Firma zarządzana przez dane.

Opieranie się na danych było priorytetem dla firm od dziesięcioleci — ale wiele z nich odnotowało mieszane wyniki. Czemu? Według badania Harvard Business Review wśród kadry kierowniczej kultura firmy jest przeszkodą trudniejszą do usunięcia niż jakikolwiek problem techniczny. Co więcej, ciągła eksplozja ilości danych i rosnące obawy dotyczące prywatności i własności danych sprawiają, że zadanie staje się coraz trudniejsze. Oto nasza perspektywa na proces stawania się organizacja napędzaną przez dane.

kompiter dane zarzadzanie danymi cartrack - Firma zarządzana przez dane.

W tym momencie firmy od wielu lat pracują nad tym, aby w większym stopniu opierać się na danych, z mieszanymi wynikami. Wysiłki te rozwijają się z biegiem czasu w organizacjach, a wytrwałość, odporność, wykonanie i nieustająca dążenie do wykorzystywania danych do podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych są tym, co odróżnia firmy, które zwyciężają, od tych, które nadal zmagają się z trudnościami. Ale chociaż cel od lat jest ten sam, to sposób jego realizacji na przestrzeni dekad i lat uległ znaczącym zmianom.

Obecnie największe wyzwanie dla organizacji pracujących nad strategią dotyczącą danych może wcale nie dotyczyć technologii. W najnowszym corocznym badaniu NewVantage Partners, które śledzi postępy w inicjatywach dotyczących danych korporacyjnych, szefowie korporacji zajmujący się danymi, informacjami i analityką stwierdzili, że zmiana kulturowa jest najważniejszym imperatywem biznesowym. To zrozumiały problem: w stopniu, który jest stale niedoceniany, kierowanie się danymi dotyczy zdolności ludzi i organizacji do przystosowywania się do zmian. Firmy o długiej tradycji, które odnosiły sukcesy przez pokolenia lub stulecia, prawdopodobnie nie zmienią się z dnia na dzień — adopcja Internetu poprzez wysiłki związane z transformacją cyfrową rozwinęła się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Podobnie wysiłek firm, aby stać się opartym na danych, reprezentuje transformację biznesową, która dokonuje się przez całe pokolenie. Wiele już osiągnięto, ale jeszcze wiele pozostaje do zrobienia.

Ale chociaż ten problem nie jest nowy, istnieją dwie dynamiki kulturowe, które ukształtowały wysiłki firmy w ciągu ostatnich kilku lat.

Po pierwsze, pandemia Covid-19 – i wywołane przez nią zakłócenia – podniosła świadomość wagi danych, nauki i faktów. Chociaż firmy mogły już wcześniej słyszeć gołosłownie o znaczeniu danych, sprawa, że ​​dobre dane są niezbędne do podejmowania świadomych, ostrożnych i rozsądnych decyzji biznesowych, stała się krystalicznie jasna w ciągu ostatnich dwóch lat.

Po drugie, rośnie samoobsługa, a ludzie konsumują teraz informacje i dane, kiedy chcą i jak chcą. Żyjemy w czasach coraz bardziej zdecentralizowanych informacji, co oznacza, że ​​konsumenci mogą wybierać wiadomości, które śledzą, media społecznościowe, z którymi się angażują, oraz dane, którym ufają, w wyniku czego konsumenci informacji mogą być poddawani selektywnej prezentacji danych wspierających szeroki zakres często rozbieżnych punktów widzenia. W swojej najbardziej skrajnej postaci zrodziło to pojęcie „faktów alternatywnych”.

Wreszcie jest fakt strukturalny: ilość danych tworzonych każdego dnia nadal mnoży się w tempie wykładniczym. Dzięki większej mocy obliczeniowej firmy mogą teraz przetwarzać ogromne ilości danych w celu wygenerowania precyzyjnej odpowiedzi, zamiast polegać na reprezentatywnych próbkach danych.

Zrozumienie tych trendów — i sposobu, w jaki kierują się nimi inne firmy — może pomóc firmom w osiągnięciu rzeczywistych postępów w osiąganiu celów związanych z podejmowaniem decyzji w oparciu o dane.

Cartrack plansza dane - Firma zarządzana przez dane.

Bariery w kierowaniu się danymi.

Wśród badanych przez Harvard Business Rewiev organizacji wyróżniają się trzy wskaźniki postępu. Po pierwsze, osiągnięcie przywództwa opartego na danych pozostaje aspiracją większości organizacji — tylko 26,5% organizacji deklaruje, że ustanowiło już organizację opartą na danych. Po drugie, bycie biznesem opartym na danych wymaga organizacyjnego skupienia się na zmianach kulturowych. W tegorocznym badaniu 91,9% kadry kierowniczej wymienia się bariery kulturowe jako największą przeszkodę w stawaniu się opartym na danych. Jak już wspomniano, nie jest to kwestia technologiczna. To wyzwanie dla ludzi. Wreszcie, organizacje ustanawiają funkcję przywódczą — w roli głównego specjalisty ds. danych i analityki — która zapewni podstawę do stania się opartym na danych. Jednak tylko 40,2% firm twierdzi, że rola ta jest skuteczna i dobrze ugruntowana w ich organizacji.

