Wielokrotnie wspominaliśmy o korzyściach i potencjale wykorzystywania systemów telematycznych w firmach posiadających floty pojazdów. Przede wszystkim skupialiśmy się na aspektach związanych z ograniczeniem kosztów eksploatacyjnych oraz na poprawie efektywności procesów biznesowych.

Dzisiaj chcielibyśmy się jednak przypomnieć zagadnienie, które często w dobie globalizmu i pogoni za wynikiem finansowym, zostaje zapomniane, a ma równie ważny wpływa na kondycję przedsiębiorstwa co powyższe czynniki. Mowa tu o szeroko pojętym bezpieczeństwie kierowców i dbałości i środowisko ich operacyjnego funkcjonowania w strukturach firmy.

Bezpieczeństwo środowiska pracy.

Każdy pracodawca, każdy właściciel firmy posiadający flotę pojazdów, zdaje sobie sprawę, że oprócz zapewnienia odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego i sprzętowego (pojazdy osobowe, pojazdy transportowe, pojazdy ciężkie) kluczowym punktem są pracownicy. Co zrobić, aby chcieli z nami współpracować i zostać na dłużej? Jak pokazać, że dla naszego biznesu zdrowie i bezpieczeństwo człowieka stawiane jest na pierwszy miejscu?

Pracownik, w naszej branży kierowca, zwraca uwagę nie tylko na perspektywy finansowe w danej firmie, ale coraz częściej na komfort i bezpieczeństwo w pracy. To w jakie systemy wyposażone jest jego narzędzie pracy i w jaki sposób kontrolujemy przestrzeganie zasad ma wpływ na postrzeganie marki/firmy przez potencjalnego kandydata. To bardzo ważne działania budujące tzw. employer banding.

Rozwiązania proponowane przez Cartrack Polska mają ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa kierowców, a co za tym idzie komfort ich pracy, skupienie i zaangażowanie w realizację zadań. Przedstawimy kilka przykładów wykorzystywania poszczególnych funkcjonalności, modułów i narzędzi dostępnych w naszym systemie w praktyce.

Bezpieczeństwo poprzez system Cartrack Polska.

Zaczniemy od zdarzenia, które opowiedział nam jeden z naszych Klientów. Sama możliwość bieżącej lokalizacja i Centrum Monitoringu Cartrack Polska działające w trybie 24/7/365 pomogło w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej. Jeden z kierowców uległ niegroźnemu wypadkowi samochodowemu za granicą, jednak wymagało to wizyty w szpitalu. Pracownik był w szoku i nie wiedział gdzie został odwieziony i gdzie zostało zabrane jego auto. Dodatkowym problemem była bariera językowa. Dopiero po kontakcie ze zarządcą floty w firmie oraz z centralą Cartrack Polska udało się namierzyć uszkodzony pojazd i kierowca mógł odzyskać rzeczy osobiste pozostawione samochodzie. Taki prosty przykład pokazuje przydatność i skuteczność systemów telematycznych. „Jest dobrze, jak jest dobrze…”, a co w sytuacji, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć?

Kolejnym aspektem bezpośredniego podniesienia bezpieczeństwa kierowców jest instalacja przycisku bezpieczeństwa –  Panic Button.  W sytuacji kryzysowej np. słabe samopoczucie, zagrożenie bezpośrednie kierowcy, uwięzienie w pojeździe, jest możliwość, poprzez użycie włącznika, zgłoszenie prośby o pomoc. Weryfikacja następuje przez Centrum Monitoringu Cartrack Polska. Jeżeli nie ma kontaktu z osobą w pojeździe to automatycznie dyspozytor powiadamia odpowiednie służby ratownicze o lokalizacji pojazdu i sytuacji narażenia zdrowia lub życia. To sprawdzony i skuteczny schemat działania, który ratuje ludzkie życie.

Następnym przykładem jaki chcemy przytoczyć jest kontrola prędkości drogowych z jakimi poruszają się użytkownicy pojazdów firmowych. W ramach dostępu do kilkudziesięciu raportów proponujemy również zestawienia opisujące dokładnie przekroczenia prędkości dozwolonych w określonych miejscach podróży. Precyzyjnie możemy zobaczyć kto, gdzie i kiedy dopuścił się złamania przepisów drogowych. Jeżeli są one nagminne, a przy tym prędkości znacznie przekraczają te obowiązujące na danym odcinku, zdecydowanie zwiększa się ryzyko wypadku. Analiza takiego raportu pozwala na uświadomienie kierującym zagrożeń jakie mogą spowodować jeżdżąc nieprzepisowo. Ponadto możemy również wyróżnić przekroczenia dozwolonej prędkości powyżej 50km/h, co wiąże się z utratą prawa jazdy. Kierowca traci dokumenty, Ty tracisz pracownika. W tym zakresie można również wdrożyć działania prewencyjne, takie jak motywowanie do lepszej jazdy poprzez nagradzanie pracowników, oraz projekty zwiększające świadomość naszych pracowników, co w przyszłości, w razie kontroli powypadkowej, może uchronić firmę przed nieprzyjemnymi konsekwencjami prawnymi.

