Jak wdrożyć program wellbeing dla pracowników w biurze?

Czy wellbeing jest dla Ciebie? Jeżeli chcesz poprawić zdrowie swoich pracowników w ramach „programu dobrego samopoczucia”, ale nie wiesz od czego zacząć? Oto kroki, które należy podjąć, aby upewnić się, że wybrany plan jest skuteczny i odpowiedni dla Twojej organizacji.

cwieczenia i bieganie o wschodzie słońca wellbeing

Po ponad roku lockdownu powrót do biur dla wielu pracowników generuje dodatkowy stres i jest przyczyną spadku efektywności zawodowej. Aby zapewnić swoim pracownikom wysoki poziom komfortu psychicznego i fizycznego firmy masowo zaczynają angażować swoje zasoby w projektowanie, wdrożenie i ewaluację programów mających na celu poprawę ogólnego samopoczucia pracowników.

Polityka wellbeing może dotyczyć kwestii balansu praca-dom i nie wysyłania/odpowiadania na maile po ustalonej godzinie, po dostęp do masażystów i dietetyków w biurze. Znając najlepiej swoją organizację, powinieneś mieć pewne pojęcie o tym, jakie ogólne czynniki zdrowotne wpływają na wyniki Twojej firmy, widoczne w:

 • Zaangażowanie pracownika w pracę
 • Wydajność i produktywność personelu
 • Rotacja personelu i zamiar odejścia
 • Poziomy frekwencji
 • Rekrutacja i utrzymanie personelu
 • Satysfakcja konsumenta z otrzymywanych od Ciebie usług (obsługi)
 • Wizerunek i reputacja organizacji
 • Potencjalne spory sądowe
 • Komunikacja marketingowa i CSRowa

Warto też pomyśleć o wpływie, jaki kultura Twojej organizacji ma na Twoją jednostkę lub zespół. Na przykład utrata współpracownika na dłuższy czas z chorobą stresową związaną z pracą może mieć dramatyczny wpływ na obciążenie pracą i morale reszty zespołu. Albo nie wypłacając zasiłku chorobowego, zachęcasz chorych pracowników do przychodzenia do pracy i niepowodzenia lub, co gorsza, popełniania błędów lub wypadków.

Jak podaje wiele opracowań i źródeł program wellbeing pozwala osiągnąć pozytywne efekty, takie jak:

 • Organizacja ma 2,5 razy większe szanse na znalezienie się na liście najlepszych wyników w swojej kategorii
 • Pracownicy będą 8 razy bardziej skłonni do zaangażowania
 • Organizacja jest 3,5 razy bardziej kreatywna
 • Organizacja jest 4 razy mniej skłonna do utraty talentów/czempionów w przyszłym roku
 • Choroba kosztuje średnio 2000 PLN na pracownika rocznie

Zanim wprowadzisz wellbeing, musisz zaplanować i przygotować organizację z dużym wyprzedzeniem.

Zacznij od uzyskania zaangażowania i zrozumienia od innych menedżerów wyższego szczebla, menedżerów liniowych i pracowników. Stwórz projekt lub grupę projektową, aby nadzorować pracę. Grupa ta będzie zazwyczaj obejmować kierowników wyższego szczebla i kierowników liniowych, kierowników ds. BHP, przedstawicieli związków zawodowych ds. BHP lub przedstawicieli pracowników; kadry i specjalistów medycyny pracy. Zadbaj aby o pozytywnych skutkach wellbeing wiedzieli dyrektorzy wszystkich departamentów – w ujęciu symbolicznym, ale i faktycznie namacalnym – finansowym.

Czym jest wellbeing?

Termin „wellbeing” jest dziś używany w biznesie. Ale wyrażenie jest mylące, ponieważ ma wiele znaczeń, a interpretacja różni się w zależności od sektora pracy.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie za pomocą terminu wellbeing w 1946 roku jako: „Zdrowie to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności”. Dlatego dobre samopoczucie wiąże się z ogólnym stanem zdrowia danej osoby.

Większość firm chce wziąć na siebie odpowiedzialność i troszczy się o pracodawców, jednak jeśli podejdziesz do programu wellness jako doraźnego rozwiązania lub jako strategii krótkoterminowej, prawdopodobnie program będzie powierzchowny i nie dotrze do wszystkich pracowników.

Wellbeing – czas na działanie.

Zanim zaczniesz wprowadzać w firmie swój program dobrego samopoczucia, poświęć trochę czasu na realistyczne podejście do tego, czego oczekujesz, ponieważ to ukierunkowuje twoje planowanie. Może właśnie przekazał ci to twój przełożony i powiedziano ci, abyś się z tym uporał, a może ostatnio miałeś słabe doświadczenia zdrowotne?

Zidentyfikuj osoby, które mogą pomóc w planowaniu i realizacji planu; takie jak dostawcy medycyny pracy lub źródła informacji, które mogą pomóc i poprowadzić Cię do sensownego celu. Porozmawiaj z menadżerami działów aby poznać szczerą kondycję psychiczna ich pracowników, najczęstsze powody absencji i potencjalne oczekiwania związane z tym projektem.

Odpowiedzialność za projekt wellbeing w firmie.

Przydziel odpowiedzialność za plan z ustalonymi celami czasowymi i odpowiednimi zasobami osobie, która będzie odpowiedzialna za projekt. Ta osoba powinna rozumieć zdrowie i mieć w firmie pewną władzę, aby posuwać sprawy do przodu. Zastanów się, jakie masz zasoby i co chcesz uzyskać – czy pracownicy zaangażują się w program dobrego samopoczucia? Czy próbowano tego wcześniej? Zanotuj kilka przewidywanych barier dla sukcesu i omów je ze współpracownikami, zanim przejdziesz dalej.

ROI – jak mierzyć zwrot z inwestycji w wellbeing.

Aby upewnić się, że uzyskasz najlepszy zwrot z inwestycji i masz skuteczny program; spójrz razem na potrzeby pracodawcy i pracowników.

Na przykład program rzucania palenia: skutki zdrowotne pracy z urządzeniami wibracyjnymi, takimi jak elektronarzędzia, przecinarki do cegieł i wykaszarki, jeśli nie są kontrolowane, mogą powodować wibracje białego palca. Pracodawcy są prawnie zobowiązani do zarządzania wibracjami zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli wibracji w pracy.

Jeśli jesteś palaczem i użytkownikiem narzędzi wibracyjnych, istnieje zwiększone ryzyko pogorszenia efektu zdrowotnego. Dlatego programy dobrego samopoczucia (wellbeing), które koncentrowały się na ograniczeniu palenia lub rzuceniu palenia, nie tylko pomogłyby zapobiegać rakowi płuc, ale także zmniejszyłyby ryzyko wystąpienia zespołu wibracji ręka-ramię. To samo dotyczy pracowników zajmujących się azbestem; palenie zwielokrotnia ryzyko chorób płuc związanych z azbestem; jeżeli pracodawca zapewnia na miejscu usługi doradcze w zakresie palenia tytoniu i terapie zastępcze dla nikotyny dla pracowników, które byłyby korzystne dla obu stron zarówno dla organizacji, jak i pracownika zajmującego się azbestem.

Uwaga – ważne jest, aby pracodawca był szczery co do powodów, dla których zdecydował się na konkretny program, w przeciwnym razie pracownicy będą sceptycznie nastawieni do wzięcia udziału. Niezbędne jest zrozumienie nastawienia, wyzwań i demografii pracowników, zanim zdecydujesz się na jakikolwiek program dobrego samopoczucia. I tak w wielu korporacjach znakomicie sprawdzają się sesje z dietetykami, dostawca gotowych zbilansowanych posiłków lub masaże – to elementy które niwelują brak czasu na odpowiednie odżywianie (zdrowe) oraz bóle karku, pleców i ramion spowodowane długotrwałą pracą biurową.

