Sposoby w jakie telemetria usprawnia biznes.

Telemetria GPS to potężne narzędzie, które wykracza daleko poza funkcje geolokalizacyjne. Nowoczesne narzędzia i usługi telemetrii poprawiają jakość i płynność realizowanych w obrębie firmowego car parku zadań i pozwalają utrzymać wysoki poziom mobilności pracowników.

Urządzenia telematyczne floty dostarczają ogromnej ilości danych o pojazdach, w tym informacje o stanie technicznym Twoich pojazdów, dzięki czemu są idealnym źródłem do śledzenia i analizy Twojej floty. Analizowanie danych pochodzących z pojazdu za pośrednictwem usług telemetrii (telemetria GPS) to znakomity sposób na drobiazgowe kontrolowanie kosztów, MPK i składowa szczelnego procesu utrzymania odpowiedniego poziomu „gotowości” pojazdów w firmie.

Usługi telemetryczne pozwalają w sposób dopasowany do współczesnych realiów rynkowych prowadzić i rozwijać biznes minimalizując ryzyka gospodarcze, podatkowe i prawne oraz uodporniając rentowność na czynniki geopolityczne i epidemiologiczne.

Uzupełniając dane telematyczne o oprogramowanie do zarządzania flotą, menedżerowie floty mogą otrzymywać dane telematyczne w czasie rzeczywistym na platformie opartej na chmurze, aby zautomatyzować przepływy prac konserwacyjnych/serwisowych i natychmiast rozwiązać problemy z pojazdami w miarę ich pojawiania się.

Umieszczenie wszystkich danych w jednym systemie SaaS pozwala zmaksymalizować efektywność czasu pracy menadżerów flot i poprawić szereg KPI dotyczących użytkowania pojazdów firmowych. Nowoczesne systemy telemetryczne oferują dużo więcej niż samą usługę geolokalizacji, pozwalając kompleksowo dynamizować procesy biznesowe.

telemetria, monitoring pojazdow gps, cartrack

1. Dane w czasie rzeczywistym – telemetria.

Gdy Twoja flota jest rozproszona, otrzymywanie aktualnych informacji o pojeździe może być trudne. Kierowcy mogą nie być w stanie łatwo komunikować się w drodze, a jeśli nadal polegasz na dokumentacji papierowej, aby zarządzać flotą, możesz czekać kilka dni lub tygodni na otrzymanie odpowiednich danych. Aby sprostać wymaganiom i dynamice rynku stosuje się telemetria – technologię, która w postaci operacyjnej chmury SaaS IoT, maksymalizuje wartości danych dotyczących transportu, procesów operacyjnych i zarządzania pracownikami oraz zasobami poprzez analizę danych w czasie rzeczywistym.

Technologia telemetryczna eliminuje luki komunikacyjne i dostarcza w czasie rzeczywistym dane dotyczące Twoich zasobów. System telematyki może nie tylko dostarczać ale i agregować, katalogować i analizować dane w ogromnej liczbie konfiguracji. W ten sposób będziesz otrzymywać gotowe sugestie i podpowiedzi, aby Twoje doświadczenie i praktyczna znajomość zagadnień fleetmanagementu pozwoliły podjąć kompetentną decyzję. Nie ma sensu siedzieć w stertach dokumentów i denerwować się na brak danych – czas na Cartrack Polska.

dane saas big data cartrack - Sposoby w jakie telemetria usprawnia biznes.

2. Utrzymanie pojazdów flotowych w gotowości i ruchu.

Większość flot opiera swoje harmonogramy konserwacji zapobiegawczej oraz serwisowania na przebiegu, ale ręczne śledzenie odczytów liczników jest nieefektywne i często podatne na błędy. Systemy papierowe nie zapewniają menedżerom floty dokładnych aktualizacji w czasie rzeczywistym, aby zapewnić terminową realizację powyższych zadań, które bezpośrednio wpływają na poziom bezpieczeństwa pracowników.

Korzystając z urządzeń telematycznych floty, odczyty liczników kilometrów mogą być automatycznie przesyłane do oprogramowania do zarządzania flotą, zapewniając menedżerom zorganizowany sposób zarządzania żywotnością floty. To również wygoda planowania wszelkich prac konserwacyjnych oraz stanu pojazdu – wszelkie błędy i ostrzeżenia komunikowane przez komputer pokładowy spływać będą od razu do jednego systemu.

