Emisja CO2 – wymagające czasy transformacji

Czy emisja CO2 jest tak ważna aby pisać o niej w obliczu ogromu namacalnych i zagrożeń? W 2023 r. kadra kierownicza firm w Europie stanie w obliczu ogromnego zestawu wyzwań. Podczas gdy COVID-19 nie jest już problemem numer, kryzys gospodarczy jest realnym widmem generującym zmiany.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacuje, że wzrost europejskiego produktu krajowego brutto (PKB) wyniesie  zaledwie 0,5% w 2023. Późne skutki po pandemii, w połączeniu z dodatkowymi zakłóceniami wynikającymi z wojny na Ukrainie, spowodowały niedobory w dostawach. Po wtóre doprowadziły też do niespotykanego wcześniej poziomu inflacji –  bezprecedensowej w ostatnich dziesięcioleciach.

Inflacja na świecie a emisja CO2. Czy znajdziemy wspólny mianownik?

Inflacja jest dominującym tematem zaniepokojenia menadżerów i CEO. W 2022 r. Europa odnotowała najwyższą inflację od dziesięcioleci. Co więcej, Europejski Bank Centralny (EBC) oczekuje, że inflacja będzie nadal bardzo wysoka, średnio 6,3% w 2023 r. Bez dalszego zacieśniania polityki pieniężnej i miejmy nadzieję zakończenia wojny na Ukrainie, wysoka inflacja prawdopodobnie utrzyma się. Bezsprzecznie spirale płacowo-cenową grożą zwiększeniem presji finansowej.

Zgodnie z raportem Oliver & Wayman prawie wszyscy pytani menedżerowie (92%) spodziewają się, że inflacja wpłynie na ich firmę i jej wyniki w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Energia, surowce i płace są kluczowymi sterownikami inflacji. Biorąc pod uwagę wymagane przejście do „zera netto” wydaje się to mało prawdopodobne iż koszty czynników produkcji lada moment powrócą do historycznych poziomów. Poziom emisja CO2 również wpływa na poziom kosztów i kwestii rozwoju biznesu.

Zmiana klimatu i zrównoważony rozwój (raportowanie ESG) to największe wyzwanie naszych czasów. Wyzwanie to przekształca całe sektory i gałęzie przemysłu, co wymaga ogromnych inwestycji dla wielu firm, jak choćby sfinansowanie transformacji energetycznej. Większość dyrektorów już działa.

CSR oraz ESG a łańcuch dostaw w firmie.

W kwestii zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju wielu analityków zaczyna również przyglądać się całości łańcuch dostaw. Niemniej jednak wielu liderów biznesu nie znalazło jeszcze klucza do przekształcenia ESG w prawdziwy „biznes na plusie”. Raportowanie ESG i faktycznie policzalne korzyści dla środowiska, ładu korporacyjnego i społeczności możliwe są do wyliczenia dzięki technologii telematycznej Cartrack. Należy pamiętać, że technologia ta wspiera zrównoważony rozwój i redukcje emisja CO2 w biznesie.

Wraz z coraz bardziej wymagającymi wymogami w zakresie sprawozdawczości, takimi jak Corporate Sustainability (CSRD) i Europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), dwóch na trzech dyrektorów postrzega zrównoważony rozwój jako dodatkowe obciążenie dla swojej firmy. W rezultacie, istnieje wyraźna przepaść między branżami, które traktują ESG jako szansę, a branżami, które traktują ESG jako zagrożenie. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu wytwórczego i przetwórczego.

57% kadry kierowniczej planuje zwiększyć swoje inwestycje w ESG o co najmniej 10% w tym roku. Pamiętajmy, że jeśli przedsiębiorstwa mają osiągnąć swoje cele środowiskowe, cele społeczne i ładu korporacyjnego (raport ESG). Zwróćmy uwagę, że zgodnie z trendami ESG aż 88% konsumentów będzie bardziej lojalnych wobec firm, które wspierają kwestie środowiskowe i społeczne, w tym redukcje emisja CO2 na świecie. Zrównoważony rozwój, ESG i CSR będą miały coraz większe oddziaływanie na wyniki finansowe spółek.

raportowanie esg, csr, zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój biznesu – cele, egzekucja i technologia.

W obliczu tych wyzwań jedno jest jasne: istnieje ogromne zapotrzebowanie aby przedsiębiorstwa dopasować do nowych wyzwań rynkowych i zapewnić im długoterminowy sukces oraz stabilny wzrost. Z badań największych wywiadowni gospodarczych wynika, że blisko 90% zarządców biznesu planuje przekształcić swoje firmy w przeciągu najbliższych 3 lat. Ponadto więcej niż co piąty jest przekonany, że będzie to wymagało fundamentalnej zmiany w systemie i charakterze ich firmy. Po drugie wymagać to będzie przewartościowania strategii, przyjęcia zupełnie nowego modelu biznesowego, czy rekonfiguracji obecnego portfolio produktów. Finalnie może to doprowadzić nawet do zmiany całej struktury firmy.