Świadczenia pracownicze jakie wdrażasz wraz z programem wellbeing:

 • Zwiększenie wiedzy na temat stylu życia i zdrowia
 • Większa możliwość przejęcia kontroli nad swoim zdrowiem i leczeniem
 • Poprawa zdrowia i jakości życia
 • Poczucie życzliwości ze strony Zarządu/organizacji
 • Uzyskanie wsparcia członków zespołu
 • Większa zachęta do związania się z pracodawcą
 • Zwiększone morale pracowników, chcących pomóc biznesowi i produktywności
 • Poinformowana i wzmocniona siła robocza
 • Lepsze public relations
 • Paliwo do promocji działań CSR
 • Narzędzie rekrutacyjne
 • Oszczędność kosztów dzięki lepszej frekwencji, mniej spraw sądowych (wypadki, błędy), dłuższy czas pracy pracowników (oszczędności emerytalne)
 • Poprawa krajowego i lokalnego zdrowia publicznego
 • Poprawa jakość życia pracowników i rozpowszechniająca się  informacje wśród ich rodzin, społeczności
 • Pomoc w kontroli i zmniejszeniu obciążenia podatkowe i społeczne
 • Korzyści dla pracodawcy z wprowadzenia programu wellbeing:
 • Szczęśliwsze miejsce pracy z ludźmi, którzy chcą przyjść do pracy,
 • Poinformowana i wzmocniona siła robocza,
 • Lepszy public relations – ludzie będą chcieli pracować w Twojej firmie i interesować się tym, jak to robisz,
 • Narzędzie rekrutacyjne,
 • Oszczędność kosztów dzięki lepszej frekwencji, mniej spraw sądowych (wypadki, błędy), dłuższy czas pracy pracowników (oszczędności emerytalne),

Krok pierwszy polega na budowaniu zaufania pracowników poprzez rozmowy z przedstawicielami pracowników lub ankietowanie pracowników pod kątem sugestii dotyczących tego, co ich zdaniem najbardziej im się podoba. W przypadku większych organizacji z różnymi typami pracowników (administratorami, kierowcami, sprzedawcami, inżynierami i krytycznymi kwestiami bezpieczeństwa) zwykle bardziej sensowne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego z uwzględnieniem bieżących problemów zdrowotnych w organizacji.

Sposoby na zrobienie dobrego badania przed prowadzeniem projektu wellbeing to rozważenie:

 • Wcześniejsze powody nieobecności w pracy
 • Przegląd dochodzeń powypadkowych
 • Analiza przyczyn odejścia
 • Rekomendacje towarzystw ubezpieczeniowych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie opcji dla Twojej branży w zakresie wellbeing
 • Dane demograficzne pracowników, takie jak stosunek mężczyzn do kobiet, przedział wiekowy
 • Rodzaj programu dobrego samopoczucia np. kampania plakatowa, demonstracja, filmy, kontrole stanu zdrowia, takie jak badanie cholesterolu i monitorowanie ciśnienia krwi itp.

Przeanalizuj zebrane informacje i stwórz plan spełniający wszystkie cele nakreślone na etapie planowania wstępnego. Informacje, które otrzymujesz, pomogą Ci zdecydować, który program dobrego samopoczucia najprawdopodobniej sprawdzi się w istniejącej kulturze, np. zajęcia na miejscu prawdopodobnie nie odniosą sukcesu na placu budowy, ponieważ większość pracowników stoi cały dzień na placach budowy. To skrajny przykład złego wykorzystania budżetu na wellbeing.

Mierz efekty wdrożenia programu wellbeing.

Programy dobrostanu/dobrego samopoczucia pracowników są trudne do oceny pod kątem „sukcesu”, ale jeśli na etapie planowania zostały uwzględnione środki, powinieneś mieć pewne wyniki do sprawdzenia. Na przykład, jeśli ankieta satysfakcji pracowników wykazała, że ​​istniały poziomy niezadowolenia z organizacji pod względem postrzeganej troski kierownictwa o dobre samopoczucie i ogólny stan zdrowia – przeprowadź ankietę satysfakcji po programie, aby poszukać ulepszeń. Lub jeśli jako powód wyboru programu użyłeś wysokiej liczby nieobecności, przejrzyj wpływ na frekwencję w trakcie i po programie – czy jest jakaś istotna zmiana, którą możesz zgłosić? Bądź ostrożny, gdy mówisz o sukcesie z powodu czynników, których nie zmierzono lub które są trudne do zdefiniowania, takich jak zaangażowanie pracowników.

