Zrównoważony rozwój, redukcja kosztów, optymalizacja procesów i digitalizacja operacji, utrzymanie łańcuchów dostaw oraz przyciąganie do organizacji największych talentów z rynku – oto, naszym zdaniem, najbardziej strategiczne kierunki transformacji firm w 2023 roku.

Zarządzanie firmą w latach `20 XXI wieku jest ogromnym wyzwaniem. Dynamika zmian ekonomicznych, społecznych, geopolitycznych, technologicznych i epidemicznych jest unikalna i wcześniej nie notowana. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, jak choćby algorytmy AI czy Chat GPT, napotykamy kumulację ryzyk zewnętrznych – wysoka inflacja, wojna na Ukrainie, niestabilna legislacja krajowa i unijna, napięta sytuacja na rynku surowców.

Cartrack Polska od lat zajmuje się wsparciem firm i dostarcza nowoczesną i bezpieczną technologię umożliwiającą redukcję kosztów, optymalizacje procesów biznesowych, poprawę bezpieczeństwa kierowców, realizację celów raportowania pozafinansowego (raportowanie ESG) oraz transformację cyfrową. Oto kilka obszarów, w których Twoja firma powinna się rozwijać aby być bardziej odporną na najważniejsze obecnie zidentyfikowane zagrożenia:

raportowanie ESG, raport CSR

Przyspieszona transformacja cyfrowa i poprawa efektywności procesów.

W 2023 roku obserwujemy kontynuację innowacji i rozwoju technologii transformacyjnych, takich jak sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy (IoT), rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR/AR), przetwarzanie w chmurze (BIG DATA i SaaS), blockchain i superszybka sieć protokołów 5G. Co więcej, te transformacyjne technologie cyfrowe nie istnieją w oderwaniu od siebie, a granice między nimi będą się zacierać. Nowe rozwiązania do pracy rozszerzonej, pracy hybrydowej i zdalnej, podejmowania decyzji biznesowych oraz automatyzacji zadań ręcznych, rutynowych i kreatywnych łączą te technologie w sposób, który umożliwia im wzajemne udoskonalanie. To przybliża nas bardziej niż kiedykolwiek do punktu, w którym jesteśmy w stanie tworzyć „inteligentne przedsiębiorstwa”, w których systemy i procesy wspierają się nawzajem, aby jak najefektywniej realizować podrzędne i prozaiczne zadania. Firma zarządzana przez dane będzie bardziej odporna na nadchodzące kryzysy. Zwiększenie wydajności, digitalizacja i technologizacja procesów jest jedynym słusznym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw.

Aby się na to przygotować, firmy muszą upewnić się, że w swoich procesach i w każdym obszarze działalności osadzają odpowiednią technologię. W tym momencie naprawdę niewiele jest wymówek dla bycia w biznesie i braku zrozumienia, w jaki sposób sztuczna inteligencja i inne wymienione powyżej technologie wpłyną na Twój biznes i branżę. Bardziej efektywna sprzedaż i marketing, lepsza obsługa klienta, wydajniejsze łańcuchy dostaw, produkty i usługi lepiej dostosowane do potrzeb klientów oraz usprawnione procesy produkcyjne są priorytetetm w 2023 roku. Wiele z tych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i blockchain, jest obecnie dostępnych w modelu „as-a-service” za pośrednictwem chmury, a nowe interfejsy i aplikacje zapewniają firmom dostęp do nich w środowiskach bez kodu. Systemy SaaS, w tym nowoczesna telematyka, pozwolą szybciej zaadaptować firmę do wyzwań kolejnych lat.

Wysoka inflacja i bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Perspektywy gospodarcze dla większości świata nie wyglądają dobrze w 2023 r. Eksperci mówią nam, że należy spodziewać się ciągłej inflacji i stłumionego wzrostu gospodarczego. Wiele branż nadal boryka się z problemami z łańcuchem dostaw, które pojawiły się podczas globalnych przestojów spowodowanych przez Covid-19 i tylko pogorszyły się z powodu wojny na Ukrainie. Aby temu przeciwdziałać i utrzymać wydajność biznesu, firmy muszą w każdy możliwy sposób poprawić swoją odporność i dywersyfikować dostawców. Oznacza to zmniejszenie narażenia na niestabilne ceny rynkowe towarów, a także wbudowanie środków ochronnych w łańcuchy dostaw w celu radzenia sobie z niedoborami i rosnącymi kosztami logistycznymi.

Ważne jest, aby firmy zmapowały całe swoje łańcuchy dostaw i zidentyfikowały wszelkie narażenia na ryzyko związane z podażą i inflacją. W ten sposób mogą zbadać sposoby ograniczenia tego ryzyka, takie jak alternatywni dostawcy i zwiększenie samodzielności.

Zrównoważony rozwój (raportowanie ESG).

