Czy emisja CO2 jest tak ważna aby pisać o niej w obliczu ogromu namacalnych i zagrożeń? W 2023 r. kadra kierownicza firm w Europie stanie w obliczu ogromnego zestawu wyzwań. Podczas gdy COVID-19 nie jest już problemem numer, kryzys gospodarczy jest realnym widmem generującym zmiany.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacuje, że wzrost europejskiego produktu krajowego brutto (PKB) wyniesie  zaledwie 0,5% w 2023. Późne skutki po pandemii w połączeniu z dodatkowymi zakłóceniami wynikającymi z wojny na Ukrainie, spowodowały niedobory w dostawach i doprowadziły do niespotykanego wcześniej poziomu inflacji –  bezprecedensowej w ostatnich dziesięcioleciach.

Inflacja na świecie a emisja CO2. Czy znajdziemy wspólny mianownik?

Inflacja jest dominującym tematem zaniepokojenia menadżerów i CEO. W 2022 r. Europa odnotowała najwyższą inflację od dziesięcioleci, a Europejski Bank Centralny (EBC) oczekuje, że inflacja będzie nadal bardzo wysoka, średnio 6,3% w 2023 r. Bez dalszego zacieśniania polityki pieniężnej i miejmy nadzieję zakończenia wojny na Ukrainie, wysoka inflacja prawdopodobnie utrzyma się, przynajmniej w najbliższym czasie w średnim okresie, ze spiralą płacowo-cenową grożącą zwiększeniem presji finansowej.

Zgodnie z raportem Oliver & Wayman prawie wszyscy pytani menedżerowie (92%) spodziewają się, że inflacja wpłynie na ich firmę i jej wyniki w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Energia, surowce i płace są kluczowymi sterownikami inflacji. Biorąc pod uwagę wymagane przejście do „zera netto” i przewidywane wpływu demograficznego na dostępność siły roboczej w tej dekadzie, wydaje się to mało prawdopodobne iż koszty czynników produkcji lada moment powrócą do historycznych poziomów. Poziom emisja CO2 również wpływa na poziom kosztów i kwestii rozwoju biznesu.

Zmiana klimatu i zrównoważony rozwój (raportowanie ESG) to największe wyzwanie naszych czasów, które przekształca całe sektory i gałęzie przemysłu, co wymaga ogromnych inwestycji dla wielu firm, jak choćby sfinansowanie transformacji energetycznej. Większość dyrektorów już działa.

W kwestii zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju, a wielu zaczyna również przyglądać się całości łańcuch dostaw, a nie tylko operacje wewnętrzne. Niemniej jednak wielu liderów biznesu nie znalazło jeszcze klucza do przekształcenia ESG w prawdziwy „biznes na plusie”. Raportowanie ESG i faktycznie policzalne korzyści dla środowiska, ładu korporacyjnego i społeczności możliwe są do wyliczenia dzięki technologii telematycznej Cartrack, która wspiera zrównoważony rozwój i redukcje emisja CO2 w biznesie.

Wraz z coraz bardziej wymagającymi wymogami w zakresie sprawozdawczości, takimi jak Corporate Sustainability (CSRD) i Europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), dwóch na trzech dyrektorów postrzega zrównoważony rozwój jako dodatkowe obciążenie dla swojej firmy. W rezultacie, istnieje wyraźna przepaść między branżami, które traktują ESG jako szansę, a branżami, które traktują ESG jako zagrożenie – np. przykład przemysł wytwórczy i przetwórczy.

Mimo że 57% kadry kierowniczej planuje zwiększyć swoje inwestycje w ESG o co najmniej 10% w tym roku, to należy zrobić o wiele więcej, jeśli przedsiębiorstwa mają osiągnąć swoje cele środowiskowe, cele społeczne i ładu korporacyjnego (raport ESG). Pamiętajmy, że zgodnie z trendami ESG aż 88% konsumentów będzie bardziej lojalnych wobec firm, które wspierają kwestie środowiskowe i społeczne, w tym redukcje emisja CO2 na świecie. Zrównoważony rozwój, ESG i CSR będą miały coraz większe oddziaływanie na wyniki finansowe spółek.

raportowanie esg, csr, zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój biznesu – cele, egzekucja i technologia.

W obliczu tych wyzwań jedno jest jasne: istnieje ogromne zapotrzebowanie aby przedsiębiorstwa dopasować do nowych wyzwań rynkowych i zapewnić im długoterminowy sukces oraz stabilny wzrost. Z badań największych wywiadowni gospodarczych wynika, że blisko 90% zarządców biznesu planuje przekształcić swoje firmy w przeciągu najbliższych 3 lat. Więcej niż co piąty jest przekonany, że będzie to wymagało fundamentalnej zmiany w systemie charakterze ich firmy, przewartościowaniu strategii, przyjęciu zupełnie nowego modelu biznesowego, rekonfiguracja obecnego portfolio produktów lub zmiana całej struktury firmy.

