Wdrażanie ekologicznych inicjatyw staje się coraz bardziej atrakcyjnym podejściem biznesowym dla wielu firm i flot. Praktyki CSR w firmie i flocie nie tylko generują pozytywne nastawienie opinii publicznej. Korzystają również z „zielonych” rządowych przepisów i zachęt, które obniżają wydatki i zwiększają rentowność Twojej floty. Raportowanie CSR jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju firmy i polityki społeczna odpowiedzialność biznesu.

społeczna odpowiedzialność biznesu

ESG co to jest? Czym jest CSR?

Czym jest CSR? To społeczna odpowiedzialność biznesu – tłumaczenie z Corporate Social Responsibility. CSR jest obszarem w ramach którego realizowane są strategie mające za zadanie oddziaływać poprzez biznes na społeczeństwo w pozytywny, pozafinansowy, sposób.

ESG co to jest? ESG to czynniki w oparciu o które tworzone są oceny i ratingi pozafinansowej działalności firmy. Według forsowanych koncepcji oraz norm prawny, firmy muszą rozwijać się w oparciu o bardziej odpowiedzialne i zrównoważone wytyczne. ESG oznacza enviromental, social i corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. Trzy filary ESG powinny być realizowane przez każdy biznes, który chce być oceniana pod kątem działania ESG w firmie.

Pamiętajmy, że standardy i procedury działań ESG oraz realizowanie działań CSR nie musi być domeną wielkich korporacji. Każda firma może z powodzeniem wdrażać procesy społeczna odpowiedzialność biznesu. Wartość organizacji to nie tylko jej finansowe wyniki – to również wpływ i oddziaływanie na środowisko, społeczeństwo i pracowników.

Od kiedy raportowanie CSR? Od kiedy obowiązkowe raporty ESG?

Pamiętajmy że Unia Europejska już zmieniła zasady raportowania pozafinansowego firm.  Już teraz największe organizacje mają obowiązek informowania o swoich działaniach z zakresu CSR (ESG w biznesie), bowiem od 2018 roku firmy zatrudniające ponad 500 pracowników muszą wykazywać i raportować sferę społeczna odpowiedzialność biznesu. Nie mniej, już teraz każda z firm powinna zainteresować się raportowaniem CSR:

 • raporty ESG składać od 1 stycznia 2025, za rok 2024, będą musiały firmy spółki notowane na giełdzie i zatrudniające ponad 500 pracowników.
 • w 2026 roku będzie trzeba złożyć raport za społeczna odpowiedzialność biznesu przykłady za rok 2025. Taki obowiązek będą miały firmy zatrudniające ponad 250 pracowników oraz spełniające jeden z dwóch warunków finansowych: 20 mln euro sumy bilansowej lub 40 mln euro przychodów ze sprzedaży netto.
 • na początku 2027 roku działania CSR w firmie będą musiały wykazać i zaraportować wszystkie małe i średnie spółki notowane na giełdzie (raport za ESG w firmie realizowane w roku 2026).

Raportowanie CSR staje się nie tylko modnym dodatkiem humanizującym duże marki, ale prawnie egzekwowanym obowiązkiem. Wiele klientów i partnerów biznesowych zaczyna zwracać uwagę na poziom zaangażowania marek w kwestie społecznie uznawane za ważne – wyniki finansowe nie będą już jedynym wskaźnikiem „zdrowia” firmy.

raportowanie esg, csr, zrównoważony rozwój

Zarządzanie flotą – rola menedżera w zrównoważonym zarządzaniu mieniem firmy.

Zarządzanie flotą to po prostu codzienność menedżera. Nadzorują wszystkie ruchy i czynności floty pojazdów i kierowców, aby zapewnić, że dostawy są realizowane, a prace wykonywane są szybko i na czas. Ponadto dbają o bezpieczeństwo kierowców, dobre zachowanie podczas jazdy i przestrzeganie przepisów. Słowem – zadaniem menadżera floty jest zapewnienie mobilności floty i biznesu w ramach określonych ram budżetowych.

Nadzorowanie wszystkich operacji floty jest czasami stresującym i przytłaczającym zadaniem. Aby skutecznie zapanować nad wszystkim, menedżerowie flot korzystają z systemów zarządzania flotą, aby zwiększyć efektywność i rentowność aut w firmie.

Strategia CSR w firmie z flotą samochodową

Dzięki systemom zarządzania flotą menedżerowie floty mogą osiągnąć:

 • Zmniejszone ogólne koszty floty
 • Monitoring pojazdów i tras
 • Usprawnienie dostaw
 • Poprawa bezpieczeństwa floty
 • Zwiększenie mobilności pracowników
 • Zarządzanie TCO
 • Technologiczne ramy realizacji polityki flotowej
 • CSR i ESG a zarządzanie flotą

Po podjęciu decyzji o przejściu na „ekologię” tworzona jest strategia zrównoważonego zarządzania flotą. Jest to metoda, która ma na celu pozytywny wpływ na środowisko i zmniejszenie szkód środowiskowych powodowanych przez Twoją flotę.

Ta metoda ostatecznie promuje wydajną jazdę i minimalizuje ślad węglowy floty poprzez zdrowe praktyki jazdy, takie jak optymalizacja tras, proaktywna konserwacja pojazdów i dążenie do integracji pojazdów elektrycznych (BEV) z flotą.

Wszystkie działania, w których flota może uczestniczyć w celu zmniejszenia wpływu na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, są ujęte w tych sześciu kluczowych obszarach:

 • Nadaj priorytet niskoemisyjnym pojazdom,
 • Korzystaj z pojazdów elektrycznych,
 • Popraw zachowanie kierowców,
 • Praktykuj skuteczną i terminową konserwację (serwis),
 • Wykorzystaj optymalizację trasy,
 • Uzyskaj rozwiązania do zarządzania flotą Cartrack

cartrack polska, cartrack esg, cartrack csr

Społeczna odpowiedzialność biznesu przykłady w obrębie firmowej floty.

Polityka CSR we flocie może być policzalna z powodzeniem realizowana dzięki zastosowaniu zaawansowanej telematyka. Do pozafinansowego raportowania w zakresie społeczna odpowiedzialność biznesu we flocie można m.in. zaliczyć:

 • redukcję emisji CO2 we flocie (dekarbonizacja),
 • zarządzanie flotą i ładowaniem pojazdów nisko i zeroemisyjnych w celu poprawy ekologicznej efektywności zasobów firmowych,
 • profilowanie kierowców w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa w firmie,
 • biznesowa grywalizacja wpływająca na poziom zadowolenia i zaangażowania pracownika.

telemetria, monitoring pojazdow gps, cartrack

Usługi Cartrack umożliwia wielopoziomowe wykorzystanie technologii system GPS dla flot do realizacji pozafinansowych celów firmy (działania CSR / działania ESG). Jeżeli chcesz optymalizować koszty floty, zwiększać efektywność procesów biznesowych, poprawiać bezpieczeństwo pracowników i jednocześnie z powodzeniem realizować działania CSR w firmie – wypełnij poniższy formularz aby dowiedzieć się więcej:

Author

PR and Lead Projects Manager w Cartrack Polska. W branży flotowej od ponad 8 lat, tworzy projekty edukacyjne, merytoryczne i wartościowe dla fleet managerów .