Firmowe car parki to bardzo złożony obszar kosztów, operacji i zależności. Zarządzanie mobilnością pracowników to wymagające zajęcie, które wobec licznych wyzwań ekonomicznych, geopolitycznych i konsumenckich, wpływa na rentowność całego biznesu. Telemetria BIG DATA od Cartrack Polska pozwala zwiększyć efektywność floty przy jednoczesnej redukcji generowanych przez ten obszar kosztów.

Zarządzanie flotą to kolejny przykład tego, jak rozwiązania cyfrowe, a w szczególności BIG DATA mogą usprawnić każdy element działalności biznesowej, zamieniając to, co kiedyś było kosztami lub problemami z zarządzaniem, w możliwości rozwoju firmy.

Z drugiej strony, transformacja cyfrowa to znacznie więcej niż rzeczywistość: to rzeczywista konieczność, wyznaczająca punkt bez powrotu dla organizacji w każdej dziedzinie, które chcą być konkurencyjne, a przede wszystkim chcą rozwijać swój biznes z długim czasem perspektywa terminowa.

Między innymi, jak zobaczymy, przypadek zarządzania flotą jest szczególnie interesujący, ponieważ pokazuje również, jak „niematerialne” rozwiązania, takie jak digital, można doskonale zintegrować z zarządzaniem zdecydowanie materialnymi aktywami, jakimi jest flota firmowa. Co więcej, pokazuje, że te same rozwiązania są niezwykle wszechstronne i umożliwiają zastosowanie różnorodnych aplikacji z doskonałymi wynikami pod względem wydajności i redukcji kosztów. Telemetria BIG DATA Cartrack to skalowalny, nowoczesny i bardzo stabilny ekosystem rozwiązań dla każdego zarządcy floty, dyrektor sprzedaży i innego z kategorii C-level, oraz właściciela firmy.

Telemetria BIG DATA – skarb, który należy dobrze wykorzystać.

BIG DATA to dane, które zawierają większą różnorodność, przybywają w coraz większych ilościach i z większą prędkością. Innymi słowy, są to większe, bardziej złożone zbiory danych, pochodzące głównie z nowych źródeł danych. Te zbiory danych są tak obszerne, że tradycyjne oprogramowanie do przetwarzania danych nie jest w stanie ich obsłużyć i mogą być wykorzystywane do rozwiązywania różnego rodzaju problemów biznesowych, które obejmują różne dziedziny i sektory.

thierry breton dane na świecie big data

W pewnym sensie BIG DATA jest świetnym zasobem, którym dysponuje każda organizacja, prawdziwym skarbem, który właściwie wykorzystany może wiele powiedzieć o firmie i dostarczyć najważniejszych wskazówek, aby przewidzieć możliwe krytyczne problemy i ulepszyć najbardziej. wrażliwe fazy. A jeśli chodzi o zarządzanie flotą, potencjał ten można wyrazić na wiele różnych sposobów, z których każdy ma wpływ na zrównoważony rozwój i rozwój organizacji.

Więcej telemetria BIG DATA to lepszy wgląd w decyzje przy zarządzaniu flotą pojazdów w firmie. Jak wspomniano powyżej, pierwszą wielką zaletą korzystania z BIG DATA w kontekście zarządzania flotą jest możliwość lepszego i szybszego poznania operacji, które są wykonywane codziennie. Na przykład, możesz monitorować zwykłe użytkowanie każdego pojazdu, aby dokładnie poznać poziom jego zużycia, a tym samym jego średnią żywotność.

W ten sposób menedżer floty będzie mógł w dowolnym momencie uzyskać dokładny i szczegółowy przegląd swojej floty, aby wiedzieć, jakiego rodzaju interwencje mogą być potrzebne, a zwłaszcza czy i kiedy będzie konieczna integracja floty lub wymiana jakichkolwiek pojazdy w nim. Ten sam przegląd pozwala między innymi na sprawdzenie, czy ich pojazdy są zawsze zgodne z przepisami i wymogami prawnymi, dzięki czemu żaden termin nie zostanie przekroczony i nie zostaną naliczone kary.

BIG DATA usprawnia zarządzanie elementem ludzkim.

Ludzie jeżdżą samochodami służbowymi i tego aspektu nie można pominąć, chcąc sprawnie zarządzać firmową flotą pojazdów. W tym może pomóc również telemetria BOG DATA, która pozwala monitorować zachowania kierowców zarówno podczas jazdy, jak i podczas postojów: wszelkie przekroczenia prędkości, gwałtowne hamowanie, dłuższe postoje z włączonym silnikiem, przejeżdżanie w warunkach wysokiego ryzyka i inne.

W ten sposób menedżerowie mogą podjąć natychmiastowe działania z dodatkowymi szkoleniami, aby upewnić się, że pojazdy są wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób, z korzyścią nie tylko dla bezpieczeństwa pojazdu, ale także bezpieczeństwa pracownika i innych kierowców. Pozwala to m.in. na zmniejszenie prawdopodobieństwa poniesienia nieoczekiwanych kosztów w postaci odszkodowań i wyższych składek ubezpieczeniowych, które byłyby należne w razie wypadku.

W pewnym sensie telemetria BIG DATA daje możliwość lepszego zarządzania posiadanymi aktywami, ale także zapobiegania pewnym kosztom i problemom.

Przewiduj i dostarczaj więcej danych.

A prewencja jest właśnie jednym z najciekawszych aspektów, jakie telemetria Big Data może zapewnić zespołowi odpowiedzialnemu za zarządzanie flotą i utrzymanie mobilności pracowników.