Świat coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że katastrofa klimatyczna będzie stanowić znacznie większe wyzwanie niż wszystko, czego doświadczyliśmy w ostatnich dziesięcioleciach i przyćmi wyzwania, przed którymi stoimy obecnie. Oznacza to, że inwestorzy i konsumenci preferują firmy o odpowiednich poświadczeniach środowiskowych i społecznych, a trendy zakupowe są w coraz większym stopniu napędzane przez świadomych konsumentów — tych spośród nas, którzy traktują priorytetowo czynniki takie jak wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój przy wyborze od kogo kupować lub z kim robić interesy.

W 2023 r. firmy muszą upewnić się, że ich procesy środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego (raportowanie ESG) znajdą się w centrum ich strategii. Powinno to rozpocząć się od pomiaru wpływu, jaki każda firma wywiera na społeczeństwo i środowisko, a następnie przejść do zwiększania przejrzystości, raportowania i odpowiedzialności. Każda firma potrzebuje planu z jasnymi celami i ramami czasowymi, w jaki sposób ograniczyć wszelkie negatywne skutki, a następnie plan musi być poparty solidnymi planami działania. Ocena i plany powinny również wychodzić poza mury firmy i obejmować cały łańcuch dostaw oraz referencje ESG dostawców. Na przykład łatwo zapomnieć o wpływie dostawców usług w chmurze na środowisko oraz o wpływie centrów danych na środowisko.

raportowanie esg, csr, zrównoważony rozwój

Przyciąganie i zatrzymanie talentów w organizacji.

W ciągu ostatniego roku obserwowaliśmy ogromne ruchy utalentowanych ludzi, określane jako wielka rezygnacja i cicha rezygnacja, ponieważ pracownicy ponownie oceniali wpływ pracy i to, czego chcą od życia. Wywarło to presję na pracodawców, aby zapewniali atrakcyjne ścieżki kariery, elastyczność pracy hybrydowej oraz kuszące środowisko pracy i kulturę firmy. Oferowanie ludziom satysfakcjonującej pracy, ciągłych możliwości rozwoju i nauki, elastyczności i różnorodnych, zorientowanych na wartości miejsc pracy będzie miało kluczowe znaczenie w 2023 roku.

Co więcej, przyspieszona transformacja cyfrowa (powyżej opisany trend) prowadzi do większej automatyzacji miejsca pracy, która zwiększy praktycznie każdą pracę na świecie. Ludzie będą w coraz większym stopniu dzielić swoją pracę z inteligentnymi maszynami i inteligentnymi robotami, co ma ogromny wpływ na umiejętności i talenty, których firmy będą potrzebować w przyszłości. Będzie to oznaczać przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji ogromnej liczby ludzi w naszych firmach, a także rekrutację nowych osób posiadających umiejętności potrzebne w przyszłości.

Z jednej strony firmy muszą radzić sobie z ogromną luką w umiejętnościach, która istnieje w obszarach takich jak nauka o danych, sztuczna inteligencja i inne obszary technologiczne, zapewniając, że tworzą kadrę obeznaną z danymi i technologią potrzebną do odniesienia sukcesu w przyszłości. Z drugiej strony, w miarę rozwoju technologii, firmy muszą ponownie przeszkolić pracowników w zakresie umiejętności potrzebnych do pracy z inteligentnymi maszynami oraz do rozwijania ich unikalnych ludzkich umiejętności, których obecnie nie można zautomatyzować. W 2023 r. będzie obejmować takie umiejętności, jak kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja interpersonalna, przywództwo i stosowanie „ludzkich” cech, takich jak troska i współczucie.

Zrównoważona transformacja firmy wspierana przez technologię Cartrack.

Cartrack Polska to firma technologiczna, która od blisko 15 lat tworzy systemy telemetryczne wspierające strategiczne obszary każdej firmy.

firma, przedsiębiorstwo, saas, big data, cartrack

Cartrack Polska jest częścią międzynarodowego lidera inteligentnych rozwiązań BIG DATA do zarządzania flotą Cartrack Holding. W skali globalnej Cartrack obecny jest na 23 rynkach, optymalizując procesy wobec ponad 1 700 000 pojazdów. Każdego miesiąca, nasze główne serwery przetwarzają i analizują ponad 100 miliardów danych – napędzamy technologiczną transformację przedsiębiorstw posiadając potężne know-how.

Cartrack Polska oferuje niezbędną technologię do prężnego rozwijania biznesu – zarówno w obszarach pojazdów firmowych, jak i obowiązkowego raportowania ESG. Wypełnij poniższy formularz aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości systemu Cartrack dla Twojej firmy:

Author

PR and Lead Projects Manager w Cartrack Polska. W branży flotowej od ponad 8 lat, tworzy projekty edukacyjne, merytoryczne i wartościowe dla fleet managerów .