Polityka bezpieczeństwa we flocie.

Polityka bezpieczeństwa we flocie – co roku w Polsce kupowanych jest ponad 400 tysięcy nowych pojazdów zgodnie z danymi CEPiK i IBRM SAMAR. Po naszych drogach codziennie poruszają się miliony samochodów, realizujących ogrom zleceń, prefektów i strategicznych celów biznesowych. Wyjazd naszego pracownika w trasie niesie za sobą szereg ryzyk, które można minimalizować poprzez wprowadzenie szczelnej i egzekwowanej polityki bezpieczeństwa.

1. Zyskaj zaangażowanie kierownictwa – polityka bezpieczeństwa we flocie.

Podobnie jak we wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem, uzyskanie poparcia ze strony kierownictwa jest kluczem do stworzenia bezpiecznej i efektywnej polityki bezpieczeństwa pojazdów flotowych. Top management musi ustalać oczekiwania i upewnić się, że wszystkie strony rozumieją swoje obowiązki w tym zakresie. Przykład musi iść z góry, a zaangażowanie właściciela, zarządu i kadry dyrektorskiej jest zadaniem menadżera floty.

Zadaniem dyrektora jest zapewnienie wystarczającej liczby pracowników i zasobów finansowych do skutecznego zarządzania polityka bezpieczeństwa. Fleet manager powinien uświadomić kierownictwo firmy jakie są grupy ryzyk oraz poszczególne niebezpieczeństwa ( w tym konsekwencje prawne) za nie wdrożenie tego typu sformalizowanych kodeksów.

Flotowa polityka bezpieczeństwa powinna zawierać dodatkowe wymagania dotyczące zarządzania, przywództwa i administracji, w tym opracowanie pisemnego programu bezpieczeństwa pojazdów silnikowych, organizacyjne zasady bezpieczeństwa, zarządzanie zgodnością z przepisami i audyty programów zarządzania.

2. Monitoruj środowisko operacyjne – polityka bezpieczeństwa floty.

Podczas gdy kierownictwo nadaje ton programowi, środowisko operacyjne jest miejscem, w którym odbywa się jazda i użytkowanie firmowego mienia. W środowisku operacyjnym dochodzi do wszelkich niepożądanych zachowań, eskalacji negatywnych wzorców i reakcji oraz urealnienia się rozpisanych ryzyk.

Wytyczne normy wskazują, że organizacja powinna ustanowić zasady dotyczące dopuszczalnych i niedopuszczalnych zachowań kierowców, gdy prowadzą pojazd. Trzeba też ustalić projekt skutecznego zarządzania ryzykiem, jak choćby inwestycja w zaawansowane narzędzia telemetryczne, które pozwalają monitorować, modelować i prowadzić ewaluację zachowań użytkowników pojazdów firmowych. Takie nowoczesne narzędzia posiada w swoim portolio Cartrack Polska – dzięki Dziennemu Asystentowi Jazdy możemy kompleksowo za pomocą aplikacji prowadzić grywalizację i organizować przestrzeganie norm polityki bezpieczeństwa floty samochodowej.

Wśród wspomnianych ryzykownych zachowań związanych z prowadzeniem pojazdu zwalczanie rozproszonej jazdy jest szczególnie ważnym celem. Zadaniem menadżera floty jest wyposażenie pracowników w takie narzędzia i przeprowadzić szkolenia z ich obsługi, aby kierowcy w jak największym stopniu skoncentrowali się na jeździe.

Oprócz zarządzania zachowaniem kierowców, kolejnym ważnym elementem jest zarządzanie podróżą. Dobrze skonstruowana polityka bezpieczeństwa floty powinna angażować menedżerów flot do oceny zagrożeń i ryzyka związanego z określoną trasą i w razie potrzeby dokonywać jej optymalizacji. Ocena ta powinna uwzględniać takie czynniki, jak warunki drogowe, warunki pogodowe i budowa drogi, aby wybrać trasę, która przedstawia jak najmniej zagrożeń i ryzyka dla kierowcy. Liczy się nie tylko długość trasy, ale i poziom jej trudności. W tym zadaniu perfekcyjnym narzędziem wspierającym wysiłki menadżera floty są systemy telemetryczne, które pozwalają odpowiednio zarządzać pracownikami w czasie i przestrzeni, dokonując ogromnej ilości obliczeń i automatyzacji, aby finalnie nasz pracownik był skupiony na jeździe, a następnie – na zrealizowaniu zleconego zadania.

Nowoczesne samochody są wyposażone w bardzo dużo systemów elektronicznie wspomagających bezpieczeństwo kierowców, pieszych i innych uczestników ruchu. Jednak warto mieć na uwadze, że wiele z tych rozwiązań nie jest dostępnych w bazowej wersji wyposażenia zakupywanego pojazdu.
Nowoczesne samochody są wyposażone w bardzo dużo systemów elektronicznie wspomagających bezpieczeństwo kierowców, pieszych i innych uczestników ruchu. Jednak warto mieć na uwadze, że wiele z tych rozwiązań nie jest dostępnych w bazowej wersji wyposażenia zakupywanego pojazdu.

3. Szkolenia i ewaluacja – polityka bezpieczeństwa floty.

Zapewnienie, że kierowcy zachowują się prawidłowo i bezpiecznie na drogach, wymaga od nich znajomości pojazdów, za które są odpowiedzialni, oraz posiadania cech i u praktycznych umiejętności prowadzenia samochodów w różnicowanych warunkach.

