Zastosowanie GPS we flocie i biznesie. GPS w aucie.

Nowoczesny biznes musi opierać podejmowanie decyzji na analizie danych. Aby poprawnie kierować organizacją, należy posiadać procesy i technologie, które umożliwiają pobieranie, agregowanie, kategoryzowanie i prezentowanie danych. Każda firma generuje olbrzymie ilości danych – przewagę uzyskują Ci, którzy potrafią odpowiednio czerpać z tego portfela wiedzy. Zastosowanie GPS w tym procesie jest kluczowe. GPS jest źródłem informacji, map, pozycji i sygnału nawigacji. GPS jest też źródłem dochodu dla Twojego biznesu.

Zastosowanie GPS – rys historyczny. GPS co to?

GPS co to? Global Positioning System (GPS) to produkt, który pierwotnie powstał na cele amerykańskiej armii ponad 50 lat temu. System GPS znajdował zastosowanie militarne, jednak jego ogromne możliwości zostały szybko dostrzeżone przez amerykański rząd. Z tego powodu już w latach `80 XX wieku mówiono o „uwolnieniu GPS” spod bezwzględnej zamkniętej kurateli wojska. W 1993 globalny system pozycjonowania był gotowy do cywilnego użytku znajdując swoje przeznaczenie w rozwoju awiacji, handlu, motoryzacji, spedycji, budownictwa… słowem – dzięki systemowi GPS i korzystającym z niego firmom mogliśmy doświadczyć rozwoju globalnej ekonomii.

Należy pamiętać, że zastosowanie GPS daleko wychodzi poza obszar firmowej floty, monitoringu GPS pojazdów czy lokalizatorów GPS do celów antykradzieżowych. Wszak, zastosowanie GPS, pozwala czerpać ogromne korzyści dla Zarządów, właścicieli firm, top managementu i specjalistów z różnych sektorów operacyjnych. Zastosowanie GPS w aucie pozwala często wyciągnąć wnioski na temat poziomu zaangażowania pracowników, bezpieczeństwa, rentowności operacji i ekologii realizowanych procesów.

Po wtóre, na świecie miliardy urządzeń korzystają z technologii systemu GPS. Dzięki systemowi satelit na orbicie okołoziemskiej działa cały ekosystem biznesu i gospodarki. Systemy wykorzystujące globalny system pozycjonowania czerpią z lokalizacji określanej na żywo. Dzięki danym zestawionym z lokalizacją możliwe choćby jest precyzyjne zarządzanie flotą samochodową w firmie.

Popularność GPS w aucie – po co osoby prywatne i firmy decydują się na lokalizator GPS?

Jak wskazuje Statista, popularność rozwiązań telemetrycznych na świecie rośnie bardzo szybko. Z roku na rok nowe organizacje przekonują się do monitoringu GPS ich flot. Podkreślamy, że technologia ta która zapewnia nie tylko łączność i kontrolę nad firmowym mieniem. Dostarcza również bardzo wielu potrzebnych do sprawnego zarządzania danych.

telematyka, lokalizator gps, system cartrack,

Jak wskazują najważniejsze trendy na rynku – zastosowanie GPS doceniają coraz częściej firmy. Po wtóre, GPS w aucie daje dostęp do potężnych narzędzi analitycznych, które pozwalają na poprawne podejmowanie strategicznych decyzji. Takie narzędzia umożliwiają także wytyczenie kierunku rozwoju biznesu w wymagających elastyczności czasach. Już w 2020 roku menadżerowie największych w Europie flot wskazali,  w ramach badania Global Fleet Survay, że w przeciągu kolejnych 3 lat, technologia telemetryczna znajdzie zastosowanie w ponad 75% badanych flot.

Rola i zastosowanie GPS rośnie wraz ze wzrostem świadomości biznesowej każdego przedsiębiorcy i specjalisty. Stereotypowe postrzeganie monitoringu GPS poprzez pryzmat śledzenia, kontroli czy naruszania prywatności dawno się skończyło. W obecnych czasach GPS w aucie jest przede wszystkim umożliwianie prowadzenia skalowalnych operacji. Technologia ta też pozwala elastyczne zarządzać mobilnością pracowników oraz optymalizować wydatki

Zastosowanie GPS w rolnictwie, przemyśle, budownictwie, logistyce czy awiacji to tylko kilka przykładów na to, że technologia pozycjonowania rozwija innowacyjność. Na pewno też system GPS zwiększa konkurencyjność każdego obszaru przemysłu i biznesu. GPS zaimplementowany w odpowiednią technologię (system) oraz sprzęt umożliwia kompleksowe analizowanie danych. Popularność GPS w aucie, przemyśle, rolnictwie i biznesie rośnie z roku na rok.