Skoro jesteśmy już przy kontroli prędkości, warto wspomnieć również o alertach przekraczania ustalonych prędkości np. 140/160/170 km/h. Dopuszczalny limit na polskich autostradach to 140 km/h, jednak realia pokazują, że kierowcy często poruszają się z o wiele większą prędkością. Ta dokładna ustalona prędkość poruszania się wynika z optymalnej wartości czasu podróży, spalania paliwa, częstości tankowania, komfortu jazdy i co najważniejsze – panowania nad pojazdem. Automatyczne alerty mogą powiadomić nas o takich zdarzeniach, co pozwoli na szybką reakcję i wyeliminowanie takich niebezpiecznych zachowań. Świadomość kierowców o możliwości kontroli prędkości zdefiniowanych przez kodeks drogowy z pewnością obudzi w nich wyobraźnię i zdejmą nogę z gazu, a element proceduralny umożliwia reagowanie, modelowanie i ewentualne korygowanie negatywnych zachowań.

Bezpieczeństwo zależy również od dobrze zaplanowanych tras i komunikacji w zespole. Dzięki aplikacji Komunikator Cartrack z funkcjonalnością zapisywania tras, precyzyjnie możemy wyznaczyć zadania i trasy dla kierowców, co eliminuje omyłkowe kursy i błędy w komunikacji. Dodatkowo ogranicza stres i konflikty na linii kierowca – logisty/spedytor. Ponadto, możemy ograniczyć zbędne połączenia telefoniczne, które wykonuje kierowca pod czas jazdy.

Z kolei dzięki kontroli bieżącej czasu jazdy samochodu na podstawie informacji z systemu możemy natychmiast zareagować w chwili, gdy prowadzący pojazd przekroczy rozsądny lub ustawowy limit godzin w trasie. Umożliwia nam to wysłanie komunikatu i wymuszenie zatrzymania i odpoczynku. Ograniczamy w ten sposób ryzyko zmęczenia, i w konsekwencji możliwości spowodowanie wypadku.

Kolejnym zagadnieniem, które chcemy poruszyć jest kontrola stanu technicznego samochodów. W tym celu z pomocą przychodzą narzędzia takie jak MiFleet (łatwiejsze zarządzanie kosztami i administracja flotą) oraz wspomniany Komunikator Cartrack. MiFleet pozwala na prowadzenie kompleksowej książki pojazdu i zapisywaniu wszelkich informacji dotyczących danych technicznych, np. przeglądy, wymiany oleju, wymiany części eksploatacyjnych, awarie i serwisy. Dodatkowy moduł powiadomień pozwala na automatyzację przypomnień o czynnościach serwisowych w oparciu o bieżący stan licznika lub o konkretną datę. Natomiast w aplikacji Komunikator Cartrack sam kierowca ma możliwość w opcji „inspekcja” zgłosić usterkę pojazdu. Ponadto system Cartrack informuje nas, w zależności od modelu pojazdu, o „zapaleniu” kontrolki serwisowej w pojeździe. W pełni sprawny samochód ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo na drogach.

Ostatnim tematem, a zarazem najszerszym jest styl jazdy kierowców, który możemy modelować poprzez Program Ecodriving i aplikację Dzienny Asystent Jazdy. Proponowane przez nas rozwiązania nie tylko wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych floty, ale przed wszystkim na bezpieczeństwo i świadomość kierowców. Do szczegółowego poznania tego narzędzia zapraszamy do naszej strony: https://www.cartrack.pl/cartrack-program-ecodriving

To tylko kilka przykładów zastosowania elementów telematyki dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pracy kierowców. Wśród głównych czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, na pierwsze miejsce przede wszystkim wysuwa się człowiek. Dlatego też, powinniśmy skoncentrować się na jak najlepszym wsparciu właśnie dla niego. Głównym celem powinno być zmniejszenie kolizji drogowych, wypadków komunikacyjnych i śmiertelności na drodze, a także usprawnienie i udogodnienie pracy użytkowników pojazdów służbowych. Pamiętajmy, że naszą Firmę tworzą ludzie, a w Cartrack Polska od wielu lat z sukcesami działamy m.in. w tym obszarze zmniejszając ilość zdarzeń drogowych i pozwalając z powodzeniem realizować polityki bezpieczeństwa.

Author

Dzięki zaawansowanej telemetrii, monitoringowi GPS i inteligentemu przetwarzaniu dużych zbiorów danych, jesteśmy źródłem wiedzy stojącej u podstaw ważnych decyzji biznesowych. Pomagamy redukować wydatki na auta służbowe, szkodliwą emisję. Promujemy kulturę odpowiedzialnej jazdy.