Postaraj się zamieścić w lokalnej gazecie historie o wynikach twojego programu lub ludziach, którzy są gotowi zgłosić się do akt, aby zgłosić, że skorzystali ze sponsorowanych przez pracodawcę badań stanu zdrowia, takich jak wykrycie cukrzycy lub niebezpiecznie wysokiego ciśnienia krwi. Tego typu raporty wspierają kampanie i zachęcają innych do wzięcia w nich udziału. Korzystaj aktywnie ze swoich kanałów social media i bardzo szeroko komunikuj swoje wyniki w tym obszarze.

wellbeing cartrack program dobrego samopoczucia - Jak wdrożyć program wellbeing dla pracowników w biurze?

Przykłady inicjatyw wellbeing w organizacjach.

1. Wprowadź bardziej swobodny dress code – chociaż niektórzy ludzie lubią nosić garnitur i krawat lub garnitur spodni w stylu Hillary Clinton, co pozwala ludziom ubierać się bardziej swobodnie – szczególnie jeśli nie są w roli klienta – może sprawić, że ludzie będą bardziej zrelaksowany, a przez to bardziej produktywny.

2. Traktuj zdrowie psychiczne równie poważnie, jak zdrowie fizyczne – upewnij się, że Twoi pracownicy wiedzą, że mogą na przykład wziąć urlop z powodu złego stanu zdrowia psychicznego lub problemów fizycznych.

3. Zachęcaj pracowników do robienia przerw – upewnij się, że pracownicy wiedzą jakie mają prawa w tym zakresie i zachęć ich do oderwania się od swoich biurek!

4. Zniechęcaj pracowników do długich godzin pracy – jako społeczeństwo oddalamy się od „kultu produktywności”, w którym praca w absurdalnych godzinach jest postrzegana jako cnota, więc upewnij się, że Twoi pracownicy wiedzą, że – z wyjątkiem rzadkich przypadków – pracują długo , męczące godziny nie przyniosą im korzyści.

5. Polityka wyłączania e-maili – podobnie, egzekwuj „politykę wyłączania e-maili” wieczorami i w weekendy, aby pomóc pracownikom samemu się wyłączyć. Z pewnością nie należy uzależniać rozwoju kariery od ciągłej dostępności (chociaż zawsze są wyjątki, takie jak próba dokonania dużej sprzedaży).

6. Zachęcaj do robienia przerw na lunch – spróbuj zniechęcić pracowników do jedzenia przy swoich biurkach i upewnij się, że poważnie traktują wyznaczoną godzinę na lunch. Nigdy nie wstydź się nikogo za chęć zrobienia sobie przerwy od pracy.

7. Zachęć ludzi do wyjścia na zewnątrz – czas na świeżym powietrzu na słońcu i świeżym powietrzu jest szczególnie ważny dla firm mających siedziby w dużych, bezosobowych biurowcach. Zorganizuj miejsca pracy na świeżym powietrzu lub po prostu zachęć personel do zrobienia sobie krótkiej przerwy na zewnątrz — może to mieć ogromny wpływ na samopoczucie!

8. Ułatw sobie pracę z domu – czasami po prostu nie można dostać się do biura, czy to z powodu choroby, złej pogody czy opóźnień pociągów. Zmniejsz poczucie wstydu związanego z pracą w domu i zapewnij pracownikom narzędzia do tej opcji.

9. Zmniejsz poczucie wstydu z powodu czasu wolnego – wielu pracowników odmówi wzięcia urlopu w przypadku choroby – fizycznej lub psychicznej. Może to narazić ich na niepotrzebne obciążenie i ryzyko pogorszenia ich stanu, więc upewnij się, że wszyscy czują się komfortowo, biorąc wolne.

10. Zachęcaj do otwartości – zachęcaj pracowników do otwartego mówienia o ich złym stanie zdrowia psychicznego. Pomaga to zmienić wewnętrzną kulturę i zachęca ludzi do szukania pomocy, zapewniając ich, że nie cierpią w milczeniu.

11. Popraw komunikację – miejsca pracy ze słabą komunikacją mogą szybko stać się stresujące i spowodować zerwanie relacji. Upewnij się, że ludzie komunikują się ze sobą, a zespoły mają dostęp do wszystkich potrzebnych informacji.

12. Zapewnij menedżerom szkolenia i wskazówki – menedżerowie muszą posiadać umiejętności i wiedzę, aby reagować na zły stan zdrowia psychicznego, wskazywać pracownikom właściwy kierunek i dawać przykład poprzez uznawanie własnych problemów. Muszą przewodzić przy zmianie postaw.

13. Podnieś świadomość – zbyt wiele osób nie rozumie złego stanu zdrowia psychicznego, jego konsekwencji, przyczyn i rozwiązań. Ignorancja jest powszechna. Twoim zadaniem jest rozpowszechnianie informacji, podnoszenie świadomości i pomaganie ludziom w dostępie do narzędzi, których potrzebują do radzenia sobie ze stresem, lękiem i depresją. Rozpocznij rozmowę!

14. Połóż trochę owoców i zdrowej żywności na stole – czy to bananów, jabłek czy orzechów kokosowych, wydawanie owoców dla pracowników każdego ranka może być ogromnym impulsem. Zapewnia bardzo potrzebną dawkę cukru, pomaga zachęcać do zdrowego odżywiania i poprawia ogólny nastrój.

15. Wprowadź (opcjonalnie) stoły stojące – daj pracownikom możliwość wstania z tyłka na kilka godzin z regulowanymi stołami stojącymi. To sprawdzony sposób na poprawę samopoczucia.

16. Wprowadź dużo naturalnego światła – naturalne światło poprawia samopoczucie i pomaga zmniejszyć skutki sezonowych zaburzeń afektywnych (SAD). Praca w ciemnym, słabo oświetlonym miejscu przez dłuższy czas jest niezdrowa, więc spróbuj wprowadzić większe okna i świetliki oraz usuń blokujące je przedmioty lub ściany.

17. Oferuj rotacyjne biurka – ludzie lepiej pracują w różnych środowiskach. Nie zmuszaj swoich pracowników do pracy w otwartych, wyeksponowanych miejscach, jeśli to sprawia, że ​​czują się niekomfortowo, zamiast tego oferuj opcjonalne dzielone biurka, aby zapewnić im trochę prywatności.

18. Zapewnij ergonomiczne meble – unikaj bólu pleców i popraw postawę personelu, upewniając się, że wszystkie krzesła i meble są ergonomiczne, a także przeszkol personel, aby upewnić się, że siedzą prawidłowo.

19. Refunduj karnety na siłownię – ćwiczenia to sprawdzony sposób na poprawę samopoczucia, więc oferowanie dotowanych karnetów na siłownię swoim pracownikom może zachęcić ich do poprawy kondycji, uzyskania tak bardzo potrzebnego zastrzyku endorfin, a w konsekwencji do poprawy ogólnego samopoczucia.

20. Wprowadź schemat „rower do pracy” – wyciągnij ludzi z samochodów i wsiadaj na siodło za pomocą schematu „rower do pracy”. Jazda na rowerze jest zdrowa, przyjemna i szybsza niż chodzenie, a także pomaga usunąć samochody z drogi. Zachęcaj do tego!

21. Zorganizuj odpowiedni „lunchroom” – stwórz stołówkę, aby upewnić się, że pracownicy nie pracują przy swoich biurkach, aby ich godziny na lunch i godziny pracy były odpowiednio podzielone. Upewnij się, jeśli to możliwe, że istnieją opcje jedzenia w pojedynkę, jak i wspólnie.

22. Popraw jakość powietrza – jakość powietrza w dużym stopniu przyczynia się do dobrego samopoczucia w miejscu pracy, więc zainwestuj w przyzwoite systemy HVAC, aby utrzymać przepływ czystego i świeżego powietrza. Twoi pracodawcy będą łatwiej oddychać – a tym samym pracować lepiej!

23. Daj dostęp do specjalistów – zapewnij swoim pracownikom możliwość konsultacji z terapeutami, rehabilitantami, dietetykami a nawet – umożliw masaż w miejscu pracy. Troska o zdrowie i samopoczucie pracowników to kompleksowe zadanie.