Jakie są podstawowe zastosowania GPS w biznesie.

Jakie są podstawowe zastosowania GPS w biznesie. Otóż, aby czymkolwiek zarządzać, trzeba najpierw to policzyć. Po drugie, system GPS w aucie umożliwia redukcję kosztów wobec bardzo drogich elementów składowych każdej firmy – floty samochodowej. Po wtóre – zastosowanie GPS w firmach dotyczy również szeroko pojętego zwiększania efektywności procesów biznesowych. Podsumowując – system GPS pozwala prowadzić rentowną firmę bardziej odporną na wyzwania rynkowe i gospodarcze.

zastosowanie gps, gps co to, lokalizator gps, system gps, cartrack gps

Inflacja a zastosowanie GPS.

W czerwcu 2022 roku inflacja wyniosła 15,9%, to najwięcej od 25 lat. Cykl wysokiej presji inflacyjnej jest nieznany, a Bank Światowy ostrzega przed zjawiskiem deflacji. Co więcej, na czynniki ryzyka składa się również coraz mniej przewidywalna globalna sytuacja gospodarcza. Kolejnym ryzykiem wojna na Ukrainie wraz ze zmianą układu sił geopolitycznych oraz kwestie niepewności epidemiologicznych. Zarządzanie biznesem coraz trudniej jest realizować w oparciu o długofalowe plany, predykcje i strategie. Prowadzenie firmy i floty zmienia swój charakter na coraz bardziej reaktywny, objawowy.

w roku 2023 tempo inflacji hamuje, jednak w połowie roku nadal miało wartość dwucyfrową. Zgodnie z prognozami Narodowego Banku Polskiego powrót do celu inflacyjnego nastąpi dopiero w 2025 roku. Warto dodać, że inne instytucje badawcze i analityczne są mniej optymistyczne w tej kwestii.

gps do auta, zastosowanie gps, zarządzanie flotą, cartrack

Aby odpowiednio reagować na coraz więcej ryzyk, które wpływają na rentowność naszego biznesu, należy wspierać decyzje biznesowe na twardych danych. Ostatnie 2-3 lata pokazały nam, że nawet ekstremalnie wątpliwe scenariusze mogą okazać się rzeczywistością jutra. Dlatego też biznes stosuje GPS w aucie pośrednio do podawania lokalizacji i odmierzania odległości, w rzeczywistości – do realizowania obliczeń, analiz i wielowątkowych predykcji na podstawie realnego zużycia i zapotrzebowania zasobów.

Korzyści dla biznesu i firm – zastosowanie GPS i GPS w aucie.

Zastosowanie GPS w biznesie jest ogromne. Technologia GPS pozwala w precyzyjny sposób mierzyć położenie przedmiotów w czasie i przestrzeni. System GPS sprzęgnięty technologicznie z technologiami BIG DATA pozwala prowadzić biznes w oparciu o rzeczywiste dane. W dzisiejszych czasach nie możemy wyobrazić sobie realizacji zadań lotnictwa, kolei, transportu morskiego, flot pojazdów mechanicznych, geodezji, górnictwa, logistyki, produkcji i dostaw bez globalnej sieci satelitów, która okala kulę ziemską. Zadaniem GPS jest poprawa efektywności procesów biznesowych w bardzo szerokim tego słowa rozumieniu.

Jako Cartrack Polska jesteśmy producentem najczęściej wybieranych w Polsce systemów GPS w aucie. Wspieramy biznes i floty dzięki skalowalnym technologiom telemetrycznym BIG DATA, które umożliwiają zarządzanie organizacją poprzez dane. Zastosowanie GPS w biznesie i samochodach służbowych to nasza misja i pasja.

Najważniejsze funkcje GPS dla Twojej floty.

System GPS umożliwiający lokalizowanie auta to jedynie czubek góry lodowej możliwości, jakie niesie ze sobą globalny system pozycjonowania dla floty. Sama wysokość i szerokość geograficzna, na jakiej znajduje się firmowy pojazd  z perspektywy zarządczej nie wiele mówi i daje. Aby choćby tylko na tej podstawie wyciągać wnioski i podejmować decyzje, dane te należy zaprezentować w sposób przyjazny użytkownikowi. Dane muszą być również dopasowane do urządzeń mobilnych i dawać możliwość archiwizacji oraz wielowątkowego porównywania informacji. Słowem – sam system GPS bez odpowiedniego systemu BIG DATA, stanowi jedynie zalążek biznesowego zastosowania GPS we flocie.

