Firmowe car parki to bardzo złożony obszar kosztów, operacji i zależności. Zarządzanie mobilnością pracowników to wymagające zajęcie, które wobec licznych wyzwań ekonomicznych, geopolitycznych i konsumenckich, wpływa na rentowność całego biznesu. Telemetria BIG DATA od Cartrack Polska pozwala zwiększyć efektywność floty przy jednoczesnej redukcji generowanych przez ten obszar kosztów.

Zarządzanie flotą to kolejny przykład tego, jak rozwiązania cyfrowe mogą usprawnić każdy element działalności biznesowej. Co więcej, rozwiązania te zamieniają to, co kiedyś było kosztami lub problemami z zarządzaniem, w możliwości rozwoju firmy.

Z drugiej strony, transformacja cyfrowa to znacznie więcej niż rzeczywistość. Jest to rzeczywista konieczność, wyznaczająca punkt bez powrotu dla organizacji w każdej dziedzinie. To finalnie punkt zwrotu dla firm które chcą być konkurencyjne, a przede wszystkim chcą rozwijać swój biznes z w długiej perspektywie czasowej.

Między innymi, jak zobaczymy, przypadek zarządzania flotą jest szczególnie interesujący. Dzieje się tak ponieważ pokazuje również, jak „niematerialne” rozwiązania, takie jak digital, można doskonale zintegrować z zarządzaniem zdecydowanie materialnymi aktywami. Takimi aktywami jest oczywiście choćby jest flota firmowa. Telemetria BIG DATA Cartrack to skalowalny, nowoczesny i bardzo stabilny ekosystem rozwiązań dla każdego zarządcy floty. To również narzędzie codziennej pracy dla dyrektora sprzedaży i innego menadżera z kategorii C-level, oraz właściciela firmy.

Telemetria BIG DATA – skarb, który należy dobrze wykorzystać.

BIG DATA to dane, które zawierają większą różnorodność, przybywają w coraz większych ilościach i z większą prędkością. Innymi słowy, są to większe, bardziej złożone zbiory danych, pochodzące głównie z nowych źródeł danych. Te zbiory danych są tak obszerne, że tradycyjne oprogramowanie do przetwarzania danych nie jest w stanie ich obsłużyć. Dane te mogą być wykorzystywane do rozwiązywania różnego rodzaju problemów biznesowych, które obejmują różne dziedziny i sektory.

zarządzanie flotą gps, flotą, zarządzanie flotą samochodową

W pewnym sensie BIG DATA jest świetnym zasobem którym dysponuje każda organizacja. Telemetria BIG DATA jest prawdziwym skarbem, który właściwie wykorzystany może wiele powiedzieć o firmie i dostarczyć najważniejszych wskazówek, aby przewidzieć możliwe krytyczne problemy. A jeśli chodzi o zarządzanie flotą, potencjał ten można wyrazić na wiele różnych sposobów. Każdy z nich ma wpływ na zrównoważony rozwój i rozwój organizacji.

Więcej telemetria BIG DATA to lepszy wgląd w decyzje przy zarządzaniu flotą pojazdów w firmie. Pamiętajmy, że pierwszą zaletą korzystania z BIG DATA w kontekście zarządzania flotą jest możliwość lepszego i szybszego poznania codziennych procesów. Na przykład, możesz monitorować zwykłe użytkowanie każdego pojazdu, aby dokładnie poznać poziom jego zużycia, a tym samym jego średnią żywotność.

W ten sposób menedżer floty będzie mógł w dowolnym momencie uzyskać dokładny i szczegółowy przegląd swojej floty. Zrobi to aby aby wiedzieć, jakiego rodzaju interwencje mogą być potrzebne. Finalnie zrealizuje to aby wiedzieć czy i kiedy będzie konieczna integracja floty lub wymiana jakichkolwiek pojazdy w nim. Ten sam przegląd pozwala między innymi na sprawdzenie, czy pojazdy są zawsze zgodne z przepisami i wymogami prawnymi. Finalnie dzięki czemu żaden termin nie zostanie przekroczony i nie zostaną naliczone kary.

BIG DATA usprawnia zarządzanie elementem ludzkim.

Ludzie jeżdżą samochodami służbowymi i tego aspektu nie można pominąć, chcąc sprawnie zarządzać firmową flotą pojazdów. W tym może pomóc również telemetria BIG DATA, która pozwala monitorować zachowania kierowców zarówno podczas jazdy, jak i podczas postojów. Rejestrujemy wszelkie przekroczenia prędkości, gwałtowne hamowanie, dłuższe postoje z włączonym silnikiem, przejeżdżanie w warunkach wysokiego ryzyka i inne.

W ten sposób menedżerowie mogą podjąć natychmiastowe działania z dodatkowymi szkoleniami. Robią to aby upewnić się, że pojazdy są wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób, z korzyścią zarówno dla bezpieczeństwa pojazdu, jak i bezpieczeństwa pracownika. Pozwala to m.in. na zmniejszenie prawdopodobieństwa poniesienia nieoczekiwanych kosztów w postaci odszkodowań i wyższych składek ubezpieczeniowych.

W pewnym sensie telemetria BIG DATA daje możliwość lepszego zarządzania posiadanymi aktywami, ale także zapobiegania pewnym kosztom i problemom.

Przewiduj i dostarczaj więcej danych.