Nie pomaga to, że zadanie bycia firmą opartą na danych staje się coraz trudniejsze. Obecnie korporacje napotykają ogromne nowe ilości danych, a także nowe źródła danych, które obejmują dane z czujników, sygnały, teksty, obrazy i inne formy danych nieustrukturyzowanych. Ostatnio pojawiły się argumenty, że 80% wszystkich nowych danych jest nieustrukturyzowanych, co oznacza, że ​​nie można ich łatwo przechwycić ani określić ilościowo. Coraz częściej firmy muszą dostrzegać i doceniać, że dane są aktywami biznesowymi, które przepływają przez organizację. Dane przekraczają tradycyjne granice organizacyjne, często bez wyraźnej własności. Płynność danych zwiększa złożoność zarządzania tym zasobem w sposób, który konsekwentnie zapewnia wartość biznesową.

Cartrack pomaga zapanować nad potokiem danych dostarczając usług BIG DATA, które pozwalają w precyzyjny i strategicznie poprawny sposób zarządzać i rozwijać flotę pojazdów służbowych. Pamiętajmy, że obok kosztów osobowych, firmowe car parki stanowią drugi największy koszyk wydatków organizacji. Systemy BIG DATA Cartrack pozwalają w skalowalny sposób monitorować, analizować i wspomagać podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie danych – komentuje Kamil Jakacki, dyrektor sprzedaży Cartrack Polska.

Cartrack plansza dane 4 - Firma zarządzana przez dane.

Ponadto istnieje jeden szybko pojawiający się problem, z którym w dzisiejszych czasach boryka się każda firma, jeśli chodzi o własność danych i zarządzanie nimi. To jest zapewnienie odpowiedzialnego i etycznego wykorzystywania danych – jedynie 21,6% liderów danych, którzy twierdzą, że branża zrobiła wystarczająco dużo, aby rozwiązać problemy i standardy związane z danymi i sztuczną inteligencją.

Kroki, jakie mogą podjąć firmy – zarządzanie przez dane.

Stanie się organizacją opartą na danych to podróż, która rozwija się w czasie, mierzona w latach, a czasem dekadach. Jakie kroki mogą podjąć organizacje i liderzy biznesu, aby przyspieszyć te wysiłki? Doświadczenie mówi nam, że organizacje oparte na danych konsekwentnie wykazują cechy, które odróżniają je od współczesnych. Firmy oparte na danych konsekwentnie stosują te trzy zasady kierowania:

  • Myśl inaczej. Liderzy danych zdają sobie sprawę, że kierowanie się danymi wymaga innego sposobu myślenia. Organizacje muszą być przygotowane do innego myślenia. Nie brakuje algorytmów analitycznych. Musi im towarzyszyć krytyczne myślenie, ludzki osąd i dążenie do twórczej innowacji.
  • Porażki przychodzą szybko – ucz się szybciej. Liderzy danych rozumieją, że osoby i organizacje uczą się poprzez doświadczenie, które często wiąże się z próbami i błędami. Mówi się, że porażka jest podstawą innowacji. Firmy, które są przygotowane do szybszego uczenia się iteracyjnego — szybko przegrywają, szybciej się uczą — zdobędą wgląd i wiedzę przed konkurencją.
  • Skoncentruj się na perspektywie długoterminowej. Liderzy danych doceniają, że podróż do danych to wysiłek związany z transformacją, który rozwija się w czasie. Stawanie się opartym na danych to proces. Doskonałość jest rzadko osiągalna. Firmy oparte na danych zdają sobie sprawę, że sukces osiąga się iteracyjnie. Będzie rosnąć, a następnie rozprzestrzeniać się. Odnoszące sukcesy organizacje spodziewają się, że będą w tym przez jakiś czas. Koncentrują się na perspektywie długoterminowej.

Aby konkurować w coraz bardziej opartym na danych świecie XXI wieku, liderzy biznesu muszą uczyć się na doświadczeniach swoich poprzedników. Muszą aktywnie pracować, aby uniknąć pułapek z przeszłości i czerpać korzyści z przykładu tych firm, które z sukcesem posuwały się naprzód. Teraz bardziej niż kiedykolwiek, w momencie, gdy dane, nauka i fakty są kwestionowane z wielu stron, staje się organizacją opartą na danych.

Aby stawać się organizacją wspartą na danych na pewno nie zaszkodzi zasięgnąć pomocy osób profesjonalnie zajmujących się doradztwem w zakresie systemów SaaS o charakterystyce BIG DATA. Napisz do nas lub skontaktuj się telefonicznie – opowiemy i zademonstrujemy Ci jakie błyskawiczne efekty możesz osiągnąć w swojej firmie dzięki zaawansowanym systemom od Cartrack Polska.