Obecnie na rynku dostępne są bardzo innowacyjne i rozbudowane systemy BIG DATA. Jednym z ich elementów jest dostęp do systemu pozycjonowania GPS. Oprócz tego, pod hasłem „GPS do floty” należy rozumieć ogromny konglomerat funkcji, systemów i możliwości. Zastosowanie i rola GPS w przypadku zarządzania parkiem pojazdów w firmie jest ogromna.

gps co to, gps w aucie, zastosowanie gps, gps abonament

GPS w aucie – kluczowe korzyści.

Na koniec warto pamiętać, że główne przeznaczenie GPS w aucie w ujęciu biznesowym to umożliwienie skalowalnego, bezpiecznego, zdalnego i bardzo precyzyjnego zarządzania mobilnością pracowników i majątkiem firmy. Najważniejsze zastosowania GPS we flocie i Twojej firmie, rozumianego jako kompleksowy system telemetryczny, to przede wszystkim:

  • nieinwazyjna instalacja w samochodzie (gdzie zamontować gps w aucie?), która jednocześnie uniemożliwia ingerencję ze strony użytkownika pojazdu,
  • montaż dopasowany do Twoich operacyjnych zadań w dowolnym miejscu w Polsce,
  • kompleksowe i szerokie wsparcie merytoryczne, edukacyjne i analityczne ze strony wykwalifikowanego personelu,
  • skalowalna architektura systemu, która rośnie wraz z Twoimi potrzebami i biznesem,
  • zdalny dostęp z każdego miejsca na świecie za pomocą przyjaznej i intuicyjnej platformy,
  • indywidualizacja i gradacja dostępów,
  • automatyczne alterowanie, powiadomienia i automatyzacja raportów,
  • system zawsze dopasowany do aktualnych wymagań prawnych i podatkowych,
  • system umożliwiający realizację ambitnych projektów z zakresu dekarbonizacji, redukcji poziomu szkodowości, wzrostu poziomu zadowolenia i bezpieczeństwa kierowców czy obniżenia kosztów,

Jeżeli szukasz niezawodnego, skalowalnego i bardzo nowoczesnego rozwiązania, które użytkowane jest w Polsce przez ponad 55 0000 pojazdów, wybierz system monitoringu floty GPS od Cartrack Polska. Na koniec jest to stabilne i profesjonalne całodobowe wsparcie klientów, mobilne ekipy instalatorów i cały czas rozwijane systemy – to tylko niektóre, z przewag konkurencyjnych, które oferuje najczęściej wybierany dostawca usług telemetrycznych w Polsce.

GPS dla floty od Cartrack Polska.

Zastosowanie GPS w Twojej firmie jest możliwe dzięki technologii Cartrack Polska. Nasz GPS do auta to system, który autorsko rozwijamy od ponad 14 lat w Polsce i na świecie. Zastosowanie GPS w Cartrack Polska to gwarancja wyboru w pełni dopasowanego do realiów rynku, zgodnego z obowiązującymi przepisami systemu. Umożliwiamy prowadzenie biznesu poprzez skrojony pod indywidualne potrzeby biznesowe ekosystemu usług, które gwarantują kluczowe korzyści:

lokalizacja samochodów, system monitoringu pojazdow gps, system monitorowaina pojazdów gps

GPS w aucie od Cartrack Polska to dostęp do Całodobowego Biura Obsługi Klienta, indywidualnego wsparcia analityków i fleet managerów. W Cartrack wspieramy naszych Klientów również poprzez darmowe szkolenia produktowe.

Cartrack Polska jest autorem rozwijanego od lat ekosystemu BIG DATA do zarządzania flotą; od tachografu i systemu e-toll, po digitalizację dokumentacji flotowej, zarządzanie zadaniami i indywidualnie konstruowane raporty. Dostarczamy systemy objęte 100% gwarancją przez cały okres trwania umowy. Co więcej, mamy potężne know-how i zaplecze badawczo-rozwojowe, aby cały czas udoskonalać i rozwijać nasze usługi.

W wymagających czasach – Cartrack Polska dostarcza system GPS dla flot, które pokazują kompleksowość i złożoność zastosowania GPS w biznesie i flocie.

Podsumowując, wypełnij poniższy formularz i dowiedz się jakie korzyści dla Twojej floty i biznesu niesie instalacja zaawansowanej telemetrii z systemem GPS do auta od Cartrack Polska.