A prewencja jest właśnie jednym z najciekawszych aspektów, jakie telemetria Big Data może zapewnić zespołowi odpowiedzialnemu za zarządzanie flotą samochodową w firmie.

Znając zachowania kierowców, poprzez ich profilowanie, i stale monitorując stan każdego pojazdu, możesz zapobiec niektórym problemom związanym z normalnym zużyciem tych samych pojazdów. Na przykład, jeśli informacje o stanie pojazdu i diagnostyce są zbierane i łączone prawidłowo, menedżerowie floty mogą interweniować proaktywnie. Dzieje się tak nawet przed pojawieniem się rzeczywistego problemu, przewidując wymianę, sprzedaż lub planowanie przeglądów. Telemetria BIG DATA wpływa na obniżenie TCM (Total Cost of Mobility) i poprawia szereg wskaźników funkcjonalnych i operacyjnych we flocie.

Telemetria BIG DATA pozwala podejmować decyzje na bazie rzetelnych danych, nie uczuć.

cartrack, zarządzanie flotą gps, flotą, zarządzanie flotą samochodową

Planowanie tras i zarządzanie podróżami pracowników. Skuteczny car fleet management.

Pozostajemy w obszarze prognozowania i planowania. Kolejnym sposobem, w jaki Big Data może usprawnić zarządzanie flotą, jest usprawnienie tras wybranych do różnych zadań.

W rzeczywistości, kiedy musisz przejechać określony obszar, niezbędna jest znajomość najlepszych dróg, ale nie zawsze jest to łatwe. Niektóre drogi mają powtarzające się problemy, inne działają tylko w określonych porach dnia i na określonych kierunkach. Również podczas podróży mogą zdarzyć się nieoczekiwane zdarzenia, które zmieniają czas podróży, a tym samym preferowaną trasę. Wszystkie te aspekty mogą się ujawnić dzięki terminowej analizie BIG DATA.

Na przykład, wychodząc z danych zebranych podczas podróży, możesz oszacować czas podróży i przypisać konkretne trasy zgodnie z celami i jej etapami. Dodatkowo dzięki informacjom, które są na bieżąco aktualizowane, można również w czasie rzeczywistym wykrywać wszelkie zmiany na zaplanowanej trasie. Daje to menedżerowi floty możliwość poinformowania kierowcy, aby mógł zmienić trasę, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Między innymi ta możliwość, jaką daje BIG DATA, pozwala firmom na bardziej zrównoważone zarządzanie flotą. Cartrack Polska od lat dostarcza autorskich rozwiązań technologicznych, których celem jest poprawa efektywności wykorzystania taboru firmowego.

lokalizacja samochodów, system monitoringu pojazdow gps, system monitorowaina pojazdów gps, tańsze paliwo

Wybór najlepszej trasy i określenie terminów, które skracają czas podróży i zużycie paliwa, zmniejsza również wpływ, jaki flota wywiera na środowisko. Pamiętaj, że telemetria BIG DATA pozwala redukować emisję CO2 na wiele sposobów.

Co jest konieczne, aby umożliwić integrację z telemetrią BIG DATA?

W świetle powyższego korzyści płynące z wykorzystania BIG DATA w zarządzaniu flotą są niepodważalne.

W tym sensie musimy cofnąć się do początku tego artykułu. Pamiętajmy, że nie można zintegrować big data bez wcześniejszego wdrożenia cyfrowej transformacji. Dzieje się tak ponieważ rozwiązania, które mają zostać wdrożone, wymagają pełnej cyfryzacji. Na przykład sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę. W szczególności uczenie maszynowe. Dzieje się tak aby zbierać, organizować i analizować duże ilości danych. Po wtóre aby wspierać zarówno menedżerów, jak i kierowców w podejmowaniu najbardziej efektywnych decyzji.

Innym bardzo przydatnym narzędziem jest IoT (akronim od Internet of Things). Ono to umożliwia zbudowanie systemu połączeń między „bazą domową” a pojazdami w ruchu. Dzięki temu komunikacja jest bardziej płynna, natychmiastowa i stała.

Telemetria BIG DATA od Cartrack Polska to ważna inwestycja.

Cartrack Polska jest producentem i dostawcą usług telemetrycznych BIG DATA do monitoring floty pojazdów. Od ponad 14 lat rozwijamy portfolio rozwiązań SaaS. Ich celem jest kompleksowe wsparcie firm w zakresie optymalizacji kosztów floty, bezpieczeństwa kierowców, redukcji emisji CO2 i poprawy efektywności procesów biznesowych.

Telemetria pozwala zrealizować strategicznie istotne rewizje portfela kosztów i składu operacji flotowych. Dzieje się to tak aby dokonać niezbędnych dla utrzymania rentowności modyfikacji w obrębie floty.

Telemetria Cartrack Polska to błyskawiczny zwrot z inwestycji (ROI) Już od pierwszego miesiąca użytkowania można obserwować redukcję bieżących kosztów użytkowania pojazdu. Skalowalne możliwości, jakie daje system SaaS Cartrack Polska, w pełnym stopniu przywracają sterowalność budżetem flotowym.

Wypełnij poniższy formularz aby przekonać się jakie korzyści dla Twojego biznesu i floty niesie system Cartrack Polska:

Author

PR and Lead Projects Manager w Cartrack Polska. W branży flotowej od ponad 8 lat, tworzy projekty edukacyjne, merytoryczne i wartościowe dla fleet managerów .