowania kierowcy, takie jak nadmierna prędkość, gwałtowne hamowanie, pokonywanie zakrętów i zmęczenie podczas jazdy, zwiększają ryzyko wypadków i uszkodzeń towarów. Oznacza to więcej czasu i kosztów poświęconych na naprawę pojazdów, roszczenia ubezpieczeniowe oraz wymianę i ponowną dostawę produktów klientów. Używając alertów w czasie rzeczywistym o złym zachowaniu kierowców i kart wyników kierowców w celu uzyskania informacji zwrotnych i szkoleń opartych na wynikach, menedżerowie flot mogą poprawić zachowanie kierowców i zwiększyć produktywność.
 • Niejasna komunikacja: Kolejną ważną kwestią jest komunikacja lub jej brak, zwłaszcza w przypadku zadań, harmonogramów oraz miejsc odbioru i zwrotu, co może prowadzić do braku motywacji i nieproduktywnego środowiska pracy, a także do marnowania czasu i kosztów na niewłaściwe dostawy. Menedżerowie flot muszą dbać o to, aby kierowcy byli dobrze poinformowani, wypoczęci i dobrze wyszkoleni. System do zarządzania flotą może zautomatyzować niektóre zadania, a menedżerowie mogą wykorzystać praktyczne spostrzeżenia, aby poprawić produktywność i wydajność floty.

Cartrack MotoFLota kolo mini min min - System do zarządzania flotą a fleet manager – jak poprawić efektywność i wydajność pracowników i aut w firmie?

System do zarządzania flotą GPS od Cartrack.

Jako fleet manager chcesz mieć wszystko pod kontrolą: koszty, pojazdy, status auta i kierowcy, rozliczenia, poziom kosztów oraz wydajności i emisję CO2. Wszystkimi tymi elementami składowymi można sprawnie i z sukcesem zarządzać poprzez system do zarządzania flota GPS od Cartrack Polska.

telemetria, monitoring pojazdow gps, cartrack

Codzienne utrzymanie pojazdów w pełnej gotowości w ramach określonego budżetu nie będzie już problemem – system GPS dla flot Cartrack dba o to abyś zdalnie miał możliwość monitorowania wszystkich parametrów użytkowych aut w Twojej flocie.

Od ponad 14 lat rozwijamy autorską technologię BIG DATA, z której w Polsce korzysta ponad 55 000 pojazdów! Jesteśmy stabilną i transparentną marką – jako jedyna firma z branży otrzymaliśmy nagrodę Gazela Biznesu 2021 i 2022. Jesteśmy najczęściej wybieranym dostawców usług telemetrycznych w Polsce i firmą, o globalnym zasięgu i know-how.

Wypełnij poniższy formularz jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach systemu do zarządzania flotą GPS Cartrack:

Author

PR and Lead Projects Manager w Cartrack Polska. W branży flotowej od ponad 8 lat, tworzy projekty edukacyjne, merytoryczne i wartościowe dla fleet managerów .