Nie tracąc z oczu strategicznych długoterminowych priorytetów, najważniejsze jest zarządzanie kosztami. Kluczowa jest więc redukcja kosztów i doskonalenie pozycji finansowej. Strategiczne cele firmy to również przyciąganie talentów, zrównoważony rozwój wraz z redukcją emisja CO2 oraz zarządzanie stabilnością łańcucha dostaw.

Wiele programów transformacji nie jest przygotowanych odpowiednio. Oto 4 główne wady przy projektowaniu procesu transformacji organizacji w stronę zrównoważony rozwój i redukcja emisja CO2:

Lekceważenie talentów:

Co najbardziej uderzające, tylko 27% firm umieszcza cele rozwoju kadry w planach związanych z raportowanie ESG. Chociaż kwestie z przyciąganiem talentów, dbaniem o rozwój pracowniczy są jednych z głównych kierunków rozwoju firm.

Zbyt mały nacisk na kontrolę kosztów:

Kolejnym błędem jest pomijanie pola optymalizacji kosztów. W obliczu spodziewanej recesji należy bezwzględnie projektować procesy rewizyjne i inwestować w technologie, które umożliwiają kompleksowe analizowanie miejsc powstawania kosztów i umożliwiają podejmowanie decyzji na podstawie danych. W tym zadaniu z pewnością może pomóc system Cartrack dla firm.

Wydajność procesów.

Zgodnie z badaniami O&W jedynie 52% ankietowanych menadżerów wskazuje, że proces zrównoważonego rozwoju wspiera na poprawie efektywności procesów. Problemem jest brak jasno określonych celów oraz metod mierzenia ich realizacji. Brak systemów do badania wydajności biznesu jest problemem. Ponownie – telemetria od Cartrack to skalowalny i nowoczesny system, który wspiera w sposób policzalny redukcję CO2. Co więcej, technologia ta wspiera realizację wszystkich celów raportowania ESG.

Niewykorzystany potencjał kultury biznesu:

Często diagnozujemy również błędy w projektowaniu strategii zrównoważonego rozwoju w pomijaniu „miękkich czynników”. Kwestie związane z czynnikami kulturowymi powinny wpisywać się w DNA firm i korespondować z oferowaną jakością o wysokim poziomem obsługi.

raportowanie ESG, raport CSR

Emisja CO2, zrównoważony rozwój i cele na 2023.

Zaprojektuj holistyczną transformację dostosowaną do Twojej strategii.

Pomyślna transformacja zaczyna się od góry, od ustalenia właściwych priorytetów strategicznych dla długoterminowego sukcesu w środowisku rynkowym. Skoncentruj się na namacalnym wpływie, pokazując, w jaki sposób transformacja umożliwia strategię i tworzy wartość dla akcjonariuszy i wszystkich interesariuszy.

Dziś wymaga to zdecydowanego postawienia kosztów, talentów i zrównoważonego rozwoju w polu weryfikacji. Zatem często konieczne jest zresetowanie modelu działania firmy aby upewnić się, że cele i metodologia ich realizacji są biznesowo uzasadnione i spójne z wytycznymi raportowanie ESG i redukcja CO2.

firma, przedsiębiorstwo, saas, big data, cartrack

Znajdź właściwą równowagę między redukcją kosztów a inwestycją.

Ponieważ większość firm stoi w obliczu nieuchronnej presji na marżę, organizacje będą musiały obniżyć koszty by przetrwać, rozwijać się i wyprzedzać konkurencję. Trzeba dochować szczególnej troski aby weryfikować kontrahentów pod kątem stabilności, renomy oraz ich wizji zrównoważonego rozwoju. Redukuj koszty mądrze – w oparciu o technologię, a nie przeczucie.

Pamiętaj, że transformacja to przedsięwzięcie, które sprzyja odważnym. Ryzyko poprzyj inwestycjami – to sprawi, że transformacja będzie przekonująca zarówno dla pracowników, jak i inwestorów. Skoncentruj się również na przesunięciu inwestycji ze nierentownych obszarów na takie, które są bardziej stabilne i powiązane ze zmniejszeniem emisja CO2.

Finalnie, jeżeli chcesz dopasować swoją firmę do celów klimatycznych, chcesz realizować dekarbonizację biznesu, chcesz aktywnie redukować emisja CO2 i naprawdę dobrze projektować wzorce polityki ESG – wypełnij poniższy formularz. Cartrack – technologia wspierająca zrównoważony rozwój firm jest w zasięgu Twojej ręki: