Trendy branży flotowej w 2021 roku.

Kończy się niezwykle wymagający oraz pełen wzlotów i upadków rok 2020. Światowa epidemia doprowadziła do trwałej zmiany ogromnej liczby procesów oraz metod współpracy. Zmiana daty w kalendarzu nie spowoduje powrotu do rzeczywistości z przed roku. Oto kluczowe trendy w branży moto i fleet.

Rok 2020 zapamiętamy w motoryzacji i branży car fleet management jako czas przemian w zakresie sposobu pracy użytkowników pojazdów firmowych, zwiększenia elastyczności dostawców i usługodawców, weryfikacji planów budżetowych i innowacyjności w podejściu do sprzedaży, reklamy i komunikacji. Branża motoryzacyjna z pewnością nie jest najbardziej dotkniętą skutkami epidemii gałęzią gospodarki, jednak recesja gospodarcza i zmiany ekonomiczne wpłynęły na wyniki sprzedażowe, usługi i oferowane produkty.

Rok 2020 przechodzi do historii, jednak lekcja jaką z niego wyciągniemy na pewno pozostanie z nami na kolejne dekady. Co więcej, rok 2021 jawi się w niepewnych barwach, ponieważ pomimo pojawienia się szczepionki i coraz sprawniej działających mechanizmów ochrony społeczeństwa przed wirusem SARS-CoV2, nadal przez wiele miesięcy pozostaniemy na aktywnym froncie walki z koronawirusem. Zatem kolejne 365 dni w ujęciu biznesowym również będzie naznaczonych dużą dozą niepewności i stresu. Mając na uwadze ostatnie 12 miesięcy i zachodząca ogromną transformacje rynku pokusiliśmy się o przedstawienie trendów i kierunków przemian, jakie dokonają się i zyskają na znaczeniu w 2021 roku.

Zmienne modele realizacji zadań.

Twardy lockdown, pełzający lockdown, narodowa kwarantanna i okres społecznej odpowiedzialności. Zamykanie i przymykanie kolejnych sektorów gospodarki przybierało różne nazwy. Nie tylko w Polsce, ale i wszystkich europejskich krajach mieliśmy do czynienia z wieloma odsłonami rządowych ograniczeń, restrykcji i kolosalnej liczby zmian w życiu społecznym, gospodarczym i konsumenckim.

Takie zmiany dokonywały się często z tygodnia na tydzień. Wiele modyfikacji wywracało do góry nogami modele pracy przedsiębiorców i procesy handlowe ogromnej liczby biznesów. Firmy, które chciały pozostać w grę, w tej dynamicznej koronawirusowej rzeczywistości, musiały błyskawicznie wypracować nowe procesy komunikacji wewnątrzfirmowej. Na nowo zostały napisane scenariusze obsługi posprzedażnej, rozliczania pracowników, nadzoru i weryfikacji efektywności realizowanych zadań.

Jesteśmy pewni, że w 2021 roku właśnie elastyczność i przygotowanie biznesu na zmienne modele realizacji zadań zapewni firmom zdolność operacyjną. Co przez to rozumiemy? Naszym zdaniem, przedsiębiorcy muszą mieć w zanadrzu opracowanych bardzo wiele scenariuszy gry biznesowej, zakładając wszelkiego typu restrykcje związane z poruszaniem się, spotkaniami, wstrzymaniem sektorów gospodarki oraz dodatkowymi obowiązkami rozliczeniowymi.

Wyposażenie pracowników w nowoczesne i niezawodne narzędzia, wspierane przez zaawansowaną i profesjonalną technologię będzie obowiązkiem przeżycia w kolejnym roku kalendarzowym. Kluczowe będą usługi, które pozwalają agregować i zarządzać danymi oraz zadaniami przy użyciu skomplikowanych algorytmów oraz AI. Nadzór nad bardzo zróżnicowanymi sposobami wykonywania zadań firmowych, i weryfikacja rentowności, wymagać będzie nie tylko umiejętności analitycznych, ale i programów pozwalających lepiej rozdzielać, koordynować, nadzorować i weryfikować zadania. Nieelastyczne modele pracy kierowców i profesjonalistów na zawsze odeszły do lamusa.

