COP26 – wpływ szczytu klimatycznego na biznes i motoryzację – Kamil Wyszkowski – UNGCN Poland

W tym odcinku do naszego studia zaprosiliśmy Kamila Wyszkowskiego, dyrektora wykonawczego UN Global Compact Network Poland. Z Kamilem Wyszkowskim rozmawiamy o katastrofie klimatycznej, która już ma miejsce. Rozmawiamy także o ustaleniach szczytu COP26, które mają wpływ na globalną i Polska motoryzację i biznes. Wiele miejsca poświęciliśmy na rozmowę o przemysłowej rewolucji klimatycznej. Ten odcinek podcastu to także rozmowa o drastycznych konsekwencjach zaniedbań, jakie mogą czekać przyszłe pokolenia, jeżeli biznes i władze rządowe nie zaangażują się w transformację energetyczną. Nie pominęliśmy w naszej rozmowie kwestii wojny na Ukrainie i jej wpływu na tempo przemian klimatycznych.

COP26 – zatrzymać rozpędzającą się katastrofę klimatyczną.

Nasz Gość, Kamil Wyszkowski, wskazał również źródła z których każdy człowiek i przedsiębiorca może czerpać wiedzę, pomoc i środki inwestycyjne na modernizację swojego otoczenia pod kątem mądrze zaprojektowanej nisko i zeroemisyjności.

Osią naszej rozmowy jest Przemysłowa Rewolucja Klimatyczna. Jest to zestaw koniecznych zmian biznesu, przemysłu i gospodarki, które muszą być realizowane aby zatrzymać rozpędzająca się katastrofę klimatyczną. Codziennie w Polsce doświadczamy negatywnych skutków zmian klimatu, które bezpośrednio wpływają nie tylko na nasz komfort życia, ale i przemysł oraz gospodarkę. Ograniczenie niszczycielskich praktyk ludzkości jest w interesie przyszłych pokoleń. Wagę tego stwierdzenia w naszej rozmowie tłumaczy Kamil Wyszkowski. Ponadto, wskazuje na rolę, jaką w procesie redukcji gazów cieplarnianych odgrywa motoryzacja, transport oraz biznes.

Rola United Nations Global Compact.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ zrzesza obecnie ponad 10 000 członków z całego świata. UN Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.

Podcasty i video rozmowy Cartrack Polska.

Biznesowe Rozmowy Flotowe to podcast, którego celem jest edukowanie i dzielenie się aktualną, rzetelną i tematycznie zróżnicowaną wiedzą. W podcaście rozmawiamy o trendach, prezentujemy case studies i wskazujemy kierunki rozwoju branży motoryzacyjnej. Robimy to dla menadżerów flot, właścicieli przedsiębiorstw, osób związanych z finansami firm. Po wtóre, realizujemy to dla wszystkich, których biznes wspierany jest przez firmowe car parki.