Znając zachowania kierowców, poprzez ich profilowanie, i stale monitorując stan każdego pojazdu, możesz zapobiec niektórym problemom związanym z normalnym zużyciem tych samych pojazdów. Na przykład, jeśli informacje o stanie pojazdu i diagnostyce (takie jak przebieg, wiek silnika itp.) są zbierane i łączone prawidłowo, menedżerowie floty mogą interweniować proaktywnie, nawet przed pojawieniem się rzeczywistego problemu, przewidując wymianę, sprzedaż lub planowanie przeglądów. Telemetria BIG DATA wpływa na obniżenie TCM (Total Cost of Mobility) i poprawia szereg wskaźników funkcjonalnych i operacyjnych w Twojej flocie.

Podobnie, opierając się na tym, czego nauczyłeś się z poprzednich doświadczeń, możesz dokonać bardziej ukierunkowanych inwestycji w rodzaj i rozmiar samochodów, które chcesz kupić, aby zmaksymalizować swoją inwestycję. Telemetria BIG DATA pozwala podejmować decyzje na bazie rzetelnych danych, nie uczuć.

system big data cartrack zarządzanie przez dane

Planowanie tras i zarządzanie podróżami pracowników.

Pozostając w obszarze prognozowania i planowania, kolejnym sposobem, w jaki Big Data może usprawnić zarządzanie flotą, jest usprawnienie tras wybranych do różnych zadań.

W rzeczywistości, kiedy musisz przejechać określony obszar, niezbędna jest znajomość najlepszych dróg, ale nie zawsze jest to łatwe. Niektóre drogi mają powtarzające się problemy, inne działają tylko w określonych porach dnia i na określonych kierunkach. Również podczas podróży mogą zdarzyć się nieoczekiwane zdarzenia, które zmieniają czas podróży, a tym samym preferowaną trasę. Wszystkie te aspekty mogą się ujawnić dzięki terminowej analizie BIG DATA.

Na przykład, wychodząc z danych zebranych podczas podróży, możesz oszacować czas podróży i przypisać konkretne trasy zgodnie z celami i etapami do osiągnięcia. Dodatkowo dzięki informacjom, które są na bieżąco aktualizowane, można również w czasie rzeczywistym wykrywać wszelkie zmiany na zaplanowanej trasie. Daje to menedżerowi floty możliwość poinformowania kierowcy, aby mógł zmienić trasę, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Między innymi ta możliwość, jaką daje BIG DATA, pozwala firmom na bardziej zrównoważone zarządzanie flotą. Cartrack Polska od lat dostarcza autorskich rozwiązań technologicznych, których celem jest poprawa efektywności wykorzystania taboru firmowego.

telemetria, monitoring pojazdow gps, cartrack

Wybór najlepszej trasy i określenie terminów, które skracają czas podróży i zużycie paliwa, zmniejsza również wpływ, jaki sama firma wywiera na środowisko w zakresie zanieczyszczenia w perspektywie średnioterminowej.

Co jest konieczne, aby umożliwić integrację z telemetrią BIG DATA?

W świetle powyższego korzyści płynące z wykorzystania BIG DATA w zarządzaniu flotą są niepodważalne, ale nie jest tak oczywiste, jak można po nie sięgnąć.

W tym sensie musimy cofnąć się do początku tego artykułu: nie można zintegrować big data bez wcześniejszego wdrożenia cyfrowej transformacji, ponieważ rozwiązania, które mają zostać wdrożone, wymagają pełnej cyfryzacji. Na przykład sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę, a w szczególności uczenie maszynowe, aby zbierać, organizować i analizować duże ilości danych oraz wspierać zarówno menedżerów, jak i kierowców w podejmowaniu najbardziej efektywnych decyzji przed i podczas jazdy.

Innym bardzo przydatnym narzędziem jest IoT (akronim od Internet of Things), który umożliwia zbudowanie systemu połączeń między „bazą domową” a pojazdami w ruchu, aby komunikacja była bardziej płynna, natychmiastowa i stała oraz aby zmniejszyć czas reakcji w przypadku nieoczekiwanych problemów.

Telemetria BIG DATA od Cartrack Polska to ważna inwestycja

Cartrack Polska jest producentem i dostawcą usług telemetrycznych BIG DATA do monitoring floty pojazdów. Od ponad 13 lat rozwijamy portfolio rozwiązań SaaS, których celem jest kompleksowe wsparcie Zarządów, top managementu i menadżerów flot w zakresie optymalizacji kosztów floty, bezpieczeństwa kierowców, redukcji emisji CO2 i poprawy efektywności procesów biznesowych.

Telemetria pozwala zrealizować strategicznie istotne rewizje portfela kosztów i składu operacji flotowych, tak aby dokonać niezbędnych dla utrzymania rentowności modyfikacji w obrębie floty.

Telemetria Cartrack Polska to błyskawiczny zwrot z inwestycji (ROI) – już od pierwszego miesiąca użytkowania można obserwować redukcję bieżących kosztów użytkowania pojazdu. Skalowalne możliwości, jakie daje system SaaS Cartrack Polska, w pełnym stopniu przywracają sterowalność budżetem flotowym w bardzo dynamicznej rzeczywistości prawno-skarbowej i geopolitycznej.

Wypełnij poniższy formularz aby przekonać się jakie korzyści dla Twojego biznesu i floty niesie system Cartrack Polska:

Author

PR and Lead Projects Manager w Cartrack Polska. W branży flotowej od ponad 8 lat, tworzy projekty edukacyjne, merytoryczne i wartościowe dla fleet managerów .