Elastyczne formy finansowania i użytkowania pojazdu.

W poprzednich latach sezonowe zapotrzebowanie na pojazdy firmowe było bez problemu zaspokajane dzięki ofercie wynajmu krótko i średnioterminowego. Rok 2020 sprawił, że procesy renegocjacji umów, rekalkulacji kosztów oraz rewizji kontraktów stały się bardzo powszechne.

Firmy z sektora CFM wypracowały szereg ciekawych produktów i usług, które pozwolą wyposażyć firmy w narzędzia transportowe, zapewniając gotowość i mobilność, przy jednocześnie bardzo daleko posuniętej wolność w zakresie długości trwania umowy.

Services-on-demand (usługi na żądanie) staną się bazą działania biznesu w 2021 roku. To Klient będzie decydował kiedy potrzebuje, a kiedy rezygnuje z użytkowania danego dobra, maszyny, rzeczy. Firmy muszą wypracować więcej procesów pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa i elastyczności decyzyjnej swoich Partnerów Biznesowych. W odniesieniu do branży flotowej można z pewnością spodziewać się większej liczby produktów z dziedziny BIG DATA oraz rozwoju koncepcji aut pullowych wraz z komplementarnymi usługami związanymi z innymi środkami transportu. Wszystko zmierza w stronę „fleet-on-demand”. Trendy związane z dekarbonizacją i elektryfikacją są szeroko widoczne i omawiane.

Mikromobilność i ukierunkowaniena MaaS to ważne trendy.

Aglomeracyjna mobilność pracowników w czasach wzmożonych restrykcji sanitarnych jest i będzie wyzwaniem. Rok 2021 na pewno nie przyniesie znaczących zmian w kontekście dystansu społecznego i epidemiologicznych zaleceń odnoszących się do transportu. Biznes opiera się na relacjach i zapewnieniu naszemu personelowi bezwzględnej mobilności (możliwości przemieszczania się).

Coraz więcej europejskich miast, aby ograniczyć nie tylko emisję gazów cieplarnianych, i wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń transportowych swoich mieszkańców, ogranicza liczbę pasów ruchu zmieniając je w pasy ruchu pieszego, faworyzując transport miejski oraz wszelkie przejawy mikromobilności.

Indywidualne środki umożliwiające podróż stają się coraz bardzie bezpiecznym sposobem przemieszczania się z punktu A do B. Zapewnienie sanitarnej czystości tychże maszyn jest wyzwaniem, jednak rynek już znalazł na to odpowiednie procesy. Elektryczne hulajnogi, elektryczne skutery, rowery miejskie czy carsharing jest w fazie rozkwitu. Mikromobilność jest przyszłością, i pozwala w dużych miastach pchać biznes do przodu, niezależnie od wielu ograniczeń epidemicznych. To trendy bardzo mocno kreślące horyzont zmian w branży moto i fleet.

W Polsce 60% populacji żyje w miastach. 25% osób przebywających na terenie Polski żyje, pracuje i realizuje swoje pasje w dużych miastach, a współczynnik ten będzie tylko i wyłącznie rósł. Zapewnienie HUBów mobilnościowych oraz zintegrowanego transportu wieloformatowego jest kolejnym krokiem nie tylko do zmniejszenia ruchu, ale i zapewnienia bezpiecznych podróży w wielomilionowych skupiskach ludzi. MaaS (mobility as a service) już rozkwita w największych metropoliach Europy, oferując specjalne karty i budżety do wyboru i wykorzystania przez obywateli, którzy samodzielnie, z poziomu smartfona i aplikacji, wybierają kolejny środek transportu.

Inwestowanie w nowoczesny tabor, informatyzację i cyfryzację oraz naciski na bezwarunkową mobilność pchają nas bardzo mocno w stronę oferowania pracownikom nie tylko możliwości formy realizowania zadań służbowych, ale i środków transportu oraz wykorzystania środków z tym związanych.

Elektryfikacja i dekarbonizacja floty jako kluczowe trendy.

Ambitne plany klimatyczne Komisji Europejskiej oraz skierowanie bardzo dużych środków pieniężnych w stronę sektora motoryzacji zajmującego się nisko i zeroemisyjnymi napędami determinuje kierunek rozwoju automotive na kolejne dekady.

