Normy emisji CO2, oraz deklarowane średnie spalanie samochodów podawane w katalogach, nie biorą się z tajnych wyliczeń, lub indywidualnych laboratoryjnych testów producentów samochodów. Ogólnoświatowe, standaryzowane pomiary zostały stworzone po to aby realnie podawać wspomniane wartości oraz zestawiać ze sobą wyniki. Oto same konkretny na temat procedur WLTP.

System WLTP (światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich – ang. “Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure”) to nowa procedura w zakresie norm zużycia paliwa, dwutlenku węgla oraz emisji spalin. Została ona opracowana przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w celu zastąpienia obecnie obowiązującego i używanego od lat 90-tych systemu NEDC (nowego europejskiego cyklu jazdy, ang. “New European Driving Cycle”).

WLTP – ogólne fakty.

Podczas gdy stary test NEDC określał wartości testowe w oparciu o teoretyczny profil jazdy, cykl WLTP został opracowany na podstawie danych z rzeczywistej jazdy, zebranych z całego świata. Dlatego WLTP lepiej odzwierciedla codzienne profile jazdy, jest mocniej urealnionym procesem testowym.

Cykl jazdy WLTP jest podzielony na cztery części z różnymi średnimi prędkościami: niską, średnią, wysoką i bardzo wysoką. Każda część zawiera różne fazy jazdy, postoje, fazy przyspieszania i hamowania. W przypadku określonego typu samochodu każda konfiguracja układu napędowego jest testowana zgodnie z WLTP dla najlżejszej (najbardziej ekonomicznej) i najcięższej (najmniej ekonomicznej) wersji samochodu.

WLTP został opracowany w celu wykorzystania go jako globalnego cyklu testowego w różnych regionach świata, aby emisje zanieczyszczeń i CO2, a także wartości zużycia paliwa były porównywalne na całym świecie. Jednak, chociaż WLTP ma wspólny globalny „rdzeń”, Unia Europejska i inne regiony będą stosować test na różne sposoby, w zależności od ich przepisów ruchu drogowego i potrzeb.

WLTP – cel i założenia testu.

Głównym celem testu laboratoryjnego jest umożliwienie konsumentowi dokonania wiarygodnych porównań między samochodami pod względem emisji CO2 i oszczędności paliwa. Wszystkie warunki dotyczące konfiguracji pojazdu, testowania i postępowania z wynikami testów samochodów są znormalizowane i określone w prawie Unii Europejskiej. Jest to ważne, ponieważ ustanawia rozporządzenie, którego muszą przestrzegać wszyscy producenci samochodów i inni gracze rynku automotive. Tylko test laboratoryjny, który odbywa się zgodnie ze standardową i powtarzalną procedurą, pozwala Klientom porównać różne modele samochodów w sposób rzetelny.

Testy laboratoryjne odgrywają również kluczową rolę w procedurze wprowadzania samochodu na rynek UE. Zanim pojazd zostanie wprowadzony na rynek, jest on testowany w ramach cyklu testów laboratoryjnych przez krajową służbę techniczną zgodnie z prawodawstwem UE. Po spełnieniu wszystkich odpowiednich wymagań organ krajowy wydaje producentowi świadectwo homologacji typu pojazdu UE, zezwalające na sprzedaż typu samochodu w Unii Europejskiej. Dziś, do każdego wyprodukowanego samochodu, dołączony jest certyfikat zgodności, który zawiera wartości CO2 na podstawie badań laboratoryjnych. Na bazie tego oficjalnego dokumentu, który można by określić jako akt urodzenia samochodu, pojazd można zarejestrować w dowolnym miejscu w Europie. W niektórych krajach certyfikat zgodności samochodu pozostaje przy samochodzie / właścicielu, w innych zaświadczenie jest przekazywane do organu rejestracyjnego.

Aby pomóc kierowcom w podjęciu świadomej decyzji o zakupie w oparciu o zużycie paliwa, dyrektywa w kwestii etykietowania samochodów nakłada na dealerów i producentów samochodów obowiązek dostarczania konsumentom odpowiednich informacji. Obejmuje to etykietę pokazującą emisję CO2 i zużycie paliwa przez samochód, która jest umieszczana na wszystkich nowych samochodach, lub w ich pobliżu w punkcie sprzedaży. Projekt tych etykiet jest określany na poziomie krajowym, ale wszystkie zawierają wartości CO2 lub zużycie paliwa z badań laboratoryjnych, które znajdują się w oficjalnym certyfikacie zgodności samochodu.