Rozważając kandydatów na stanowiska do których przypisane są samochody flotowe, organizacja powinna wziąć pod uwagę wymagania edukacyjne i fizyczne na stanowisku oraz przeanalizować historię jazdy danej osoby. Powinno to obejmować choćby praktyczne sprawdzenie umiejętności, lub jeżeli jest to niemożliwe, obligatoryjne szkolenia z zakresu bezpiecznej i defensywnej jazdy.

Założenie, że każdy kierowca wie jak jeździć samochodem jest błędne. Każdy pracownik ma różne doświadczenia, nawyki i użytkował zgoła odmienne modele w różnych warunkach pogodowych. Nie można wszystkich tych zmiennych równać do siebie i zakładać, że pokazanie pracownikowi jak obsługiwać automatyczną skrzynię biegów, gdzie zgłaszać szkody i jak podłączyć telefon do systemu bluetooth samochodu jest wystarczające. Trzeba przełamać schematy w tym aspekcie.

Prowadzenie ustawicznego szkolenia i doskonalenia zachowań naszych pracowników na drogach pozwala zmniejszyć poziom szkodowości, zwiększyć wiarygodność w towarzystwach ubezpieczeniowych, poprawić moralne pracowników i wyprodukować ogromnie silne paliwo dla działań marketingowych i CSRowych naszej firmy.

Prowadzenie kart oceny jazdy kierowców, w połączeniu z mądrze zaprojektowanym systemem motywacyjnym, prowadzić będzie do zadowalających wyników. Pamiętajmy, że zdrowie i życie pracowników jest najwyższą wartością każdego przedsiębiorstwa; trzeba mieć bardzo dobrze zaprojektowaną politykę bezpieczeństwa floty, która wsparta przez nowoczesne technologie telemetryczne, pozwoli realizować strategiczne cele biznesowe, jakie postawione są przez firmowym car parkiem.

4. Ustanowienie procedur użytkowania pojazdów – polityka bezpieczeństwa floty.

Aby bezpiecznie i efektywnie wykonywać jakąkolwiek pracę, pracownicy muszą mieć odpowiednie narzędzia. W przypadku flot pojazdów oznacza to zapewnienie pojazdów i funkcji pojazdów, które umożliwiają kierowcom wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem samochodu w jak najbardziej bezpieczny sposób. W pierwszej więc kolejności należy w polityce bezpieczeństwa określić minimalny zakres systemów bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego, w jaki musi być wyposażony każdy kupowany do firmy pojazd (niezależnie do formy finansowania).

Drugim elementem jest nakaz dbałości o użytkowe parametry samochodu, które są znane „tu i teraz” tylko kierowcy. Chodzi oczywiście o pilne zgłaszanie pilnych kwestii dotyczących: stanu ogumienia, wycieraczek, systemu klimatyzacji, elektroniki, silnika itd. Ten element polityki bezpieczeństwa floty również można zautomatyzować za pomocą montażu systemów telemetrycznych, które dzięki bezinwazyjnej metodzie podłączenia pod magistralę CAN pobierają i przetwarzają ogrom informacji z samochodu, w tym informacje o błędach i komunikatach.

Kolejnym punktem jest poruszana kwestia szkoleń – rozpisanie planu oraz wymagań, jakie pracodawca kieruje w stronę kierowcy. Dzięki Dziennemu Asystentowi Jazdy Cartrack Polska możemy kierować pracowników na dodatkowe szkolenia, motywować do lepszej i bardziej uważnej jazdy, ewaluować wyniki. Utrzymanie auta w dobrym stanie przez cały okres eksploatacji w firmie poprawia w znaczący sposób poziom bezpieczeństwa naszych pracowników. Musimy być świadomi codziennych ryzyk, z jakimi mają do czynienia nasi pracownicy w trasie.

5. Ustaw oczekiwania dotyczące raportowania incydentów – polityka bezpieczeństwa floty.

Celem każdej floty pojazdów flotowych jest uniknięcie incydentów transportowych, ale kiedy już wystąpią, kierowcy muszą zgłaszać je w odpowiednim czasie z dwóch kluczowych powodów: 1) w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia kierowcy oraz 2) w celu ustalenia przez pracodawcę jak i dlaczego doszło do incydentu. Wszelkie procedury w sytuacjach awaryjnych i krytycznych muszą być bezwzględnie przyswojone przez pracowników, i winny być obecne z nimi w formie „materialnej” każdego dnia w prowadzonym pojeździe.

Pomoc w ustaleniu źródeł incydentu oraz dostarczenie dodatkowych danych z pojazdu jest realizowane przez nowoczesne systemy monitoringu pojazdów. Co więcej, w sytuacjach krytycznych Centrum Monitoringu Cartrack Polska, które działa w trybie 24/7/365, pomaga organom ściągani i informuje o zdarzeniu fleet managera.

Zgłaszanie musi być terminowe, aby kierowcy otrzymali niezbędną pomoc – to najważniejsze. Rozbudowane formaty zgłaszania szkód pozwalają określić również istotne, z punktu widzenia firmowej floty, procesy poszkodowe:

– wartość awarii (szkody materialne)

– uszczerbek na zdrowiu pracownika (szkody osobowe)

– poziom zagrożenia dla dalszej mobilności pracownika (szkody operacyjne)

Posiadanie tych informacji umożliwia organizacji analizę okoliczności towarzyszących incydentowi, zbadanie przyczyny i podjęcie działań naprawczych, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Pamiętajcie, że wobec różnorodnych zadań, i bardzo dużej liczbie potencjalnych zdarzeń każdego dnia, warto wspierać swoja politykę bezpieczeństwa floty na sprawdzonych, rekomendowanych przez inne firmy i nowoczesnych narzędziach telemetrycznych.