Nie tracąc z oczu strategicznych długoterminowych priorytetów, najważniejsze jest zarządzanie kosztami. Kluczowa jest więc redukcja kosztów i doskonalenie pozycji finansowej. Strategiczne cele firmy to również przyciąganie talentów, zrównoważony rozwój wraz z redukcją emisja CO2 oraz zarządzanie stabilnością łańcucha dostaw.

Wiele programów transformacji nie jest przygotowanych odpowiednio. Oto 4 główne wady przy projektowaniu procesu transformacji organizacji w stronę zrównoważony rozwój i redukcja emisja CO2:

Lekceważenie talentów:

Co najbardziej uderzające, tylko 27% firm umieszcza cele rozwoju kadry w planach związanych z raportowanie ESG. Chociaż kwestie z przyciąganiem talentów, dbaniem o rozwój pracowniczy są jednych z głównych kierunków rozwoju firm.

Zbyt mały nacisk na kontrolę kosztów:

Kolejnym błędem jest pomijanie pola optymalizacji kosztów. W obliczu spodziewanej recesji należy bezwzględnie projektować procesy rewizyjne i inwestować w technologie, które umożliwiają kompleksowe analizowanie miejsc powstawania kosztów i umożliwiają podejmowanie decyzji na podstawie danych. W tym zadaniu z pewnością może pomóc system Cartrack dla firm.

Wydajność procesów.

Zgodnie z badaniami O&W jedynie 52% ankietowanych menadżerów wskazuje, że proces zrównoważonego rozwoju i transformacji firm wspiera na poprawie efektywności procesów. Problemem jest brak jasno określonych celów oraz metod mierzenia ich realizacji. Brak systemów do badania wydajności biznesu jest problemem. Ponownie – telemetria od Cartrack to skalowalny i nowoczesny system, który wspiera w sposób policzalny redukcję CO2 oraz wspiera realizację wszystkich celów raportowania ESG.

Niewykorzystany potencjał kultury biznesu:

Często diagnozujemy również błędy w projektowaniu strategii zrównoważonego rozwoju w pomijaniu „miękkich czynników”. Kwestie związane z czynnikami kulturowymi powinny wpisywać się w DNA firm i korespondować z oferowaną jakością o wysokim poziomem obsługi.

raportowanie ESG, raport CSR

Emisja CO2, zrównoważony rozwój i cele na 2023.

Zaprojektuj holistyczną transformację dostosowaną do Twojej strategii.

Pomyślna transformacja zaczyna się od góry, od ustalenia właściwych priorytetów strategicznych dla długoterminowego sukcesu w środowisku rynkowym. Skoncentruj się na namacalnym wpływie, pokazując, w jaki sposób transformacja umożliwia strategię i tworzy wartość dla akcjonariuszy i wszystkich interesariuszy.

Dziś wymaga to zdecydowanego postawienia kosztów, talentów i zrównoważonego rozwoju w polu weryfikacji; często konieczne jest zresetowanie modelu działania firmy aby upewnić się, że cele i metodologia ich realizacji są biznesowo uzasadnione i spójne z wytycznymi raportowanie ESG i redukcja CO2.

firma, przedsiębiorstwo, saas, big data, cartrack

Znajdź właściwą równowagę między redukcją kosztów a inwestycją.

Ponieważ większość firm stoi w obliczu nieuchronnej presji na marżę, organizacje będą musiały obniżyć koszty by przetrwać, rozwijać się i wyprzedzać konkurencję. Trzeba dochować szczególnej troski aby weryfikować kontrahentów pod kątem stabilności, renomy oraz ich wizji zrównoważonego rozwoju. Redukuj koszty mądrze – w oparciu o technologię, a nie przeczucie.

Pamiętaj, że transformacja to przedsięwzięcie, które sprzyja odważnym. Ryzyko poprzyj inwestycjami – to sprawi, że transformacja będzie przekonująca zarówno dla pracowników, jak i inwestorów. Skoncentruj się również na przesunięciu inwestycji ze nierentownych obszarów na takie, które są bardziej stabilne i powiązane ze zmniejszeniem emisja CO2.

Jeżeli chcesz dopasować swoją firmę do celów klimatycznych, chcesz realizować dekarbonizację biznesu, chcesz aktywnie redukować emisja CO2 i naprawdę dobrze projektować wzorce polityki ESG – wypełnij poniższy formularz. Cartrack – technologia wspierająca zrównoważony rozwój firm jest w zasięgu Twojej ręki:

Author

PR and Lead Projects Manager w Cartrack Polska. W branży flotowej od ponad 8 lat, tworzy projekty edukacyjne, merytoryczne i wartościowe dla fleet managerów .