Możliwość generowania specjalnych raportów, budowania harmonogramów oraz nieustanny wgląd w raportowany przezpojazdy poziom poprawnego działania są krytyczne z punktu widzenia zachowania mobilności pracowników. Możliwość ustawienia prostej komunikacji z kierowcami, powiadomień mail/sms/push, jest gwarancją elastycznego podejścia do zarządzania flotą.

Efektywne zarządzanie działem sprzedaży, poprawa rentowności prowadzonych operacji z wykorzystaniem floty oraz lepsze dystrybuowanie budżetu – te zadania można realizować poprzez systemy umożliwiające analitykę danych. W odniesieniu do floty samochodowej telematyka pod postacią monitoringu GPS pojazdów, przynosi rewelacyjne rezultaty – błyskawiczny ROI, poprawa KPI oraz skalowalność rozwiązań.

3. Zarządzanie usterkami a nowoczesna technologia GPS.

Jeśli chodzi o nieplanowane awarie to liczy się czas. Bez Twojej wiedzy problemy z pojazdem mogą trwać w ukryciu przez wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy, co skutkuje bardziej rozległymi i kosztownymi naprawami. Technologia GPS zaklęta w telementry to odpowiedź na oobe zagrożenia.

Chociaż lampka kontroli silnika może zostać zignorowana przez kierowców, menedżerowie floty mogą uzyskać spokój ducha i tworzyć strategie konserwacji floty w oparciu o informacje z ich narzędzi telematycznych. Dzięki połączeniu systemu telematycznego z oprogramowaniem do zarządzania flotą menedżerowie flot otrzymują natychmiastowe powiadomienia o diagnostycznych kodach usterek we wszystkich pojazdach. Na tej podstawie mogą również weryfikować swoje cele zakupowe i lepiej komunikować się z ASO konkretnych marek.

Obecnym nadrzędnym celem jest zapewnienie przez menadżera floty absolutnie skutecznej mobilności pracowników w ramach określonego budżetu z zachowaniem komfortu pracy kierowców. Ręczna realizacja tego celu możliwa jest jedynie w przypadku kilku pojazdów, jednak absolutnie nieskuteczna gdy zarządzamy flotą kilkunastu aut.

Telemetria o profilu BIG DATA pozwala bardzo kompleksowo dbać o flotowy budżet, właśnie dzięki rozbudowanym aspektom kontroli, inspekcji i raportowania. Zautomatyzowane procesy pozwalają skupić się fleet managerowi na pracy zarządczej i koncepcyjnej.

big data cartrack 1 - Sposoby w jakie telemetria usprawnia biznes.

4. Raportowanie i analityka.

Aby utrzymać wydajną flotę, menedżerowie flot muszą śledzić i analizować każdy aspekt swojej działalności. Floty, które nadal opierają się na papierze i arkuszach kalkulacyjnych do zarządzania operacjami, mają trudności z gromadzeniem danych floty i szybkim dostępem do odpowiednich informacji. Zadaniem menadżera floty jest analiza i podejmowanie decyzji na podstawie otrzymanych danych.

Jeżeli te dane są nieaktualne lub niekompletne wtedy cała praca analityczna jest bezużyteczna. Zarządzanie flota w oparciu o usługi SaaS gwarantuje nieustanny dostęp do informacji i zawsze wiarygodnych danych. Z Cartrack Polska otrzymujesz kompleksowe wsparcie doświadczonych analityków i fleet managerów, nieograniczony dostęp do szkoleń  produktowych oraz ponad 90 raportów, które pozwolą zarządzać i optymalizować dosłownie każdy obszar firmowego car parku.

Telemetria BIG DATA eliminuje ręczne wprowadzanie i analizowanie danych oraz wykracza daleko poza obszar lokalizacji pojazdów. Nowoczesne usługi Cartrack Polska pozwalają integrować dane z wielu zewnętrznych systemów (np. operatorów kart paliwowych) i pozwalają wiarygodnie obliczać TCO, redukować koszty i zwiększać produktywność zasobów.