Pomiary laboratoryjne służą do sprawdzenia, czy nowy park samochodowy danego producenta nie emituje średnio więcej CO2 niż cele wyznaczone przez Unię Europejską. Docelowy średni poziom emisji CO2 dla całej floty samochodowej UE ustalono na poziomie 95 g CO2 na kilometr (95 g / km) do 2021 r. Na tej podstawie poszczególni producenci ustalają własne cele w zakresie emisji CO2 dla swojej nowej floty samochodowej. Tego typu wytyczne wymuszają na producentach rozbudowywanie portfolio pojazdów z napędami alternatywnymi – hybrydy, napęd wodorowy czy elektryczny. Niektóre pozycje w ofercie, pomimo że absurdalne, są efektem właśnie wytycznych UE i badań WLTP.

Większość państw członkowskich UE stosuje obecnie jakąś formę podatku od CO2 przy rejestracji i / lub posiadaniu samochodów. Te systemy podatkowe są oparte na wartościach CO2 z testów laboratoryjnych, które można znaleźć na certyfikacie zgodności samochodu i wynikają właśnie z certyfikowanych badań WLTP.

Kalendarium WLTP.

Od września 2017:

 • Samochody z homologacją typu zgodnie z NEDC przed wrześniem 2017 r. Nadal mogą być sprzedawane.
 • Testy homologacji typu WLTP zostaną wprowadzone dla nowych typów samochodów.
 • Niektóre samochody będą miały „stare” wartości NEDC, podczas gdy inne będą już certyfikowane zgodnie z nowymi warunkami WLTP.
 • Możliwość wykorzystywania wyników testów oparte na WLTP do ogólnych informacji dla konsumentów (np. broszury sprzedażowe i strony internetowe).
 • W okresie przejściowym (do końca 2018 r.) na etykietach i informacjach w punktach dealerskich należy stosować tylko wartości NEDC, aby umożliwić konsumentom porównywanie różnych samochodów.
 • Krajowe przepisy podatkowe będą nadal opierać się na wartościach NEDC.

Od września 2018:

 • Wszystkie nowe samochody muszą być certyfikowane zgodnie z procedurą testową WLTP, a nie NEDC.
 • Należy uczynić wyjątek dla pojazdów z końca serii, aby umożliwić sprzedaż ograniczonej liczby niesprzedanych aut, które zostały zatwierdzone w ramach starego testu NEDC, na jeszcze jeden rok.

Od 1 stycznia 2019:

 • Wszystkie samochody w salonach powinny mieć tylko wartości WLTP-CO2, aby uniknąć nieporozumień wśród konsumentów z punktu widzenia przemysłu samochodowego.
 • Rządy krajowe powinny dostosować opodatkowanie pojazdów i zachęty podatkowe do wartości WLTP.

Rok 2020:

 • Komisja Europejska zamieni dzisiejsze (na podstawie NEDC) docelowe poziomy emisji CO2 na konkretne cele WLTP-CO2 o porównywalnej surowości. Nowe cele WLTP będą miały zastosowanie do monitorowania zgodności floty samochodowej.
 • Dynamika rzeczywistości motoryzacyjnej, z uwagi na ogólnoświatowa epidemię koronawirusa, może spowodować zmiany w tym zakresie.

Sens wprowadzenia WLTP.

WLTP wprowadzi znacznie bardziej realistyczne warunki testowania. Obejmują one między innymi takie składowe jak:

 • Bardziej realistyczne zachowanie podczas jazdy;
 • Szerszy zakres sytuacji na drodze (miejska, podmiejska, główna, autostrada);
 • Dłuższe odległości testowe;
 • Bardziej realistyczne temperatury otoczenia, bliższe średniej europejskiej;
 • Wyższe średnie i maksymalne prędkości;
 • Wyższa średnia i maksymalna moc napędu;
 • Bardziej dynamiczne i reprezentatywne przyspieszenia i spowolnienia;
 • Krótsze przystanki;
 • Wyposażenie opcjonalne: wartości CO2 i zużycie paliwa podano dla poszczególnych pojazdów w chwili ich budowy;
 • Bardziej rygorystyczne ustawienia samochodu i warunki pomiaru;
 • Włącza najlepsze i najgorsze wartości informacji dla konsumentów, odzwierciedlając opcje dostępne dla podobnych modeli samochodów.
 • Ze względu na wszystkie te ulepszenia WLTP zapewni znacznie dokładniejszą podstawę do obliczania zużycia paliwa i emisji spalin przez samochód.
 • Dzięki temu pomiary laboratoryjne będą lepiej odzwierciedlać osiągi samochodu na drodze.
Author

PR and Lead Projects Manager w Cartrack Polska. W branży flotowej od ponad 8 lat, tworzy projekty edukacyjne, merytoryczne i wartościowe dla fleet managerów .