Europejscy decydenci podjęli decyzję, że jednym z filarów stymulowania gospodarki będzie skierowanie strumienia dotacji dla producentów samochodów pracujących intensywnie nad napędami elektrycznymi oraz ogniwami paliwowymi (w tym wodorowymi). Przystosowanie fabryk do nowych wytycznych oraz rosnące restrykcje związane z Normami Euro 6D (perspektywicznie i Euro 7), dekarbonizacja Europy, 30 milionów aut elektrycznych w na starym kontynencie do 2030 i produkcja wyłącznie zeroemisyjnych ciężarówek w Europie po 2040 to jedynie niektóre główne kierunki działania.

Ekologiczny profil działalności przedsiębiorstwa jest też nie tylko wyrazem marketingowego działania, ale staje się wskaźnikiem społecznej odpowiedzialności biznesu. W parze z tymi zmianami idzie ogromny rozwój produktów i usług pozwalających zelektryfikować flotę i minimalizować emisję szkodliwych substancji do atmosfery. W tym duchu następuje bardzo duży wzrost popularności narzędzi telemetrycznych, które zdaniem menadżerów największych europejskich flot (według Global Fleet Survay 2020) będą częścią sfery flotowej ponad 75% car parków w przeciągu najbliższych 36 miesięcy. Nowoczesna technologia i monitoring pojazdów pozwalają w sposób skoordynowany, kompleksowy i profesjonalny wpłynąć na zachowania kierowców, co wprost przekłada się na ograniczenie emisji CO2.

Rządowe plany dofinansowania zakupu aut elektrycznych, modernizacji już posiadanej floty oraz współfinansowanie infrastruktury do ładowania aut typu BEV i PHEV jest już faktem. Można wyrazić swoją opinię poprzez grymas na twarzy, jednak nie zmienia to faktu, że europejska motoryzacja w sposób decydowany nie tyle skręciła w stronę elektryfikacji, co mocno nabrała rozpędu na obranej już kilka lat temu ścieżce. COVID-19 w tym przypadku okazał się katalizatorem zmian i czynnikiem zmieniającym optykę rządową, europejską i konsumencką. Floty samochodowe będą coraz mocniej musiały inwestować w pojazdy zasilane prądem.

Trendy czyli efektywność – connectivity.

Wszystkie powyżej przytoczone kierunki zmian i rozwoju branży motoryzacyjnej w 2021 roku można spiąć jedną klamrą – connectivity. Łączność i skoordynowanie to absolutnie kluczowe kierunki, w których podążamy flotowo w kolejnym wymagającym roku.

Ręczna analiza danych, dziesiątki arkuszy kalkulacyjnych, próba łączenia wielu systemów na raz i predykcje oparte na przeczuciu, a nie skumulowanych danych – to wszystko straciło już sens! Ogromny dynamizm rzeczywistości gospodarczej wymusza radykalne zmiany i podejmowanie strategicznych decyzji. Wprawny CEO, CFO czy menadżer opiera swoje decyzje o przeczucia i doświadczenie, jednak cały czas bazą jego banku informacji pozostają dane. W czasach gdy zmienność i niepewność są codziennością, trzeba podejmować ważne kroki bardzo szybko, a zatem i agregować, przesiewać i analizować dane błyskawicznie.

Odpowiedzią na potrzebę ogromnej efektywności pracy są systemy BIG DATA, które pozwalają akumulować informacje i konwertować je w serie wielowątkowych raportów zarządczych, na bazie których wysnuwane są wnioski i podejmowane działania. W 2021 roku bardzo wiele miejsca poświecić będzie trzeba na połączenie w jedną wielką sieć wszystkich członków biznesu – od nieruchomości, przez personel po ruchomości (jak choćby pojazdy). „Kombajny CRM”, oparte o chmurę obliczeniową i niezawodne wsparcie techniczne, stanowić będą oś strukturalną firm, co pozwoli sprawniej podejmować decyzje. Informatyzacja, technologizacja i digitalizacja nie są tylko trendem, a bezwzględną koniecznością.

One thought on “Trendy branży flotowej w 2021 roku.

Comments are closed.